رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

نقشه یو تی ام میراث فرهنگی که به منظور تعیین  محدوده حوزه میراث فرهنگی

است که در هر شهری وجود دارد و بریا ثبت این محدوده در سیستم سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور باید از طریق تهیه  نقشه یو تی ام  این کار انجام  شود که

یکی از وظایف کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است.

نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که در آن هر نقطه دارای مختصات باشند و

این مختصات ها  مجموعه ای  از سیستم مختصات  جهانی یو تی ام است  که بر

روی زمین تعریف  شده اند و امروزه  از این سیستم  مختصات برای  ثبت موقعیت

ملک استفاده می شود.

و  از جمله  استفاده های  نقشه  یو تی ام  برای ثبت  موقعیت  محدوده  میراث

فرهنگی است که برای این کار باید  با استفاده  از تجهیزات  نقشه برداری مانند

دوربین  یا  جی پی اس  های  دقیق  دو فرکانسه  و سه فرکانسه  در محل این

موقعیت مرزها را برداشت کرده و بعد زا آن در محیط نرم افزاری ترسیم نقشه این

محدوده انجام  می شود و تمامی نقاط برداشت شده دارای مختصات یو تی ام

می شوند و یک نقشه یو تی ام از این  محدوده تهیه شده  و مختصات های یو

تی ام نیز در آن درج می شود و بعد از چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری مهر و امضا  می شود و در نهایت  این مرزها در سیستم

سازمان ثبت اسناد و املاک  ثبت می شود  و از طرف  دیگری زمانی  که ملکی

قصد ساخت و ساز یا زراعت در نزدیکی این محدوده را داشته باشد باید با تهیه

یک نقشه یو تی ام از ملک خود و تطبیق اب نقشه یو تی ام میراث فرهنگی با

توجه به قوانین موجود اجازه ساخت و ساز یا زراعت را از این سازمان می گیرد

و تمامی این نقشه ها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه

می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

نقشه یو تی ام

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی درج شده …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام