رادین مپ
خانه / عکس هوایی

عکس هوایی

تعیین سابقه زمین با عکس هوایی

تعیین سابقه زمین با عکس هوایی

تعیین سابقه زمین با عکس هوایی که جزء منابع ملی اعلام شده است توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای تعیین سابقه زمین باید با تفسیر و بررسی بر روی عکس های هوایی و نتیجه گیری گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه …

توضیحات بیشتر »

نقشه هوایی برای اختلاف ملکی

نقشه هوایی برای اختلاف ملکی

نقشه هوایی برای اختلاف ملکی که از طرف دادگاه درخواست میشود و منظور از نقشه هوایی همان عکس هوایی است که از سطح زمین عکس برداری شده و می توان از این عکس های هوایی برای بررسی تغییرات زمین و یا حل اختلافات ملکی اقدام کرده . گزارش تفسیر عکس …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی کشاورزی

سفارش عکس هوایی کشاورزی

سفارش عکس هوایی کشاورزی به منظور اثبات مالکیت املاک کشاورزی که جزء منابع ملی اعلام شده اند تهیه می شود که با تفسیر و بررسی بر روی این عکس ها سابقه احیا زمین کشاورزی مشخص می شود و بر اساس مشخص شدن عوارض کشاورزی موجود در زمین گزارش تفسیر عکس …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی شهرداری

سفارش عکس هوایی شهرداری

سفارش عکس هوایی شهرداری به منظور اثبا ادعای خود مبنی بر محل درست قرار گیری مرز های ملک و اثبات این موضوع که در سند ابعاد و اندازه ها اشتباه درج شده است انجام میشود و این سفارش از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی اداره ثبت

سفارش عکس هوایی اداره ثبت

سفارش عکس هوایی اداره ثبت به منظور اثبات مرز بندی های ملک در این سازمان و اثبات اشتباه در سند تهیه میشود که این کار با ارائه موقعیت از ملک و تعیین سال مد نظر انجام میشود و یا از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی برای دادگاه

سفارش عکس هوایی برای دادگاه

سفارش عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی که به منظور بررسی تغییرات زمین در یک محدوده بین دو ملک و مرز های آن ها و یا بر سر تعیین سابقه احیا زمین پیش می آید توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه و تفسیر می شود و در نهایت کار …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی برای ملک

سفارش عکس هوایی برای ملک

سفارش عکس هوایی برای ملک به منظور حل اختلافات ملکی در دادگاه های ملکی است که از این طریق متقاضی اقدام به اثبات ادعای خود در دادگاه میکند و برای سفارش عکسهای هوایی باید به سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح مراجعه شود تا با توجه …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی

سفارش عکس هوایی

سفارش عکس هوایی که به منظور بررسی تغییرات زمین در دوره های خاص و یا حل اختلافات ملکی استفاده می شود یکی از مدارک اصلی برای دادگاه ها و ارگان های مرتبط به شمار میرود و باید از دو سازمان نقشه برداری کل کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام