رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی

مغایرت سند با وضع موجود

مغایرت سند با وضع موجود

مغایرت سند با وضع موجود زمانی مشخص میشود که نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک تهیه شود و با بررسی ابعاد و اندازه ها و مساحت به دست آمده مشخص شود که با سند مغایرت دارد در این صورت اداره ثبت و یا شهرداری دستور به تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM دو خطی

نقشه UTM دو خطی

نقشه UTM دو خطی منظور نقشه ای است که برای اخذ جواز ساخت از طرف شهرداری درخواست می شود و این نقشه به منظور تطبیق وضع موجود ملک با سند تهیه می شود تا در صورت نیاز ملک رها سازی شود تا بعد از انجام ساخت و ساز دچار مشکل …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی شهرداری

تهیه نقشه دو خطی شهرداری

تهیه نقشه دو خطی شهرداری منظور نقشه ای است که وضع موجود ملک را با اندازه های در سند تطبیق میدهد و این نقشه نیز یکی از فرمت های مد نظر شهرداری است که برای اخذ جواز ساخت باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام