رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام شهرداری

نقشه یو تی ام شهرداری

نقشه UTM در شهرداری تهران

نقشه UTM در شهرداری تهران

نقشه UTM در شهرداری تهران به منظور انجام امور اداری مربوط به ملک مانند اخذ جواز ساخت و … از طرف شهرداری درخواست می شود که یکی از مدارک مهم و ضروری برای ملک به شمار می رود و برای تهیه نقشه یو تی ام که مورد تایید شهرداری باشد …

توضیحات بیشتر »

نقشه ۲۰۰۰ UTM شهرداری

نقشه 2000 UTM شهرداری

نقشه ۲۰۰۰ UTM شهرداری که یکی از فرمت های مد نظر برای شهرداری به شمار میرود و منظور از تهیه این نقشه تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک است که بر روی نقشه ۲۰۰۰ ام که از سازمان نقشه برداری کشور تهیه میشود جانمایی شده تا موقعیت ملک در …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ ام شهرداری

نقشه یو تی ام 2000 ام شهرداری

نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ ام شهرداری منظور نقشه یو تی ام است که از ملک تهیه شده است و این نقشه بعد از ترسیم در نقشه ۲۰۰۰ام که از سازمان نقشه برداری تهیه می شود جانمایی شود و این فرمت مد نظر شهرداری برای نقشه یو تی ام است …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM برای جواز ساخت

نقشه UTM برای جواز ساخت

نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری یکی از مدارک مهم است که باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد و این نقشه یو تی ام باید با توجه به فرمت مد نظر شهرداری تهیه شود که در این ارگان …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام