رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM شهرداری

تهیه نقشه UTM شهرداری

تهیه نقشه UTM شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و به این منظور است که باید نقشه یو تی ام تهیه شده در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام UTM در تهران

نقشه یو تی ام UTM در تهران

نقشه یو تی ام UTM در تهران که هدف از این نقشه تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه رعایت مرزهای ملک است و امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به هر سازمانی تهیه و مهر و امضا شده باشد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای ثبت

تهیه نقشه UTM برای ثبت

تهیه نقشه UTM برای ثبت که به منظور تعیین موقعیت ملک و ثبت این موقعیت در سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می شود و این نقشه یو تی ام که املاک را بر اساس مختصات بر روی زمین نمایش میدهد امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام و مراحل آن

نقشه یو تی ام و مراحل آن

نقشه یو تی ام و مراحل آن که این نقشه یو تی ام یکی از اصلی ترین مدارک برای هر ملکی است و به طوری که امروزه این نقشه به همراه مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یکی از اصلی ترین مدارک صدور سند برای یک ملک است …

توضیحات بیشتر »

کاربرد نقشه یو تی ام ملک

کاربرد نقشه یو تی ام ملک

کاربرد نقشه یو تی ام ملک در زمینه امور اداری ملکی است که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است که باید برای انجام امور اداری ملک حتما تهیه و مهر و امضا شود تا مراحل اداری مربوطه طی شود از طرفی امروزه این نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام در تهران

نقشه یو تی ام در تهران

نقشه یو تی ام در تهران که برای امور مربوط به ملک از جمله سند یا شهرداری و یا حتی برای گرفتن انشعابات آب و برق و گاز از این نقشه استفاده می شود و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین است که با …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام