رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM اطراف تهران

تهیه نقشه UTM اطراف تهران

تهیه نقشه UTM اطراف تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کزه زمین انجام میشود که امروزه یکی از مارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار میرود و با استفاده از این نقشه می توان امور اداری مربوط به ملک را انجام داد و این نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام تهران

نقشه یو تی ام تهران

نقشه یو تی ام تهران منظور نقشه ای است که از ملک تهیه می شود و بر اساس این نقشه تهیه شده موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین مشخص می شود و این نقشه مورد استفاده در سازمان ها و ارگانهای دولتی است و برای اخذ سند تک برگ …

توضیحات بیشتر »

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و هم چنین تعیین مرزهای دقیق ملک است که از طریق این نقشه های ثبتی می توان انجام داد و همچنین با توجه به این نقشه های ثبتی میتوان به آدرس املاکی که تنها …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM طرح شهرداری

نقشه UTM طرح شهرداری

نقشه UTM طرح شهرداری که به منظور انجام عقب نشینی املاک برای تعریض خیابان ها و ایجاد فضای سبز از طرف شهردار منطقه ابلاغ می شود و در عوض مساحت از دست رفته از ملک از طرف شهرداری به مالک هزینه پرداخت می شود و در یان صورت مرزبدی ملک …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM تایید اصالت بنچاق

نقشه UTM تایید اصالت بنچاق

نقشه UTM تایید اصالت بنچاق به منظور تعیین محل دقیق ملک و تطابق آن انجام می شود تا انجام معاملات ملکی با بنچاق و قولنامه را برای خریدار دارای اطمینان کند و از این رو برای خرید املاک دارای بنچاق و قول نامه که دارای ثبت مشخصی نیستند بهترین کار …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM عدم تطبیق سند

نقشه UTM عدم تطبیق سند

نقشه UTM عدم تطبیق سند با وضع موجود که این نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام دو خطی معروف است زمانی تهیه می شود که اضلاع و مساحت وضع موجود ملک با اضلاع و مساحت سندی برابر نباشد که در این حالت باید با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM مشاعی قطعه مادر

نقشه UTM مشاعی قطعه مادر

نقشه UTM مشاعی قطعه مادر به منظور تهیه سند تک برگ برای ملک و یا انجام امور اداری مربوط به ملک در سازمان ثبت اسناد انجام میشود و این نقشه یو تی ام در ملک های مشاعی باید حتما از قطعه مشاعی و هم از ملک مادر تهیه شود و …

توضیحات بیشتر »

تعرفه نقشه یو تی ام

تعرفه نقشه یو تی ام

تعرفه نقشه یو تی ام بر اساس مساحت زمین و هم چنین موقعیت قرار گیری زمین تهیه می شود و مرزبندی های انجام شده سند نیز در این قیمت گذاری تاثیر دارد زیرا در صورت عدم وجود دیوار کشی ها و مرزبندی های ملک نیاز به کار جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM تفکیکی

تهیه نقشه UTM تفکیکی

تهیه نقشه UTM تفکیکی منظور تهیه نقشه از زمین های مشاعی است که چند مالک از زمین مادر سهم دارند و قصد تقسیم بندی این زمین ها را دارند و در این مورد باید نقشه یو تی ام هم از زمین مادر و هم از زمین تقسیم شده تهیه شود …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM دیوار کشی زمین

نقشه UTM دیوار کشی زمین

نقشه UTM دیوار کشی زمین کشاورزی تنها با انجام جانمایی پلاک ثبتی به صورت دقیق امکان پذیر است و این کار را کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میدهند زیرا این کار یک کار دقیق و حساس در زمینه ملک و املاک است که باید با دقت …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام