رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه UTM جهت محاسبه تراکم

نقشه UTM جهت محاسبه تراکم

نقشه UTM جهت محاسبه تراکم به منظور تعیین میزان گود برداری ملک توسط شهرداری با تهیه نقشه یو تی ام کد ارتفاعی قابل اسنجام است که برای تهیه این فرمت از نقشه یو تی ام باید علاوه بر مختصات های یو تی ام گوشه های ملک کد های ارتفاعی از …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM برای زمین شیبدار

نقشه UTM برای زمین شیبدار

نقشه UTM برای زمین شیبدار که به نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی معروف است و این نقشه به منظور تعیین اختلاف ارتفاع ملک نسبت به گذر های اطراف تهیه میشود و هدف از تهیه این نقشه تعیین میزان گودبرداری ملک برای انجام ساخت و ساز است که توسط …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM با کد ارتفاعی

نقشه UTM با کد ارتفاعی

نقشه UTM با کد ارتفاعی به منظور تعیین اختلاف ارتفاع یک ملک نسبت به گذر های اطراف اتفاق می افتد که برای این کار علاوه بر مختصات های دو بعدی یو تی ام باید کد ارتفاعی نقاط در داخل عرصه ملک و گذر های اطراف نیز برداشت شود و در …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام کد ارتفاعی

تهیه نقشه یو تی ام کد ارتفاعی

تهیه نقشه یو تی ام کد ارتفاعی منظور نقشه ای است که علاوه بر موقعیت ملک بر روی کره زمنی ارتفاعی یکسری از نقاط را داخل عرصه و گذر های اطراف نشان دهد و این ارتفاع عا با کد ارتفاعی در نقشه درج شود تا با توجه به این نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM ارتفاعی شهرداری

نقشه UTM ارتفاعی شهرداری

نقشه UTM ارتفاعی شهرداری به منظور تعیین میزان گود برداری یک ملک در یک منطقه تهیه می شود که در این نقشه علاوه بر مختصات یو یت ام دو بعدی ملک کد های ارتفاعی ملک و گذر های اطراف نیز درج شده است و این نقشه چاپ و درنهایت توسط …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی منظور نقشه ای است که موقعیت یک قطعه زمین را بر روی کره زمین مشخص کند و در این نقشه نقاط ارتفاعی منطقه نیز درج شود زیرا به منظور تهیه جواز ساخت و میزان گود برداری از منطقه شهرداری دستور به تهیه نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام ملک با کد ارتفاعی

نقشه یو تی ام ملک با کد ارتفاعی

نقشه یو تی ام نقشه یو تی ام ملک با کد ارتفاعی برای  ملک  هایی  که شیبدار و نامسطح هستند و اختلاف ارتفاع با گذر های اطراف دارند، نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی تهیه می شود. نقشه  یو تی ام  به  صورت مسطحاتی تهیه میشود اما برای املاکی …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام