رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی نقشه برداری / ثبت املاک روش اصلاح حد به کوچه

ثبت املاک روش اصلاح حد به کوچه

اصلاح حد

روش اصلاح حد به کوچه

-با تقاضای متقاضی مبنی براصلاح حد موافقت گردد.

-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور ثبت و زمان مراجعه بعدی متقاضی توسط مسئول مربوط تعیین شود.

-تقاضا در دفتر اندیکاتور ثبت شود و به بایگانی برای پیوست به پرونده ارسال شود.

-پرونده به مسئول اداره برگشت داده شود.

-جهت بررسی و استعلام ازشهرداری مبنی بر چگونگی وضع کوچه از جهت عام بودن به نماینده ارجاع داده شود.

-توسط نماینده از شهرداری استعلام تهیه شود.

-توسط مسئول مربوط نامه تهیه شده برای شهرداری امضاء شود.

-نامه تهیه شده از دفتر اندیکاتور دریافت شود و به شهرداری ارسال شود.

-پرونده به بایگانی تا زمان دریافت پاسخ از شهرداری و معاینه محل برگشت داده شود.

-پاسخ شهرداری دریافت شود.

-دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور انجام شود.

-نامه به بایگانی برای ضبط در سابقه تا زمان معاینه محل ارسال شود.

-متقاضی در زمان مقرر مراجعه کند و پرونده نزد مسئول مربوط برای تعیین نماینده و نقشه بردار ارسال شود.

-نماینده و نقشه بردار به محل مراجعه کنند.

-ملک توسط متقاضی معرفی شود و حدود توسط نماینده مشخص شود و نقشه وضع موجود توسط نماینده تهیه شود.

-نقشه ترسیم شود و صورت جلسه اصلاحی تنظیم شود و توسط نماینده ، نقشه بردارو متقاضی اصلاح شود.

-گزارش انجام کار ارائه شود.

-دستورثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحی در دفتر اندیکاتور بررسی و به دفتر املاک ارجاع داده شود.

-گزارش و صورت جلسه اصلاحی در دفتر اندیکاتور ثبت شود.

-پرونده به دفتر املاک برای اقدامات بعدی ارسال شود.

-صورت جلسه اصلاحی در دفتر املاک ثبت و اصلاح پیشنویس سند مالکیت و سند به وسیله متصدی دفتر املاک انجام شود.

-پرونده به بایگانی برای ارائه به متقاضی برگشت داده شود.

 

 

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام