رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها

تفکیک آپارتمان ها

انجام تفکیک آپارتمانهای تهران

انجام تفکیک آپارتمانهای تهران

انجام تفکیک آپارتمانهای تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که از این روش قبل از صدور پایان کار و سند تک برگ به منظور انجام معاملات ملکی استفاده می شود و با تهیه این نقشه مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان تهران

نقشه تفکیک آپارتمان تهران

نقشه تفکیک آپارتمان تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام میشود و در قالب نقشه ای که در آن اندازه ها و مساحت دقیق درج شده و این نقشه برای انجام معاملات ملکی قبل از صدور سند تک برگ برای ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمانهای تجاری

انجام تفکیک آپارتمانهای تجاری

انجام تفکیک آپارتمانهای تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود و از آن جا که امروزه خرید و فروش ملک با توجه به مساحت و موقعیت ملک انجام می شود میتوان معامله ای مطمئن را از طریق تفکیک آپارتمان برای املاک فاقد …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که این کار در غالب نقشه ای که در آن اندازه ها و مساحت دقیق از واحد درج شده است تهیه و در نهایت درصورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان های تهران

انجام تفکیک آپارتمان های تهران

انجام تفکیک آپارتمان های تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که در این روش می توان برای انجام خرید و یا فروش املاک در حال ساخت که مساحت دقیقی از آنها در دسترس نیست و یا املاک فاقد سند تک برگ استفاده کرد …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان برای معاملات

تفکیک آپارتمان برای معاملات

تفکیک آپارتمان برای معاملات ملکی که مالک قصد خرید یک واحد آپارتمانی مسکونی یا تجاری دارد که این ملک فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت میباشد که مساحت دقیق از آن مشخص نیست و مالک و یا خریدار قصد انجام معامله ای مطمئن را دارد و اینکار …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان های تجاری

تفکیک آپارتمان های تجاری

تفکیک آپارتمان های تجاری به منظور تعیین مساحت از هر واحد انجام می شود که این کار به منظور انجام خرید و فروش این املاک با اطمینان خاطر انجام می شود زیرا امروزه مساحت یکی از موارد مهم در بحث معاملات ملکی است و عمده قیمت ملک با توجه به …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان های مسکونی

تفکیک آپارتمان های مسکونی

تفکیک آپارتمان های مسکونی به منظور تعیین مساحت ملک برای انجام معاملات ملکی انجام می شود که این کار یکی از مراحل صدور سند تک برگ به شمار می رود و در این مرحله با انجام متر کشی دقیق هر واحد و تعیین مساحت سند تک برگ برای هر واحد …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام میشود که از نقشه حاصل از تفکیک آپارتمان برای انجام معاملات ملکی استفاده میشود و با استفاده از این نقشه خرید و فروش املاک با اطمینان خاطر انجام می شود …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد انجام می شود که این مساحت دقیق در حد سانتی متر در اسناد تک برگ درج شدهن است و اینکار برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت که جدا سازی فضا های هر واحد …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام