رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: ثبت املاک

بایگانی برچسب: ثبت املاک

روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم)

روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم)

ثبت املاک روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم) ۱-در خواست متقاضی مبنی بر صدور سند متمم با اصل سند مالکیت دریافت شود. ۲-توسط مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور بررسی شود. ۳-ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور انجام شود و به بایگانی ارسال شود. ۴-پیوست کردن پرونده توسط …

توضیحات بیشتر »

ثبت املاک روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضایی صالحه

سامانه ثبت آنی در املاک

احکام افراز روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضایی صالحه -تقاضا همراه با اصل حکم قطعی افراز صادر شود. -دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور ثبت شود و وقت مراجعه بعدی متقاضی تعیین شود. -ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور انجام شود و سابقه به بایگانی ارسال شود. – متقاضی …

توضیحات بیشتر »

ثبت املاک-روش بازداشت املاك جاري(ثبت نشده) از مراجع صلاحيت دار

روش بازداشت املاك جاري(ثبت نشده) از مراجع صلاحيت دار

روش بازداشت املاك جاري(ثبت نشده) از مراجع صلاحيت دار دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل دریافت شود. دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور انجام شود و به دفتر املاک بازداشتی ارسال شود. برای پیوست به بایگانی ارسال شود و به دفتر املاک ارسال شود. نامه بازداشت ملک …

توضیحات بیشتر »

ثبت املاک روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری

روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری

روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری ازمراجع ذیصلاح استعلام دریافت شود. دردفترانیکاتورثبت شودو به نماینده جهت اقدام ارجاع داده شود. پیوست پرونده در بایگانی انجام شود وبه نماینده ارجاع شود. پاسخ استعلام به وسیله نماینده تهیه شود. گواهی دفتربازداشتی تهیه گردد. پرونده به حسابداری برای محاسبات هزینه ارسال شود. پاسخ …

توضیحات بیشتر »

ثبت املاک-روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده

برای ثبت و صدور اسناد مالکیت ثبت شده بایستی فرم درخواست تکمیل شود و در دفتر اندیکاتور ثبت شود وبه دفتر املاک ارجاع داده شود وجهت پیوست پرونده به بایگانی ارسال شود و پیشنویس سند مالکیت تهیه ودر دفتر املاک ثبت شودوبه مالک تحویل داده شود. روش ثبت و صدور …

توضیحات بیشتر »

ثبت املاک-انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی ونحوه انجام آن

انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن به این صورت است که درخواست در دفتراندیکاتور ثبت می شود و به بایگانی ارسال می شود و پرونده در دفتر اندیکاتور ثبت و دربایگانی بررسی و به حسابداری ارسال می شود و هزینه های قانونی ثبت  و کارهای لازم مربوط …

توضیحات بیشتر »

ثبت املاک-روش قبول درخواست ثبت

روش قبول درخواست ثبت شامل مراحل زیر است. -تقاضانامه ثبت از متقاضی دریافت شود -دستور ثبت تقاضانامه در دفتر اندیکاتور اجرا شود و وقت بازدید و معاینه محلی تعیین شود. – سوابق به بایگانی جهت تشکیل پرونده ثبت و ارسال شود. – نماینده و نقشه بردار به وسیله مسئول اداره …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام