رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها

تفکیک آپارتمان ها

انجام تفکیک آپارتمان تجاری

انجام تفکیک آپارتمان تجاری

انجام تفکیک آپارتمان تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه به منظور انجام معاملات ملکی با اطمینان کامل و یا اخذ سند تک برگ انجام می شود که در این روش مساحت دقیق از هر واحد در حد سانتی متر به دست می آید و یکی …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان های برج

تفکیک آپارتمان های برج

تفکیک آپارتمان های برج به منظور تعیین مساحت هر واحد به صورت جداگانه به منظور خرید و فروش قبل از صدور پایان کار و سند تک برگ برای هر واحد توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود و کار تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی

تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی

تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد مسکونی انجام می شود که امروزه با توجه به این مساحت و موقعیت ملک قیمت آن تعیین میشود و یکی از عوامل موثر و مهم برای انجام معاملات ملکی است که کار تفکیک اپارتمان یکی از مراحل صدور …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان برج

انجام تفکیک آپارتمان برج

انجام تفکیک آپارتمان برج به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی و یا تجاری از برج انجام می شود که امروزه انجام معاملات ملکی با توجه به این مساحت ها انجام می شود و از آنجا که امروزه خرید و فروش املاک به صورت پیش ساخته و یا در حین …

توضیحات بیشتر »

تعیین مساحت دقیق آپارتمان

تعیین مساحت دقیق آپارتمان

تعیین مساحت دقیق آپارتمان به منظور انجام معاملات ملکی برای املاک فاقد سند تک برگ یا انجام معاملات به صورت پیش فروش انجام می شود که منظور همان تفکیک اپارتمان است که یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز به شمار می شود و بر اساس نقشه های حاصل …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیکی آپارتمان

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

نقشه تفکیکی آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات ملکی و یا درج در سند انجام می شود و این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این مرحله سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی صادر میشود و برای …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی انجام می شود که این مساحت ها در سند های تک برگ نیز قید می شود و با توجه به این مساحت تعیین شده خرید و فروش ملک انجام می شود و در این بین امروزه معاملات املاک …

توضیحات بیشتر »

انبوه سازی – تفکیک آپارتمان

انبوه سازی - تفکیک آپارتمان

انبوه سازی – تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی برای درج در سند و یا انجام معاملات ملکی تعیین می شود و برای ساخت و ساز هایی مانند مسکن مهر و تعاونی ها که در طبقات بالا و تعداد زیاد ساخته می شود و انجام …

توضیحات بیشتر »

پیش نویس سند با تفکیک آپارتمان

پیش نویس سند با تفکیک آپارتمان

پیش نویس سند با تفکیک آپارتمان که به منظور تعیین مساحت از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که برای خرید و فروش ملک استفاده می شود که با توجه به این مساحت قیمت ملک تعیین می شود و این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی به منظور تعیین مساحت هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود که معمولا در مواردی که ساختمان ها مانند مسکن مهر در تعداد بالا و طبقات بالا ساخته میشود به صورت پیش فروش نیز معامله می شود که برای این امر نیاز به مساحت …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام