رادین مپ
خانه / تامین دلیل

تامین دلیل

تامین دلیل برای اختلاف ملکی

تامین دلیل برای اختلاف ملکی

تامین دلیل برای اختلاف ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و تامین دلیل حاصل از انجام کار توسط کارشناس مربوطه مهر و امضا می شود تا در دادگاه اختلافات ملکی دارای اعتبار باشد و این تامین دلیل با انجام بررسی های مربوطه با …

توضیحات بیشتر »

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در این است که تامین دلیل به منظور ارائه یک مدرک برای اثبات ادعای محکوم له به دادگاه یا ارائه یک مدرک برای طرح دعوا است ولی تامین خواسته به منظور ارائه یک درخواست به دادگاه به منظور توقیف معادل اموال محکوم در زمان …

توضیحات بیشتر »

درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل به معنای ارائه یک مدرک به دادگاه برای ایجاد طرح دعوا یا در روند اداری دادرسی به منظور ارائه برای اثبات ادعا است که در بحث اختلافات ملکی با بررسی مدارک و نقشه ها و عکس های هوایی این تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام