تفکیک آپارتمان برای مساحت

تفکیک آپارتمان برای مساحت و تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می شود که با استفاده از این مساحت تعیین شده می توان خرید و فروش مطمئنی برای ملک

انجام داد و تفکیک آپارتمان یکی مراحل صدور سند نیز هست که با درخواست تفکیک و انجام متر

کشی توسط کارشناس تعیین شده از طرف نظام مهندسی سند تک برگ با درج مساحت دقیق

هر واحد در حد سانتی متر برای هر واحد آپارتمانی به نام مالک صادر میشود که از این روش در

مراحل مختلف اعم از پیش خرید یا پیش فروش ملک های در حال ساخت و یا اطمینان از مساحت

های ملک های ساخته شده برای خرید استفاده می شود.

تفکیک آپارتمان برای مساحت

 تفکیک آپارتمان منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد برای درج در سند تک برگ مالکیت یا به

منظور پیش خرید و پیش فروش ملک انجام میشود که برای صدور سند تک برگ باید مهندس

از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر شود تا با انجام متر کشی و ترسیم نقشه

های ملک با توجه به اندازه های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود که در نهایت

مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر به دست می آید که این مساحت در سند نیز درج

می شود و با استفاده از این مساحت تعیین شده خرید و فروش ملک انجام می شود که

برای پیش خرید یا پیش فروش ملک نیز نیاز است در مرحله ای که دیوار کشی های واحد

انجام شده است با توجه به درخواست متقاضی و با حضور  کارشناس در محل هر واحد

ترسیم نقشه هر واحد انجام شود تا خرید و فروش با اطمینان خاطر انجام شود که در نهایت

نقشه ترسیم شده با درج مساحت دقیق چاپ و با توجه به نیاز متقاضی توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تفکیک آپارتمان برای مساحت

تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.