رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام شهرداری

نقشه یو تی ام شهرداری

نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ ام شهرداری

نقشه یو تی ام 2000 ام شهرداری

نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ ام شهرداری منظور نقشه یو تی ام است که از ملک تهیه شده است و این نقشه بعد از ترسیم در نقشه ۲۰۰۰ام که از سازمان نقشه برداری تهیه می شود جانمایی شود و این فرمت مد نظر شهرداری برای نقشه یو تی ام است …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM برای جواز ساخت

نقشه UTM برای جواز ساخت

نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری یکی از مدارک مهم است که باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد و این نقشه یو تی ام باید با توجه به فرمت مد نظر شهرداری تهیه شود که در این ارگان …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام