تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تفسیر عکس هوایی برای دادگاه و ارائه تامین دلیل برای دعواهای ملکی تهیه می شود. که این تامین دلیل باید حتما توسط یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه شود. زیرا باید مورد تایید دادگاه باشد.

عکس هوایی که به صورت زوج عکس است. و از طریق شاتر هایی که بر روی هواپیماها بسته می شود. و یا ماهواره از سطح زمین عکس برداری کرده تهیه می شود. که یکی از موارد استفاده در شاخه های نقشه برداری به نام فتوگرامتری است. معمولا برای مناطق صعب العبور و یا برای تشخیص وجود یک ملک در طی چند سال و یا تشخیص مرز های بین دو ملک در طی چند سال استفاده می شود. که امروزه این عکس ها بیشترین استفاده را در زمینه دعواهای ملکی دارند.

تهیه عکس هوایی و تفسیر و بررسی

اختلافاتی که بر سر ملک پیش می‌آید که این اختلاف یا بر سر حدود ملک یا اختلاف در ادارات باشد. باید برای اثبات ادعای خود از عکس‌های هوایی استفاده کنید. و می‌توانید برای تهیه عکس هوایی و تفسیر و بررسی این عکس‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه‌برداری مراجعه کنید. زیرا تفسیر عکس‌های هوایی و تهیه گزارش تنها در تخصص این کارشناسان است. و تأمین دلیل حاصل از تفسیر عکس هوایی تنها با مهر و امضا این کارشناس اعتبار دارد.

عکس هوایی چیست؟

عکس‌های هوایی به عکس‌هایی گفته می‌شود. که از ارتفاع توسط هواپیماها از زمین عکس‌برداری می‌شود. و در این عکس‌ها آثار فعالیت‌های انسانی و عوارض طبیعی و مصنوعی بر روی زمین ثبت می‌گردد. این عکس‌های هوایی در ایران از سال 1334 هجری شمسی موجود است و تا سال 1390 هجری شمسی به‌صورت آنالوگ و با استفاده از شاترها عکس‌برداری شده است. و از سال 1390 تابه‌حال نیز به‌صورت رقومی برداشت شده است.

نحوه تهیه عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای

 • عکس هوایی

عکس‌های هوایی در دو سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیا نیروهای مسلح موجود است. که امروزه هر دو سازمان به‌صورت اینترنتی خدمات فروش خود را ارائه می‌دهند. و برای تهیه عکس‌های هوایی از این دو سازمان باید باتوجه‌به موقعیت ملک و سال مدنظر درخواست عکس هوایی خود را با پرکردن فیلدهای موجود انجام داد. تا با ثبت درخواست عکس هوایی بعد از یک تا دو روز کاری نتیجه درخواست شما توسط کارشناسان بررسی می‌گردد.

برای ثبت درخواست عکس هوایی یا سایر محصولات نقشه‌برداری در سازمان نقشه‌برداری کشور به سایت https://eshop.ncc.gov.ir/ مراجعه کنید

و همچنین برای ثبت درخواست عکس هوایی در سازمان جغرافیا نیروهای مسلح کشور به سایت https://geo.epishkhan.ir/ مراجعه کنید

 • تصاویر ماهواره‌ای

باتوجه‌به اینکه ایران ماهواره‌ای برای عکس‌برداری موجود ندارد. برای تهیه تصاویر ماهواره‌ای از زمین باید به سایت‌های خارجی که این تصاویر را موجود دارند. مراجعه کرده و درخواست تصاویر ماهواره‌ای بدهید.

نحوه تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس های هوایی ،مفسرمعمولا هفت کار را انجام میدهد. که شامل موارد ذیر است .

 • آشکار سازی: در این عملیات،پدیده هایی که به طورمستقیم مرئی هستند ،مثل صفحه های سنگی و همچنین منطقه هایی که به طور غیر مستقیم مرئی هستند مثل منطقه های دارای خاک مرطوب بر روی عکس تفکیک میشوند.
 • شناسایی و تشخیص: در  این عملیات ،پدیده های مختلف ،به نام مشخص می شوند. این عملیات جزو مهمترین عملیات است و مفسر در آن از 8 عامل رنگ ، تن،بافت، الگو، یا نقش، مکان وموقعیت جغرافیایی ،شکل،سایه،واندازه سود می جوید.
 • تحلیل: دراین عملیات ترتیب مکانی پدیده ها یا منطقه ها آشکار سازی می شود.
 • مقیاس: دراین عملیات که نسبتا پیچیده است،ازاصل تقارب و همگرایی شواهدبرای پیشبینی وقوع برخی رابطه ها برروی عکس های هوایی استفاده میشود.
 • طبقه بندی: دراین عملیات پدیده های شناسایی شده دریک سیستم منظم طبقه بندی شده و آرایش میابند.
 • ایده آل  سازی: در این عملیات با استفاده از خط هایی ،توزیع مکانی پدیده ها در منطقه خلاصه سازی می شود.
 • تعیین صحت: در این عملیات نقاطی تصادفی بر روی منطقه موردمطالعه ،به طور مستقیم مورد مشاهده میدانی قرار می گیرند تا صحت یا عدم صحت تفسیر آن مشخص شود.

تهیه عکس هوایی و تفسیر و بررسی

موارد استفاده اثبات ادعای مالکیت با تفسیر عکس هوایی

 • تعیین سابقه احیا اراضی برای منابع طبیعی
 • تعیین وجود راه‌ها و مالرو ها در زمین و اطراف زمین
 • تعیین مسیر رودخانه‌ها و نهرها
 • اثبات تجاوز به حریم ملک با دیوارکشی‌های قدیمی
 •  تعیین کاربری زمین باتوجه‌به عوارض موجود در سنوات گذشته
 •  تعیین نوع کشت زمین

تفسیر عکس هوایی امور ملکی

تفسیر عکس هوایی امور ملکی به منظور اثبات مالکیت ملک در دادگاه و یا ارگان های مربوط به ملک و زمین مانند سازمان منابع ملی و … مورد استفاده قرار می گیرد. تا با توجه به عکس های هوایی نسبت به اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت ملکی که از لحاظ مرز بندی دچار مشکل شده است. و یا اینکه سابقه احیا زمین برای ملکی که جزء منابع ملی اعلام شده است انجام شود. و در نهایت گزارش تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه تهیه و توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

از طریق عکس های هوایی میتوان نسبت به ادعای مالکیت یک ملک اقدام کرد. زیرا عکس های هوایی تغییرات زمین را در طی سالیان مختلف ثبت کرد. و این تغییرات که شمال مرز بندی های املاک و یا سابقه کشاورزی و یا حتی وجود بنا را تعیین می کنند. امروزه در بحث ملک و املاک مورد استفاده قرار گرفته است. که با انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد. و تمامی مدارک در نهایت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

برای تهیه عکسهای هوایی باید با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر درخواست عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح داده شود. تا با توجه به عکس های هوایی تهیه شده تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام و با بررسی و نتیجه گیری نهایی گزارش  تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل تهیه و مهر و امضا شود. تا با استفاده از این مدارک نسبت به اثبات ادعای خود رد دادگاه و پس گرفتن مالکیت ملک اقدام شود.

تفسیر عکس هوایی برای منابع

تفسیر عکس هوایی برای منابع ملی به منظور تعیین سابقه احیا زمین برای پس گرفتن مالکیت زمین از منابع ملی به کار می رود. که با توجه به عکس های هوایی و تفسیر این عکس ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری برای تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و تعیین سابقه زراعت در زمین و یا وجود بنا اقدام می شود. تا مالکیت ملک به مالک برگردانده شود.

دولت زمین هایی که سابقه زراعت و یا ساخت و ساز را نداشتند. در سال 1346 جزء منابع ملی اعلام کرد. و نقشه برداری این زمین ها انجام شد. که بعضی از زمین هایی که دارای سابقه احیا بودندو نیز جزء منابع ملی اعلام شدندو و دولت سند این زمین ها را باطل کرد. که در حال حاضر مالکین این زمین ها برای اخذ سند به نام خود نیاز به تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش دارند. تا مالکیت زمین خود را با تعیین سابقه کشاورزی و یا تعیین وجود بنا ثابت کرد. و زمین از تصرف منابع ملی خارج شود.

برای تهیه عکس های هوایی باید با توجه به سال مد نظر و موقعیت مد نظر به سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح مراجعه شود. تا با درخواست عکس هوایی و تهیه زوج عکس ها برای تفسیر عکس های هوایی به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه شود. و کارشناس با تفسیر و بررسی بر روی این عکس ها گزارش را تهیه کرد. در نهایت مهر و امضا می شود. و برای انجام امور مربوط به ملک اقدام می شود.

تفسیر عکس هوایی سابقه زمین

تفسیر عکس هوایی سابقه زمین کشاورزی یا مسکونی به منظور اثبات مالکیت املاکی انجام می شود. که جزء منابع ملی اعلام شده اند. و مالک قصد پس گرفتن زمین خود را دارد. که در این مورد نیز باید با تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده برای دادگاه نسبت به ادعای خود اقدام کرد. عکسهای هوایی منظور عکس هایی است. که از ارتفاع از سطح زمین گرفته می شوند.

باید برای تهیه این عکس ها به سازمان جغرافیا نیروهای مسلح و یا سازمان نقشه برداری کشور مراجعه شود. تا با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر زوج عکس های هوایی تهیه شود. و با استفاده از این زوج عکسهای هوایی اسکن یا چاپی نسبت به تفسیر عکسهای هوایی اقدام می شود. با تفسیر عکس های هوایی و بررسی آن ها و در نهایت نتیجه گیری حاصل از این کار نست به تهیه تامین دلیل یا گزارش برای عکس های هوایی اقدام می شود. در نهایت این تامین دلیل بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی اقدام می شود .

در نهایت بعد از تعیین سابقه احیا زمین که در زمین های کشاورزی به سابقه کشاورزی و در زمین های مسکونی به تعیین وجود یا عدم وجود بنا اشاره می شود. و در تامین دلیل تهیه شده نیز به آن اشاره می شود. می توان برای اثبات ادعای مالکیت خود و عدم منابع طبیعی بودن زمین در دادگاه اقدام کرد .

عکس های هوایی یکی از مرجع های معتبر برای بررسی در مورد یک موضوع خاص در یک سال خاص است. زیرا این عکسها هر چند سال یکبار تهیه می شود. و بر این اساس تغییرات زمین را در طی زمان های مختلف ثبت می کنند.

تعیین سابقه احیا اراضی

یکی از استفاده های عکس های هوایی و عمده ترین استفاده آن در زمینه زمین هایی است. که منابع ملی سند های آن ها را باطل و جزء اراضی موات اعلام کرده است. و مالکی که مدعی باشد. در زمین در دهه 40 هجری شمسی و قبل از آن سابقه کشاورزی یا هر گونه فعالیت انسانی صورت می گرفت. می تواند با اثبات این موضوع زمین خود را از اراضی ملی پس بگیرد. که برای همین موضوع باید به سراغ عکس های هوایی دهه 40هجری شمسی و یا سال 1334 هجری شمسی برود.

 • تعیین وجود راه‌ها و مالرو ها در زمین و اطراف زمین

بعضی از مواقع دعوای مالکین بر سر راه های عبور و مرور است. که یکی از مالک به حریم گذر تجاوز کرده است. و باعث مسدود شدن راه ها شده است. که برای تعیین این راه ها نیز باید تفسیر و بررسی عکس های هوایی انجام گیرد. تا وجود راه در سنوات گذشته مشخص گردد. که انجام این کار مستلزم انجام نقشه برداری از زمین نیز می باشد.

 • تعیین مسیر رودخانه‌ها و نهرها

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در قیمت زمین های کشاورزی مسیر حرکت رودخانه ها است. که اگر زمینی نزدیک به این رودخانه ها باشد. می تواند از آب رودخانه ها برای آبیاری زمین استفاده کند. و ایجاد تغییر در مسیر حرکت رودخانه ها باعث بروز اختلاف می شود. که در این صورت مالکین باید مسیر حرکت را از طریق عکس های هوایی اثبات کنند.

 • اثبات تجاوز به حریم ملک با دیوارکشی‌های قدیمی

اگر اختلاف بر سر حدود ملک باشد. و یکی از مالکین سعی در تخریب حدود بین املاک و تجاوز به حریم ملک را داشته باشد. باید از طریق جانمایی پلاک ثبتی ملک و با توجه به اثبات این نقشه با دیوار کشی های قدیمی از حدود خود دفاع کنید. که برای همین باید به عکس های هوایی و تفسیر و بررسی آن ها پرداخته شود.

 • تعیین کاربری زمین باتوجه‌به عوارض موجود در سنوات گذشته

کاربری هر زمین دارای اهمیت است. زیرا با نوع استفاده از زمین نباید مغایر باشد. و از طرفی کاربری مسکونی زمین دارای اهمیت بالاتری است. زیرا تنها در این صورت است. که شما اجازه ساخت و ساز در زمین را دارید. به همین دلیل اگر شهرداری کاربری زمین شمار را زراعی اعلام کند. با اثبات وجود بنا در زمین در سنوات گذشته می توانید. کاربری زمین خود را حفظ کنید.

اثبات وجود عارضه در ملک

اثبات وجود عارضه در ملک

اثبات وجود عارضه در ملک از طریق تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای قابل انجام است. که از این طریق می توان کاربری زمین و یا حتی سابقه احیا زمین و فعالت انسانی در آن را اثبات کرد. و انجام این کار تنها در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری می باشد.

زمانی که بتوان در مراجع قضایی و یا حتی سازمان ها و ارگان هایی که کار آن ها مربوط به ملک و املاک است اثبات کرد. که در زمین در سنوات گذشته بنا و یا عارضه ای مبنی بر فعالیت انسانی وجود داشت. میتوان کاربری زمین را اثبات کرد. و حتی ملک خود را از اراضی ملی پس گرفت. زیرا زمین هایی که در سال هایی که اراضی ملی زمین های موات را در تصرف دولت درآورد. زمین هایی که زیر کشت بودند. و یا بنا در ان ها وجود داشت دارای مالک و سند اعلام شده اند. و اگر به اشتباه زمین در تصرف اراضی ملی باشد.

می توان از این طریق ملک خود را پس گرفت. برای همین منظور باید تفسیر عکس هوایی انجام شود و برای انجام تفسیر عکس هوایی باید ابتدا عکس هوایی تهیه شود. که روش تهیه آن در مقالات قبل ذکر شده و بعد از تهیه عکس های هوایی با استفاده از تجهیزات و نرم افزار های مخصوص تفسیر و بررسی عکس های هوایی انجام می شود. و با بررسی بر روی ملک و تشخیص هر گونه عارضه در قالب گزارش تهیه می شود. و این گزارش با مهر و امضا کارشناس برای اثبات امور ملکی استفاده می شود.

اصول و معیار های تفسیر عکس های هوایی

در شناخت عوارض از روی عکس های مایل یا آن ها که به وسیله دوربین های دستی گرفته می شوند. کمتر کسی دچار مشکل می گردد. چون آنچه در عکس تصویر شده، مطابق شکل هایی است. که روزانه انسان با چشم عادی می بیند. در حالی که در عکس های هوایی عمودی که از چندین هزار متری زمین برداشته شده است. شناخت اجسام کار چندان ساده ای نمی باشد. بخصوص برای افرادی که هرگز زمین زیر پای خود را از هوا و از درون هواپیما یا هلی کوپتر ندیده اند. این مساله مشکل تر به نظر می رسد. تفسیر عکس های هوایی یعنی عمل بررسی این عکس ها به منظور شناسایی اشیاء و نتیجه گیری از آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

عوامل زیر در درک و تفسیر عکس های هوایی اثر مستقیم و قطعی دارند.

 1. حساسیت ترکیب وفیلم و فیلتر ویا حساسیت سایر دستگاه های کشف و ضبط .
 2. عکس گیری و عمل آوردن فیلم و تصویر
 3. فصل سال
 4. ساعت عکس برداری
 5. اثرات اتمسفر
 6. مقیاس تصویر
 7. قدرت نقش گیری یا تجزیه پذیری مجموعه سیستم ضبط تصویر
 8. حرکت تصویر در لحظه عکاسی
 9. پارالاکس استریوسکوپی
 10. قدرت دید و درک تشخیص مفسر
 11. ابزار و تکنیک تعبیر وتفسیر
 12. کمک های تعلیماتی در دسترس

اثبات وجود عارضه در ملک برای تعیین کاربری

تفسیر عکس هوایی با استریسکوپ

عکس های هوایی منظور عکس هایی است که از ارتفاع از سطح زمین گرفته می شود. و میتوان از طریق این عکسها تغییرات زمین را در یک محدوده خاص بررسی کرد. امروزه از این عکس های هوایی برای انجام امور ملکی و قضایی استفاده می شود. می توان سابقه احیا یک زمین و یا تعیین تجاوز به حریم یک ملک را بررسی کرد. که برای این کار با استفاده از زوج عکس های چاپی و استریسکوپ و یا فایل اسکن زوج عکس ها و نرم افزار های تفسیر عکس هوایی این کار انجام می شود.

برای این کار در ابتدا زوج عکس های هوایی بایدبا توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر تهیه شوند. و بعد از تهیه زوج عکس های هوایی کار تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. با نتیجه گیری انجام شده گزارش یا تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه می شود. و در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و این گزارش به همراه سایر مدارک برای ارائه به دادگاه آماده و به دست متقاضی می رسد. تا با توجه به این مدارک ادعای خود را در دادگاه های اختلافات ملکی ثابت کند.

عکس هوایی برای حل اختلاف

عکس هوایی برای حل اختلاف ملکی که بررسی تغییرات در وضعیت یک ملک را انجام می دهد. و در نهایت کار یک تامین دلیل قوی از کار تفسیر عکس برای ارائه به دادگاه تهیه می کند. و عکس های هوایی از آن جهت اهمیت دارند. که تغییرات زمین و عوارض طبیعی و مصنوعی موجود بر آن را در طی سالیان مختلف ثبت می کنند. و در شاخه ای از نقشه برداری به نام فتوگرامتری به بررسی این عکس ها می پردازد.

تفسیر عکس هوایی منظور ساختن مدل سه بعدی از یک زوج عکس هوایی است. و بررسی بر روی محدوده مورد نظر یا موضوع طرح دعوا است. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. و در بحث اختلافات ملکی برای ارائه به دادگاه یک تامین دلیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تهیه می شود. و این تامین دلیل یک ادله مثبت برای اثبات ادعای محکوم له است.

برای انجام این کار در ابتدا باید با توجه به درخواست متقاضی از محدوده مد نظر و سال مد نظر عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود. بعد از تهیه زوج عکس ها و فایل آن ها با استفاده از نرم افزار های تفسیر و فایل زوج عکس ها مدل سه بعدی ساخته می شود.

تفسیر عکس هوایی شهرداری

تفسیر عکس هوایی شهرداری برای املاکی کاربرد دارد. که شهرداری دستور به رهاسازی ملک داده اما مالک معتقد است. که ملک در جای صحیح قرار گرفته و از قدیم بهمین شکل بوده است. و در سند ابعاد استباه درج شده است. که در این صورت باید ادعای خود را از طریق عکس های هوایی ثابت کند.

تفسیر عکس های هوایی در بحث اثبات مالکیت کاربرد زیادی دارد. که از جمله این کاربرد ها می توان به حل اختلافات ملکی در دادگاه که بر سر مرز های ملک به وجود می آید. و یا تعیین سابقه احیا زمین های کشاورزی با نشانه های زراعت و یا تعیین وجود بنا در زمین های مسکونی اشاره کرد.  یا برای اثبات مرزبندی درست ملک در ادارات ثبت و شهرداری ها نیز میتوان از تفسیر عکس های هوایی استفاده کرد.

در بین املاک, املاکی وجود دارند. که در اسناد قدیم آن ها اندازه اضلاع حدود اربعه درست درج نشده است. و زمانی که مالک قصد تخریب و نوسازی و یا صدور سند تک برگ برای ملک را داشته باشد. نقشه های یو تی ام تهیه شده از ملک نشان از اختلاف در مرز بندی های ملک را می دهد. که در این حالت شهرداری دستور به رها سازی ملک را می دهد. اما مالک معتقد است. که مرز بندی های ملک تغییر نکرده است. و از زمان قدیم به همین شکل بود.

تفسیر عکس هوایی اداره ثبت

تفسیر عکس هوایی اداره ثبت برای املاکی که برای صدور سند تک برگ مراجعه می کنند. اما نقشه یو تی ام تهیه شده با ابعاد سند همخوانی ندارد. و مالک معتقد است که این مرزبندی ها جا به جا نشده است. و از سالیان قبل از طریق دیوار کشی مشخص بوده است. ابعاد در سند اشتباه درج شده است. که برای این امر نیاز به تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش کارشناس است. که منظور از کارشناس,کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است.

عکس های هوایی عکس هایی است که از ارتفاع توسط هواپیما ها از سطح زمین عکس برداری می شود. و این عکس ها تغییرات زمین را در طی بازه های زمانی مختلف ثبت می کنند. که در این صورت یکی از منابع معتبر برای اثبات ادعای مالکیت به شمار می رود.  بیش ترین استفاده این عکسهای هوایی در حل اختلافات ملکی در دادگاه ها است. که یا بر سر مرز های بین دو ملک اتفاق می افتد. و یا این که سابقه کشاورزی یا وجود بنا در یک زمان خاص در زمین را ثابت می کند. اما در این بین املاکی وجود دارند. که بر سر مرز بندی های ملک با ادارات ثبت به اختلاف می خورند. که مالک معتقد است. مرز بندی های ملک از زمان قدیم به همین شکل بوده اما اسناد و مدارک موجود از ملک این موضوع را رد می کنند.

جانمایی ثبتی با تفسیر عکس هوایی

زمانی که اختلاف بر سر حدود ملک باشد. و به حریم ملک تجاوز شده باشد. یا اینکه از طریق دیوار کشی های ملک نیاز باشد. حدود ملک بررسی و تعیین شوند. می توان از تفسیر عکس های هوایی سنوات گذشته استفاده کرد. تا با انجام جانمایی ثبتی با تفسیر عکس هوایی گزارش تهیه شود. و نقشه ملک نیز تهیه گردد. که برای انجام این امور باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. زیرا تنها این متخصصان دانش کافی و تخصص لازم را برای انجام این کار دارند.

منظور از جانمایی ثبتی چیست؟

جانمایی ثبتی منظور تعیین موقعیت و حدود ملک بر اساس اطلاعات ثبتی و اطلاعات سند است. که باید بر اساس پلاک ثبتی و نقشه های ثبتی کار تعیین موقعیت ملک انجام می گیرد. و می توان از این طریق نقشه یو تی ام ملک که بر اساس اطلاعات سند است تهیه می شود. که برای انجام امور ثبتی مربوط به املاکی که دارای سند های قدیمی و شاهنشاهی هستند. و از موقعیت آن ها اطلاعی در دست نیست. انجام می گیرد. اما در مواردی پیش می آید که ملک از لحاظ حدود خود به ملک مجاور دچار اختلاف شده است. و نیاز است که اثبات این موضوع را از طریق تفسیر عکس های هوایی انجام دهد.

جانمایی ثبتی با تفسیر عکس هوایی

نحوه اثبات تجاوز به حریم ملک

زمانی که ملک همجوار وارد حریم ملک شما شود. و با تخریب مرز ها و دیوار ها این حدود را بهم بریزد. شما باید برای اثبات ادعای خود باید ادله مثبت مبنی بر تجاوز به ملک را تهیه کنید. که تهیه این مدارک در بخش فنی باید با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می گیرد. زیرا باید در ابتدا با توجه به سند نقشه یو تی ام ملک با انجام جانمایی پلاک ثبتی تهیه شود.

تا در مرحله بعدی این نقشه جانمایی شده بر روی عکس هوایی نیز منطبق شود. تا حدود ملک که در قدیم از طریق دیوار کشی مشخص بوده است تعیین گردد. و اثبات شود که این کمبود به صورت ذاتی نیست. پس برای انجام این کار باید تفسیر عکس هوایی انجام شود. و برای همین باید در ابتدا عکس هوایی ملک تهیه گردد.

تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تفسیرعکس هوایی برای ارائه به دادگاه  توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام می شود. برای استخراج اطلاعات از یک زمین در سال های دور یک روش منطقی و با دقت استفاده از عکس هوایی آن منطقه می باشد. یک مفسر عکس هوایی این توانایی را دارد. که مشخصات زمین را طبق سابقه آن از عکس هوایی استخراج کند. اکثر این زمین ها سابقه مزروعی دارند. اما بعد ها محصور شده اند. و ساخت و ساز در آن جا انجام شده است. و با استفاده از عکس های هوایی میتوان این اطلاعات را  استخراج و به دادگاه ارائه داد.

بررسی عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

یکی از اختلافات که امکان دارد برای زمین ها به وجود بیاید. این است که شهرداری زمین را زراعی اعلام کند. که این موضوع باعث کاهش قیمت زمین می شود. یا اینکه اراضی ملی زمین را موات اعلام کند. که در این صورت سند ملک باطل می شود. و مالکیت زمین به دولت واگذار می گردد. که در این صورت باید تعیین وجود عارضه در زمین اثبات شود. برای همین منظور بررسی عکس هوایی برای تعیین وجود بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می گیرد. تا با توجه به بررسی های انجام شده گزارش و نقشه های معتبر تهیه گردد. و برای اثبات مالکیت و ارزش زمین اقدام شود.

قیمت تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی یکی از امور فنی است. که اولا نیاز به تخصص و دانش کافی در این زمینه دارد. ثانیا این کار در صورتی در امور ملکی و دولتی دارای اعتبار است. که حاصل کار یک گزارش و نقشه ای باشد. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا کشاورزی مهر و امضا شده باشد. برای همین منظور انجام این کار شامل هزینه است. که قیمت تفسیر عکس هوایی با مهر و امضا سالانه از طرف سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود. و برای اطلاع دقیق از تعرفه انجام تفسیر عکس هوایی تماس با کارشناسان رسمی دادگستری رادین مپ بهترین راه حل است.

اختلافات ملکی که از طریق عکس های هوایی بررسی می شود:

 • تعیین سابقه احیا زمین برای اراضی ملی و اثبات غیر موات بودن زمین
 • اثبات تجاوز به حریم ملک از طریق دیوار کشی های قدیمی
 • وجود راه ها و عرض گذر های عبوری ملک که در حال حاضر تخریب شده است
 • تعیین وجود استخر های آب، رودخانه ها، آبریز ها و اثبات تغییر در مسیر حرکت آن ها
 • تعیین وجود بنا در زمین یا هر نوع عارضه برای اثبات کابری ملک

بررسی عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

تعیین وجود بنا در زمین

بررسی عکس هوایی برای تعیین وجود بنا در زمین به منظور حل اختلاف ملکی با ارگان های دولتی انجام می شود. که این ارگان های دولتی شهرداری یا سازمان منابع طبیعی می باشد. و برای همین نیاز به تفسیر و بررسی عکس هوایی است. تا با توجه به عوارض موجود در عکس هوایی وجود بنا در زمین اثبات شود.

 • تعیین وجود بنا در زمین برای شهرداری

در زمین هایی که به صورت باغ هستند. علی الخصوص در زمین های شمال کشور امکان اینکه شهردار کاربری زمین را تغییر دهد. و کاربری را زراعی اعلام کند. وجود دارد. که در این حالت نیاز است. که وجود بنا در سنوات گذشته اثبات شود. تا کاربری زمین حفظ گردد. و ارزش ریالی آن پایین نیاید.

برای همین منظور باید توجه به درخواست شهرداری سال عکس هوایی تعیین شود. و عکس های مد نظر تهیه شود. تا با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تفسیر و بررسی عکس های هوایی انجام شود. و با توجه به وجود بنا در عکس های مد نظر گزارش تفسیر عکس هوایی مبنی بر وجود بنا در زمین در سنوات گذشته تهیه شود.

 • تعیین وجود بنا در زمین برای سازمان منابع ملی

وجود هر گونه عارضه مبنی بر وجود انسان یا فعالیت انسانی در زمین به این معنا است. که زمین دارای مالک و سند مالکیت است. که اگر سازمان منابع طبیعی این زمین ها را موات اعلام کرده باشد. باید با توجه به وجود آثار و علائم فعالیت انسانی در زمین در دهه 40 هجری شمسی می توان سابقه احیا زمین را اثبات کرد. و زمین خود را از اراضی ملی پس گرفت.

گزارش تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل که با بررسی عکس های هوایی تهیه می شود. که منظور تهیه یک گزارش به منظور تایید موضوع دعوا از طرف محکوم له است. که باید در مراحل دادرسی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده و برای ارائه به دادگاه و قاضی اقدام شود. و یا این که از این گزارش برای طرح دعوا در مورد یک اختلاف ملکی اقدام می شود. که در هر حالت این تامین دلیل تهیه شده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود.

عکس های هوایی منظور عکس هایی است. که از ارتفاع از سطح زمین گرفته می شود. و امروزه بیشترین استفاده را در دادگاه ها و اختلافات ملکی دارد. و برای این کار باید با تهیه عکس های هوایی سال های مد نظر و تفسیر آن ها و در نهایت تهیه یک تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه تهیه می شود.

تهیه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی

اثبات تجاوز به حریم ملک از طریق عکس هوایی به چه صورت است ؟

برای املاکی که مالک ادعا دارد به حریم ملک تجاوز شده است. باید از طریق انجام جانمایی پلاک ثبتی و تفسیر عکس هوایی این موضوع اثبات شود. که انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و با توجه به سند ملک انجام می گیرد. و حدود با وضع موجود ملک که از طریق نقشه برداری با ساتفاده از تجهیزات نقشه برداری انجام می گیرد. بررسی می شود. تا در صورت وجود مغایرت در حدود تفسیر عکس هوایی نیز انجام شود.

برای تفسیر عکس هوایی در زمینه اثبات تجاوز به حریم ملک ، مالک باید مطمئن باشد که حدود ملک در زمان های قدیم از طریق دیوار کشی ، خندق ، پرچین مشخص شده است. تا در عکس های هوایی نیز حدود ملک مشخص باشد. و بتوان با تفسیر عکس هوایی و تطبیق نقشه جانمایی ملک با تفسیر عکس هوایی این موضوع را اثبات کرد.

تهیه تامین دلیل سابقه احیا

برای تهیه عکس های هوایی با توجه به موقعیت مد نظر و سال های مد نظر متقاضی با مراجعه به سازمان جغرافیا نیروهای مسلح و یا سازمان نقشه برداری کشور عکس های هوایی مد نظر تهیه می شود. و با تهیه فایل عکس های هوایی و زوج عکس های چاپی کار تفسیر با ژئورفرنس فایل اسکن شروع و با ساخت مدل سه بعدی و در نهایت با بررسی های لازم بر روی زوج عکس های چاپی و با استفاده از استرسکوپ تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه می شود. این تامین دلیل باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد. و با ضمیمه مدارک برای ارائه به دادگاه اقدام شود.

آمار برداری از مراتع با استفاده از عکس هوایی

آمار برداری از مراتع با استفاده از عکس هوایی یعنی کسب اطلاعات کمی و کیفی در مورد مراتع منطقه مورد نظر که باید طرح مرتع داری برای آن تهیه گردد. این اطلاعات جهت تهیه طرح و تصمیم گیری در مورد برنامه ها از ملزومات اولیه می باشند. یک آمار برداری نامناسب میتواند به تصمیم گیری اشتباه در اداره منابع مرتع منجر گردد.

مسئله مهم در آمار برداری تناسب بین هزینه ها و اطلاعات مورد نیازی برای رسیدن به هدف می باشد. یعنی به عبارت دیگر اطلاعات مورد لزوم برای برنامه ریزی با حداقل هزینه ممکن تهیه گردد. به  طور کلی یک آمار برداری باید طوری طراحی گردد. که اطلاعات مورد نیاز را نه بیشتر و نه کمتر با کمترین هزینه ممکن به دست دهد. آمار برداری به طریقه زمینی هم ممکن است. ولی بررسی های انجام گرفته نشان داده اند. که هزینه های آمار برداری با به کار گیری عکس های هوایی همراه با عملیات زمینی هزینه آمار برداری را تا نصف تقلیل می دهد.

[wpseo_address show_state=”1″ show_country=”1″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″ show_email

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 1 / 5. میزان امتیاز: 1

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

دیدگاه ها غیر فعالند