رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه دو خطی برای اداره ثبت

نقشه دو خطی برای اداره ثبت

نقشه دو خطی برای اداره ثبت به منظور تطبیق اندازه های وضع موجود و سند انجام می شود که این نقشه دو خطی یکی از فرمت های مد نظر شهرداری و ثبت است تا در صورت مغایرت در اندازه ها منشا آن مشخص شود و این مشکل از لحاظ مرزبندی …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری به منظور تطبیق اندازه های وضع موجود ملک با ابعاد و اندازه های سندی است که یکی از فرمتهای مد نظر نقشه یو تی ام در شهرداری است و باید حتما توسط کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه و مهر و …

توضیحات بیشتر »

نقشه دو خطی برای شهرداری

نقشه دو خطی برای شهرداری

نقشه دو خطی برای شهرداری به منظور تطبیق ابعاد و اندازه های سندی با وضع موجود ملک تهیه میشود تا بر اساس این نقشه در صورت مغایرت ملک قبل از ساخت عقب نشینی های لازم را انجام دهد و بر اساس این نقشه یو تی ام دو خطی مرزبندی درستی …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی به منظور تعیین اختلاف مساحت سندی ملک با وضع موجود انجام می شود که مورد نیاز شهرداری است و شهرداری برای تعیین میزان عقب نشینی ملک دستور به تهیه نقشه یو تی ام دو خطی می دهد که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »

مغایرت سند با وضع موجود

مغایرت سند با وضع موجود

مغایرت سند با وضع موجود زمانی مشخص میشود که نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک تهیه شود و با بررسی ابعاد و اندازه ها و مساحت به دست آمده مشخص شود که با سند مغایرت دارد در این صورت اداره ثبت و یا شهرداری دستور به تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM دو خطی

نقشه UTM دو خطی

نقشه UTM دو خطی منظور نقشه ای است که برای اخذ جواز ساخت از طرف شهرداری درخواست می شود و این نقشه به منظور تطبیق وضع موجود ملک با سند تهیه می شود تا در صورت نیاز ملک رها سازی شود تا بعد از انجام ساخت و ساز دچار مشکل …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی شهرداری

تهیه نقشه دو خطی شهرداری

تهیه نقشه دو خطی شهرداری منظور نقشه ای است که وضع موجود ملک را با اندازه های در سند تطبیق میدهد و این نقشه نیز یکی از فرمت های مد نظر شهرداری است که برای اخذ جواز ساخت باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام