رادین مپ
خانه / جانمایی ملک

جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها ی ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین هدف اصلی جانمایی ملک است که مهمترین موضوع در اینجا این است که مرزها و موقعیت ملک مشخص است یا این که باید از …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به منظور تعیین مرزهای دقیق ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام می شود که در نهایت به یک نقشه یو تی ام ختم میشود که توسط کارشناس رسمی داد گستری مهر و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM جانمایی

تهیه نقشه UTM جانمایی

تهیه نقشه UTM جانمایی که منظور از تهیه نقشه یو تی ام از ملکی است که از طریق جانمایی ملک مرز های آن مشخص شده است و این مرز ها از طریق تهیه نقشه یو تی ام بر روی زمین ثابت می شود و بر این اساس در نهایت کار …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰

جانمایی ملک روی نقشه 2000

جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ که منظور همان نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک است و این نقشه را بر روی نقشه های تهیه شده سازمان نقشه برداری که در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام است نمایش می دهند و این فرمت نقشه فرمت مد نظر شهرداری است که به …

توضیحات بیشتر »

جانمایی یو تی ام UTM

جانمایی یو تی ام UTM

جانمایی یو تی ام UTM که منظور جانمایی ملک است که در نهایت کار موقعیت دقیق ملک بر روی زمین به همراه تعیین مرزهای ملک با استفاده از مختصات های یو تی ام که حاصل آن یک نقشه یو تی ام است مشخص می شود و هدف از کار ثبت …

توضیحات بیشتر »

کارشناس جانمایی ملک

کارشناس جانمایی ملک

کارشناس جانمایی ملک به منظور تعیین  موقعیت یک ملک  بر روی زمین به همراه رعایت حدود اربعه ملک این کار را انجام می دهد که انجام کار جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام حاصل از این کار تنها زمانی در سازمان های  دولتی اعتبار  دارد که توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک برای سند تک برگ

جانمایی ملک برای سند تک برگ

جانمایی ملک برای سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین به همراه جانمایی دقیق مرزها و حدود اربعه ملک انجام می شود که در نهایت کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک چاپ می شود که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »

تعیین حدود اربعه ملک

تعیین حدود اربعه ملک

تعیین حدود اربعه ملک به این معنا است که اندازه چهار طرف ملک (شمال ,شرق , جنوب , غرب ) و همسایگی های این چهار طرف مشخص شود که در سند  های مالکیت  ملکی اعم  از سند  منگوله دار  و سند  تک برگ نیز تعریف شده است و یکی  از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ملک در تهران به منظور ثبت موقعیت دقیق ملک بر روی زمین به همراه رعایت دقیق مرز ها و حدود اربعه ملک  در سیستم کاداستر  کشور تهیه می شود که جانمایی ملک یکی از دقیق ترین کارهادر زمینه  امور ثبتی و ملکی در نقشه برداری است که …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک با دقت مطلوب

پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی

جانمایی ملک با دقت مطلوب جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک نسبت به زمین انجام می شود و اساس کار سازمان های ثبت است و قسمتی از کار تهیه نقشه یو تی ام است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک با دقت مطلوب برای جانمایی ملک راه …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام