تهیه نقشه UTM شهرداری

تهیه نقشه UTM شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

زمین انجام می شود که این نقشه در شهرداری به نقشه 2000 ام معروف است

و به این منظور است که باید نقشه یو تی ام تهیه شده در نقشه 1/2000 ام که

از سازمان نقشه برداری تهیه می شود جانمایی شود و این فرمت مد نظر شهر

داری است که باید بعد از چاپ این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد و با استفاده از این نقشه

روند اداری ملک طی می شود.

تهیه نقشه UTM شهرداری

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق یک ملک را با توجه

به مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین مشخص  می کند و امروزه این

نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به حساب می

آید و به دلیل سیستمی شدن روند اداری  سازمان ها و ارگان های دولتی

مربوط به ملک باید حتما یک  نقشه یو تی ام  مهر و امضا شده توسط کار

شناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه

برداری در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت

میشود و بعد از برداشت مختصات در محیط نرم افزاری اتوکد ترسیم نقشه

ملک با توجهب ه مختصات های برداشت شده انجام می شود و در نهایت

بعد از ترسیم  نقشه ملک  مختصات های یو تی ام  گوشه های ملک در

نقشه نیز درج می شود و به همراه یک سری اطلاعات تکمیلی چاپ و در

نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می

شود.

اما در این جا باید توجه داشت که نقشه یو تی ام تهیه شده باید حتما با

فرمت و دقت مد نظر سازمان هم خوانی داشته باشد به طور مثال همان

طور که گفته شد باید برای  شهرداری نقشه یو تی ام  ترسیم شده در

نقشه 2000 ام جانمایی شود و این نقشه چاپ و مهر و امضا شود.

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه UTM شهرداری

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.