رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای ثبت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای ثبت

تهیه نقشه UTM تهران

انجام تعبیرو تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه UTM تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و این نقشه برای امور اداری ملک در سازمان ثبت و یا شهرداری تهیه می شود و پایه و اساس کار سند تک برگ به شمار میرود که این نقشه باید حتما با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی منظور نقشه ای است که موقعیت یک قطعه زمین را بر روی کره زمین مشخص کند و در این نقشه نقاط ارتفاعی منطقه نیز درج شود زیرا به منظور تهیه جواز ساخت و میزان گود برداری از منطقه شهرداری دستور به تهیه نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM وضع موجود

تهیه نقشه UTM وضع موجود

تهیه نقشه UTM وضع موجود که ابعاد و اندازه ها و موقعیت قرار گیری مرزها را تعیین می کند و این نقشه یو تی ام امروزه موردد نیاز ثبت و شهرداری است و با توجه به درخواست متقاضی اندازه های سند نیز بر روی این نقشه پیاده می شود تا …

توضیحات بیشتر »

تعرفه تهیه نقشه UTM

تعرفه تهیه نقشه UTM

تعرفه تهیه نقشه UTM که منظور از نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق املاک بر روی کره زمین است و امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار میرود و برای امور ثبتی و شهرداری باید حتما تهیه و توسط …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM عرصه و اعیان

نقشه UTM عرصه و اعیان

نقشه UTM عرصه و اعیان برای ثبت نام سند ماده ۱۴۷ استفاده می شود که در این مورد با توجه به شرایط و ضوابط مساحت اعیان یا همان ملک ساحته شده نیز مدنظر است که در این صورت اعیان موجود نیز برداشت شود و در نهایت نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM منابع طبیعی

تهیه نقشه UTM منابع طبیعی

تهیه نقشه UTM منابع طبیعی به منظور تعیین مرزهای زمین های تحت تصرف دولت انجام می شود و بر این اساس زمین هایی که در محدوده این زمین ها قرار بگیرند ولی سابقه احیا داشته باشند جزء اراضی ملی حساب نمی شوند و برای باز پس گیری این زمین ها …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام