رادین مپ

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش و یا پیش خرید ملک به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست که در این مرحله سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی با درج مساحت …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها ی ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین هدف اصلی جانمایی ملک است که مهمترین موضوع در اینجا این است که مرزها و موقعیت ملک مشخص است یا این که باید از …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به منظور تعیین مرزهای دقیق ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام می شود که در نهایت به یک نقشه یو تی ام ختم میشود که توسط کارشناس رسمی داد گستری مهر و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM شهرداری

تهیه نقشه UTM شهرداری

تهیه نقشه UTM شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و به این منظور است که باید نقشه یو تی ام تهیه شده در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان نقشه …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس به منظور تعیین مساحت دقیق ملک در حد سانتی متر انجام می شود و یکی از مراحل اخذ سند تک برگ برای هر واحد است که از این روش برای پیش خرید یا پیش فروش ملک نیز استفاده می شود که برای پیش خرید یا …

توضیحات بیشتر »
  • سفارش عکس هوایی از سازمان نقشه برداری

    تفسیر عکس های هوایی سفارش عکس هوایی از سازمان نقشه برداری شرکت  نقشه برداری  و  امور ثبتی  مفتخر  است در زمینه تفسیر عکس های هوایی شما را یاری کند. چنانچه  شما  جهت مشخص کردن تعیین موقعیت ملک و یا نوع کاربری زمین های کشاورزی و یا برای اختلافات حقوقی نیاز …

    توضیحات بیشتر »
  • علم کارتوگرافی در تهیه نقشه

    کارتوگرافی كارتوگرافی تكنيكي است كه با كوچك كردن خصوصيات فضايي (ابعاد) انواع مختلف اجسام و  سطوح  بزرگ مثل زمينهاي وسيع قسمتي و یا تمام كره زمين، و يا يك كره آسماني سر و كار دارد، اين تكنيك پهنه‌هاي وسيع را كوچك مي‌كند تا قابل مشاهده شود. واژه  كارتوگرافي  از دو …

    توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام