به علت ساخت و سازهای گسترده و انبوه سازی‌هایی که در استان تهران انجام می‌شود. و همچنین پیش فروش واحدها قبل از پروسه ساخت امکان اینکه سند ملک قبل از تسویه حساب اخذ گردد وجود دارد. برای همین منظور امکان اختلاف مساحت بین یک تا دو متر هم وجود دارد. و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف بین طرفین معامله می‌شود. با توجه به قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران ضرر و زیان مالی می‌شوند. برای همین منظور قبل از تسویه حساب می‌توان برای انجام تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت واحد آپارتمانی اقدام کرد.

منظور از نقشه تفکیکی آپارتمان چیست؟

امروزه برای تعیین مساحت واحد آپارتمانی نقشه برداری انجام می‌شود. که با متر کشی از واحدهای آپارتمانی و مشاعات و یا برای املاک دارای زوایای متعدد با انجام نقشه برداری با استفاده از دوربین انجام می‌گیرد. تا زوایای ملک نیز در نظر گرفته شود. این کار در نهایت به تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ختم می‌شود. که این نقشه مساحت مورد معامله ملک را با توجه به آئین و مقررات ملی ساختمان ترسیم کرده است. و اندازه‌ها و مساحت ملک را تعیین می‌کند.

نقشه تفکیک آپارتمان یکی از مراحل اخذ سند تک برگ برای هر واحد یا اخذ پایان کار ساختمان است. اما از این عملیات نقشه برداری برای معاملات ملکی برای املاک فاقد سند یا به صورت پیش فروش انجام می‌شود. تا نقشه واحد با مساحت دقیق مورد معامله تهیه گردد.

تفکیک آپارتمان ها در استان تهران

نحوه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای یک واحد

انجام تفکیک آپارتمان با متر کشی از واحد انجام می‌گیرد. همچنین انجام این کار نیاز به دانش و تخصص در این زمینه دارد. که تنها در تخصص و صلاحیت مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری است.

برای همین منظور باید در واحد آپارتمانی متر کشی از داخل واحد با توجه به آئین و مقررات ملی ساختمان انجام گیرد. همچنین با تعیین ضخامت دیوارها ترسیم نقشه واحد در محیط نرم افزار اتوکد انجام گیرد. تا با توجه به نقشه تفکیک آپارتمان جهت مساحت، مساخت دقیق واحد آپارتمانی تعیین شود. و در نقشه درج گردد. این نقشه در نهایت در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان مهر و امضا می‌شود.

آیا تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ هم با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود؟

برای پاسخ به این سؤال باید گفت که انجام تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ هر واحد روش متفاوتی دارد. و با مراجعه به کارشناسان رسمی یا مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان به صورت انتخابی انجام نمی‌گیرد.

برای اخذ سند تک برگ هر واحد آپارتمانی یا پایان کار ساختمان باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک مستقر در محل ملک اقدام کرد. تا با ثبت درخواست خود و ارائه مدارک مورد نیاز برای اخذ پایان کار برای املاک نوساز یا اخذ سند تک برگ برای املاک دارای سن بنای بالا که قبلاً پایان کار اخذ شده است. اقدام کرد.

املاک در ابتدا باید توسط شهرداری مورد بررسی قرار گیرند. تا خلافی در حین ساخت انجام نشده باشد. برای همین منظور در ابتدا باید پایان کار ساختمان اخذ شود. در این مرحله نیز بعد از اتمام ساخت و ساز باید درخواست پایان کار داده شود. تا با انجام تفکیک آپارتمان از کل ساختمان و مشاعات نقشه تفکیکی تمام طبقات تهیه و به همراه صورت‌مجلس تفکیکی به نظام مهندسی ارسال شود. نظام مهندسی نیز با نصب هولوگرام کار را به متقاضی تحویل می‌دهد. تا برای ارائه به شهرداری و اخذ پایان کار اقدام شود.

بعد از اخذ پایان کار باید به مهندسی که کار تفکیک آپارتمان را انجام داده ارائه شود. تا نقشه با فرمت اداره ثبت تهیه شود. و برای اخذ سند تک برگ بعد از نصب هولوگرام نظام مهندسی برای اداره ثبت ارسال شود. و بر اساس نقشه‌ها و صورت‌مجلس تفکیکی سند تک برگ برای هر واحد تهیه شود.

اما در صورتی که ملک دارای سن بنای بالا باشد. و پایان کار ساختمان را تهیه کرده باشد. در زمان ثبت درخواست خود در دفاتر خدمات الکترونیک پایان کار را نیز ارائه می‌دهد. تا مراحل کار بعد از انجام تفکیک آپارتمان نقشه‌های a4-port (نقشه با فرمت اداره ثبت) تهیه شود. و برای ارائه به اداره ثبت اقدام شود. در این صورت نیاز به مراجعه به شهرداری نیست.

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود زیرا تنها مساحتی که از طریق نقشه یو تی ام برای عرصه  ملک به دست می آید کفایت نمی‌کند و امروزه به دلیل این که اکثر املاک در شهر ها به صورت آپارتمانی در چند طبقه هستند و نیاز است که هر واحد به صورت جداگانه برای تثبیت مالکیت خود یک سند مالکیت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش واحدهای آپارتمانی نیاز است که هر واحد به صورت جداگانه تعیین مساحت شود.

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

پس برای فروش هر واحد آپارتمانی نیاز به تعیین مساحت است که این کار از طریق تفکیک آپارتمان و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. از این تفکیک آپارتمان می توان برای پیش فروش واحد‌های آپارتمانی نیز استفاده کرد به اینصورت که بعد اجرای کار و قبل از تمام شدن ساخت می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد تا با استفاده از متر لیزری و در محل هر واحد آپارتمانی و بعد از آن ترسیم نقشه‌ی هر واحد به صورت کاملا دقیق مساحت هر واحد را به صورت دقیق در حد سانتی متر به دست می‌آورند تا هم سازنده و هم خریدار با خیال راحت اقدام به خرید ملک کنند و در آینده هر دو طرف هم دچار ضرر نشوند. ولی با این وجود در نهایت برای اخذ سند نیز باید یک کارشناس نقشه برداری از سمت اداره ثبت بر سر ملک حاضر شود و با بررسی ملک و اندازه گیری به ترسیم نقشه ملک تعیین مساحت کنند که در این حالت اگر از ابتدا به یک کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنید که حق مهر و امضا داشته باشد و نقشه های تهیه شده را مهر و امضا کند در زمان ارائه نقشه ها نیز نقشه های موجود را ارئه دهید که اگر مورد تایید بوده دیگر از هزینه مجدد جلوگیری کنید.

رادین 09129277534 و 44377035
کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق ملک برای خرید و فروش مطمئن ملک های در حال ساخت و یا برای صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی انجام می شود که این کار یکی از مراحل صدور سند به شمار می رود و میتوان از این روش برای تعیین مساحت ملک هایی که در حال ساخت است و مالک قضد پیش فروش ملک را دارد انجام می شود و برای انجام این کار باید در مرحله ای که دیوار کشی های هر واحد انجام شده است با حضور در محل هر واحد و با انجام متر کشی  و ترسیم نقشه ها مساحت دقیق هر واحد را به دست آورد که در صورت نیاز متقاضی با  چاپ  نقشه ها  توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تکیک آپارتمان به منظور تعیین مساخت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه در حد سانتی متر انجام یمش ود که برای صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی و با ثبت درخواست تفکیک آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود تا با انجام متر کشی و ترسیم نقشه های هر واحد و ثبت اندازه ها و مساحت در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ با درج مساحت دقیق هر واحد به نام مالک صادر شود.

اما از این روش برای پیش خرید  و پیش فروش ملک های در حال ساخت نیز استفاده می شود و در مرحله ای که دیوار کشی ها انجام شده است با حضور در محل هر واحد و با استفاده از متر لیزری مترکشی انجام می شود و بعد از انجام متر کشی ترسیم  نقشه ملک انجام یم شود که در نهایت مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر به دست می آید و می توان با توجه به مساحت تعیین شده خرید و فروش مطمئنی را انجام داد که در صورت نیاز متقاضی  با چاپ نقشه ههای مد نظر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

انجام تفکیک آپارتمان در تهران به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی در حد سانتی متر برای خرید و فروش مطمئن بریا ملک های ساخته شده یا در حال ساخت تهیه می شود که برای انجام تفکیک آپارتمان با توجه به دیوار کشی های انجام شده باید با حضور کارشناس در محل هر واحد با انجام اندازه گیری های دقیق و ترسیم نقشه هر واحد با توجه به اندازه گیری های انجام شده مساحت دقیق هر واحد رد حد سانتی متر به دست می آید که با چاپ این نقشه ها و در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش و یا پیش خرید ملک به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست که در این مرحله سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی با درج مساحت دقیق هر واحد صادر می شود و از این روش می توان برای پیش خرید یا پیش فروش ملک با اطمینان خاطر  نیز استفاده کرد و در مرحله ای که دیوار کشی های هر واحد انجام شده است با حضور در محل هر واحد و انجام متر کشی و ترسیم نقشه های هر واحد مساحت دقیق نیز به دست می آید که برای خرید و فروش ملک از این روش استفاده می شود.

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش

برای تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای ساختمان های در حال ساخت باید در مرحله ای که دیوار کشی های هر واحد انجام شده است با حضور کارشناس در محل هر واحد اندازه گیری ها با استفاده از متر لیزری انجام  می شود و بعد از انجام اندازه گیری ها ترسیم نقشه ملک با توجه به قوانین موجود انجام می شود و مساحت دقیق هر واحد نیز به دست  می آید که با توجه به این مساحت و قیمت ملک کار پیش خرید یا پیش فروش ملک با اطمینان خاطر انجام می شود و با چاپ این نقشه ها در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود تا دارای اعتبار شود.

اما این مرحله یکی از مراحل اصلی صدور سند تک برگ برای هر واحد نیز هست و در مرحله ای که دیوار کشی های هر واحد انجام شده است با درخواست تفکیک آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود تا با اندازه گیری و ترسیم نقشه ها و ثبت این نقشه ها در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ به نام مالک و با مساحت دقیق برای هر واحد صادر شود.

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس به منظور تعیین مساحت دقیق ملک در حد سانتی متر انجام می شود و یکی از مراحل اخذ سند تک برگ برای هر واحد است که از این روش برای پیش خرید یا پیش فروش ملک نیز استفاده می شود که برای پیش خرید یا پیش فروش ملک های در حال ساخت باید در مرحله ای که دیوار کشی ها انجام شده با حضور کارشناس در محل هر واحد و با استفاده از متر لیزری متر کشی انجام شود و با توجه به اندازه های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام می شود و در نهایت به مساحت دقیق هر واحد دسترسی پیدا می کنند که با توجه به این مساحت و قیمت ملک خرید و فروش مطمئنی انجام می شود و در صورت نیاز متقاضی نقشه های چاپ شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه بردایر مهر و امضا میشود.

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس

تفکیک آپارتمان مرحله پایانی صدور سند تک برگ است که برای هر واحد صادر می شود و برای انجام این کار زمانی که کار ساخت تمام شده مهندس نقشه برداری از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر میشود تا با حضور در محل هر واحد و متر کشی و در نهایت ترسیم نقشه ها مساحت دقیق هر واحد تعیین شود و با ثبت این نقشه ها در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ برای هر واحد به نام مالک و با مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر درج شده در سند سند تک برگ برای هر واحد جداگانه صادر می شود. اما از این روش برای پیش خرید یا پیش فروش ملک نیز استفاده میشود و در این مرحله نیز باید با دیوار کشی های انجام شده اندازه گیری و ترسیم هر واحد انجام شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

 

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 4.7 / 5. میزان امتیاز: 14

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

3 دیدگاه ها

  • با عرض سلام و احترام اینجانب جعفر کوچکی یکی از فرزندان مرحوم پدر و مادرم که ساختمانی ۱۵ سال از عمر اش در۳واحد و ۱ طبقه همکف پارکینگ و انباری میباشد میخوام هزینه تفکیک و گرفتن سند تک برگ برای هر واحد ۱۲۰متری چقدر میشه با تشکر فراوان از زحمات.

    • سلام به اینکه کدوم منطقه هستین هم مربوط میشه. برای اطلاع دقیق باید به دفتر خدمات منطقه مد نظر مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *