رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس هوایی منابع طبیعی

تفسیر عکس هوایی منابع طبیعی

تفسیر عکس هوایی منابع طبیعی که به منظور تعیین مرزهای محدوده منابع طبیعی بر روی زمین در طی زمان های مختلف انجام می شود و برای املاکی که در این محدوده قرار گرفته بودند و مالک در حال حاضر به اسناد و مدارک آن ها دسترسی پیدا کرده است کار …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل که با بررسی عکس های هوایی تهیه می شود که منظور تهیه یک گزارش به منظور تایید موضوع دعوا از طرف محکوم له است که باید در مراحل دادرسی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده و …

توضیحات بیشتر »

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی که به منظور جانمایی ملک یا ارائه تامین دلیل یا … این کار را انجام می دهد و در هر حالت حاصل کار نقشه باشد یا یک تامین دلیل برای ارائه به دادگاه باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی قدیم

تفسیر عکس هوایی قدیم

تفسیر عکس هوایی قدیم به منظور تعیین مرزهای بین دو ملک یا تعیین قدمت یک بنا انجام می شود و معمولا تفسیر عکس هوایی را برای ارائه  تامین دلیل به دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود تا با استفاده از این تامین دلیل ارائه شده طرح …

توضیحات بیشتر »

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی که به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه یا تعیین قدمت یک بنا انجام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود بر اساس نوع کار و نوع عکس های هوایی تعیین قیمت می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری  هزینه …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای به منظور ارائه تامین دلیل برای دادگاه برای حل اختلافات ملکی است که باید حتما توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری نوشته و مهر و امضا شود برای ارائه به دادگاه اعتبار داشته باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه و ارائه تامین دلیل برای دعواهای ملکی تهیه می شود که این تامین دلیل باید حتما توسط یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه شود زیرا باید مورد تایید دادگاه باشد. تفسیر عکس هوایی برای دادگاه عکس هوایی که به صورت زوج عکس است و …

توضیحات بیشتر »

استفاده عکس هوایی برای ثبت

استفاده عکس هوایی برای ثبت

استفاده عکس هوایی برای ثبت نیز اتفاق می افتد و از این عکس ها نیز برای جانمایی ملک استفاده می شود.   استفاده عکس هوایی برای ثبت   عکس های هوایی که از طریق عکس برداری های هوایی توسط ماهواره ها و هواپیما  از مناطق انجام شده است و در …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام