رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی نقشه برداری / ثبت املاک-تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند

ثبت املاک-تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند

روش تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند.

تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند شامل مراحل زیر میباشد.

-تقاضای متقاضی همراه با اصل اسناد مالکیت قبول واقع گردد.

-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتورثبت شود.

-جهت رسیدگی واظهارنظربه نماینده ارجاع داده شود.

-در خصوص تجمیع اعم ازبازداشتی ورهن و… بررسی و اظهارنظرشود.

-مدارک به بایگانی برای ضبط درپرونده تا روز معاینه محلی ارسال شود.

-تعیین نماینده و نقشه بردار

-تهیه نقشه توسط نقشه بردار

-بررسی و تطبیق حدود املاک و برداشت عوارض جهت تهیه نقشه توسط نقشه بردار

-نقشه تجمیعی توسط نقشه بردار ترسیم شودوپیشنویس سند مالکیت توسط نماینده تهیه شود وصورت جلسه را به همراه مالک امضاء کنند.

-به صورت جلسه تجمیعی رسیدگی شودوسند مالکیت تجمیعی صادر شود.

-گواهی دفتر املاک بازداشتی ازنظرعدم بازداشتی بررسی شود.

-پیشنویس سند مالکیت امضاء وبررسی شود.

-ثبت حدود تجمیعی در دفتر املاک و تحریرسند مالکیت جدید انجام شود.

-پرونده به بایگانی ارسال شود.

-پرونده به حسابداری جهت پرداخت بها ارسال شود.

-پرداخت بهاء دفترچه مالکیت به وسیله متقاضی صورت پذیرد.

-پرونده به بایگانی جهت ارائه به متقاضی ارسال شود.

نکته

-در صورتی که چند نفر به طور مشترک مالک ملک مشاعی میباشند میتوانند نسبت به افراز سهمی خود ازسایرمالکین دیگراقدام نمایند.

 

رادین مپ

شرکت رادین مپ با دارا بودن از متخصصین با علم و تجربه مناسب این امکان را به شما میدهد

که شمارا در زمینه نقشه برداری وامور ثبتی یاری نماید و در تهیه نقشه ثبتی ازملک خودمانند

نقشه یو تی ام ، نقشه جانمایی پلاک ثبتی و.. به شما خدمات ارزشمندی را ارائه نماید.

رادین مپ با سابقه درخشان درزمینه نقشه برداری وامورثبتی با به کارگیری کارشناس رسمی

دادگستری این توانایی را دارد که نقشه های ثبتی و نقشه های تفکیکی را با استفاده از مهر

کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه نمایند.

علاوه بر خدمات در حوزه ی ثبت رادین مپ در دیگر امورنقشه برداری توانایی انجام خدمات

نقشه برداری را داراست و بابه کارگیری مجموعه ای متخصص میتواندپروژه های نقشه برداری

نهاد های دولتی را با به کار گیری دانش نوین روز شروع و به پایان برساند.

تجمیع

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام