کاربرد نقشه یو تی ام

کاربرد نقشه یو تی ام در تمامی زمینه هایی که با زمین در ارتباط باشد کاربرد دارد

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ولی اصلی ترین موضوع استفاده از این نوع از نقشه امروزه در گرفتن سند تک برگ

برای ملک است.

کاربرد نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام به معنای این است که یک قطعه از زمین را بر روی زمین بر اساس

مختصات مشخص کرده  و یک نقشه بر همین اساس تهیه می شود.

زمانی که می گوییم نقشه یو تی ام از ملک به این معنا است چهار گوشه ملک  را

بر اساس مختصات مشخص کرده و این کار  توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری

نقشه برداری و باید با استفاده از تجهیزات  نقشه  برداری  انجام  می  شود  و  در

نهایت در سیستم ترسیمی نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود و اگر این نقشه

توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شود  می توان  در  سازمان  های

دولتی مانند سازمان ثبت برای گرفتن سند تک برگ برای ملک از این نقشه  یو  تی

ام استفاده کرد.

پس برای تهیه نقشه یو تی ام یا به عبارت دیگر مشخص کردن  موقعیت  دقیق  یک

ملک یا محدوده باید به یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه  کرد

تا با بررسی پلاک ثبتی ملک و حد و مرز های مربوط به ملک یک تیم نقشه بردار  به

همراه یک سری تجهیزات نقشه برداری در محل ملک حاضر شوند  و  با  استفاده  از

تجهیزات نقشه برداری مختصات گوشه های ملک را با  رعایت  مرز های  همسایگی

ملک برداشت کنند و بعد از آن با توجه به مختصات های برداشت شده در محل  ملک

نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده و آن نقشه تهیه شده را مهر  و  امضا  کنند  و  به

دست مالک یا مراجع مربوطه بفرستند تا با استفاده از این  نقشه  ها  بتوانند  قطعه

زمین را ثبت کنند.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری

کاربرد نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.