رادین مپ
خانه / جانمایی ملک

جانمایی ملک

انجام جانمایی املاک قدیمی

انجام جانمایی املاک قدیمی

انجام جانمایی املاک قدیمی که از آدرس این املاک اطلاع دقیقی در دست نیست باید با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک مانند سند های قدیمی و بنچاق های این کار را انجام می دهند که در حیطه تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است …

توضیحات بیشتر »

جانمایی املاک با سند در تهران

جانمایی املاک با سند در تهران

جانمایی املاک با سند در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین برای املاک گمشده که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست با توجه به اسناد قدیمی منگوله دار و بنچاق ها و توسط کار شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام …

توضیحات بیشتر »

جانمایی املاک قدیمی با سند

جانمایی املاک قدیمی با سند

جانمایی املاک قدیمی با سند های منگوله دار که موقعیت دقیقی از آن ها در دسترس نیست بر اساس اسناد و مدارک موجود از ملک تعیین موقعیت میشود و نقشه یو تی ام ملک با مرز بندی دقیق ملک انجام می شود که این امور توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک با سندهای قدیمی

جانمایی ملک با سندهای قدیمی

جانمایی ملک با سندهای قدیمی به منظور تعیین آدرس دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین و یا بررسی مرز بندیهای ملک با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک مانند سندهای قدیمی منگوله دار و یا بنچاق ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک با سند های قدیمی

جانمایی ملک با سند های قدیمی

جانمایی ملک با سند های قدیمی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین انجام می شود زیرا سند های قدیمی منگوله دار موقعیت ملک را تنها بر اساس پلاک ثبتی نمایش داده و امروزه تشخیص آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی کار راحتی نیست و برای انجام نیاز …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک با سند قدیمی

جانمایی ملک با سند قدیمی

جانمایی ملک با سند قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین و یا مرز بندی های دقیق ملک انجام می شود که برا املاکی که سند های قدیمی دارند و از موقعیت ملک اطلاعی در دست نیست می توان از این روش استفاده …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک با سند منگوله دار

جانمایی ملک با سند منگوله دار

جانمایی ملک با سند منگوله دار به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین مرز بندی های ملک با توجه به اسناد و مدارک موجود انجام میشود که انجام جانمایی ملک در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است که در نهایت …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک با سند قدیمی

انجام جانمایی ملک با سند قدیمی

انجام جانمایی ملک با سند قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام میشود و کار جانمایی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی و برای املاک گمشده انجام می شود تا بر اساس اسناد و مدارک موجود از ملک و با …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی سند برای ملک

انجام جانمایی سند برای ملک

انجام جانمایی سند برای ملک برای تعیین موقعی دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین و یا بررسی مرز بندی های ملک انجام می شود که برای انجام جانمایی دقیق ملک باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود تا با توجه به اسناد …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام