رادین مپ
خانه / پلاک ثبتی

پلاک ثبتی

به دست آوردن پلاک ثبتی عرصه

به دست آوردن پلاک ثبتی عرصه

به دست آوردن پلاک ثبتی عرصه ملک که منظور زمین اصلی ملک است که دور تا دور آن از طریق دیوار کشی مشخص شده است که هر قطعه زمین دارای مرز های مشخص و همچنین پلاک ثبتی مشخص است که در بعضی از موارد مالک از جای دقیق ملک مطلع …

توضیحات بیشتر »

استعلام پلاک ثبتی املاک

استعلام پلاک ثبتی املاک

استعلام پلاک ثبتی املاک که مالک از موقعیت آن ها با خبر است اما اسناد و مدارک ملک گمشده و یا این که در دسترس نیست و نیاز است که برای تهیه رونوشت سند ابتدا پلاک ثبتی ملک مشخص شود و برای تهیه پلاک ثبتی ملک با مراجعه به کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران منظور نقشه ای است که موقعیت یک ملک را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش میدهد و برای انجام این کار نیاز به بررسی مرزهای ملک است که از طریق پلاک ثبتی درج شده در سند انجام می …

توضیحات بیشتر »

به دست آوردن پلاک ثبتی ملک

به دست آوردن پلاک ثبتی ملک

به دست آوردن پلاک ثبتی ملک با توجه به موقعیت ملک بر روی زمین قابل انجام است که اینکار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است و برای انجام نیاز به نقشه ثبتی ملک است که باید با توجه به موقعیت ملک بر روی زمین …

توضیحات بیشتر »

آدرس ملک از پلاک ثبتی

آدرس ملک از پلاک ثبتی

آدرس ملک از پلاک ثبتی که منظور از پلاک ثبتی پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است و از ان جا که سند های قدیمی منگوله دار ثبت و اساس درستی نداشته اند نمیتوان به موقعیت دقیق این املاک گمشده که دراای اسناد و مدارک هستند …

توضیحات بیشتر »

نحوه استعلام پلاک ثبتی در تهران

نحوه استعلام پلاک ثبتی در تهران

نحوه استعلام پلاک ثبتی در تهران که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است و این پلاک ثبتی  مربوط به ملک و زمین  یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که باید حتما مشخص باشد اما در این بین املاکی وجود دارند …

توضیحات بیشتر »

نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک

نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک

نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که باید حتما مشخص شود تا با استفاده از این پلاک ثبتی امور مربوط به ملک انجام شود و برای تعیین …

توضیحات بیشتر »

پلاک ثبتی چیست

پلاک ثبتی چیست

پلاک ثبتی چیست و امروزه از این پلاک ثبتی چه استفاده ای می شود را در ادامه به طور کامل به این موضوع می پردازیم زیرا این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و در سند های مالکیت نیز درج شده است و منظور از …

توضیحات بیشتر »

دریافت آدرس با پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با پلاک ثبتی ملک و با توجه به نقشه ثبتی های موجود از پلاک ثبتی انجام می شود و این پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی تعیین کننده مرزها و موقعیت ملک  است و در صورتی که  موقعیت ملک بر روی زمین مشخص نباشد می …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام