ثبت املاک-تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند

تجمیع به معنای جمع کردن چند چیز باهم است. که در املاک نیز کاربرد دارد. و زمانی که دو عرصه باهم یکی شوند. و برای آن ها یک سند مالگیت صادر گردد. در واقع تجمیع صورت گرفته است. که در این صورت نیاز به انجام نقشه برداری و تهیه نقشه های یو تی ام است. تا مراحل تجمیع دو یا چند سند و صدور سند مجدد انجام شود.

جانمایی ملک برای استخراج پلاک ثبتی ملک انجام می شود. بدین صورت که نقشه بردار با تهیه نقشه از عوارض ملک ،موقعیت دقیق ملک را برروی نقشه 1:2000 مشخص می کند. سپس به شهرداری برای استخراج پلاک  ثبتی ارائه می کند. در این روش باید توجه داشت که نقشه با دقت سانتی متر تهیه شود. زیرا با دقت پایین این امکان وجود دارد. که ملک به صورت دقیق جانمایی نشود. و اختلافات حقوقی بعد ها برای مالک و نقشه بردار به وجود بیاورد.

جانمایی برای پلاک ثبتی ملک

-جانمایی  سندهای قدیمی

ملک مورد نظر را نقشه برداری کرده است. سپس موقعیت ملک را درسیستم مختصات جغرافیایی مشخص کرده است. و نقشه تهیه شده از روش نقشه برداری را با موقعیت ملک درسیستم مختصات جغرافیایی (یو تی ام) تطابق  داده است. که به این روش اصطلاحا عمل جانمایی می گویند. طبق این عمل مختصات یو تی ام ملک به دست می آید. و با داشتن این مختصات میتوان سند تک برگی برای ملک ثبت کرد. که در دفتر اسناد رسمی قابل استعلام است.

-جانمایی سند های قدیمی روی زمین.

توسط کارشناس رسمی از طریق جانمایی پلاک ثبتی موقعیت زمین  را مشخص می کنیم. به صورت که از ملک نقشه برداری انجام می شود. و نقشه ملک تهیه می شود. سپس نقشه در نقشه 1:2000 جانمایی می شود. و به  این ترتیب موقعیت دقیق ملک مشخص می شود. که در دفتر اسناد قدیمی و بانک اطلاعاتی قابل استعلام است. سپس در اداره ثبت باید درخواست سند تک برگی شود. تا سند جدید که در آن موقعیت زمین توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص شده است صادر شود.

جانمایی پلاک ثبتی ملک هایی که در تعیین موقعیت خود دچار ابهام هستند.

عدم آگاهی مالک از حد و مرز ملک بین قطعه های مجاور که مرز مشخصی روی زمین ندارند موقعیت دقیق ملک مشخص نیست. برای مشخص کردن حدود دقیق ملک ابتدا باید پلاک ثبتی برای ملک ثبت شود و سپس عملیات برداشت موقعیت ملک را با دوربین نقشه برداری جهت تهیه نقشه یو تی ام انجام می دهیم . در صورت نامشخص بودن مرزهای زمین در هر یک از حدود املاک مجاور جهت پیش گیری از عواقب حقوقی برای ملک باید پلاک ثبتی ثبت شود و عملیات جانمایی و تهیه نقشه یو تی ام باید انجام شود.

درخواست جانمایی پلاک ثبتی

برای املاک دارای سند های قدیمی که فاقد موقعیت دقیق هستند. باید به متخصص این کار که دسترسی به اطلاعات ثبتی نیز دارد. مراجعه شود و درخواست جانمایی پلاک ثبتی داده شود. تا کارشناس با استفاده از نقشه های ثبتی کار تعیین آدرس ملک و حد و حدود را انجام می دهد. و خروجی کار یک نقشه یو تی ام است. که بر طبق اطلاعات سند تهیه شده است.

سند قدیمی منگوله دار و مشکلات آن

سند های منگوله دار در زمان اصلاحات اراضی به هر ملک تخصیص داده شد. که در ان زمان برای هر قطعه زمین پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) تعیین شد. املاک در آن زمان بر اساس پلاک ثبتی شناخته می شدند. و امکان تشخیص آدرس ملک بر اساس پلاک ثبتی وجود داشت. اما با گذر زمان و با تقسیم مجدد هر پلاک و تقسیمات مجدد و افزایش شهر ها امکان تشخیص آدرس تنها با پلاک ثبتی امکان پذیر نیست. و از این جهت است که گمشدن ملک یکی از مشکلات سند های قدیمی است.

تعیین آدرس ملک با توجه به پلاک ثبتی

بر همین اساس باید راه حلی وجود داشته باشد. تا املاک با توجه به سند تعیین آدرس شوند. و برای همین باید به اطلاعات و نقشه های ثبتی نیز دسترسی داشت. زیرا در نقشه های ثبتی املاک یک محدوده بر اساس پلاک ثبتی و حدودشان ترسیم شده اند. در ادارات ثبت موجود هستند. و زمانی که ملکی دارای سند های قدیمی باشند. و آدرس مشخصی از آن موجود نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام گیرد. که برای درخواست جانمایی پلاک ثبتی سند باید به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود. کارشناس با توجه به نقشه های ثبتی کار را انجام دهد. در آخر نقشه UTM تهیه می شود. و بر طبق این نقشه یو تی ام موقعیت و حدود ملک مشخص می گردد.

جانمایی پلاک ثبتی

با استفاده از نقشه یو تی ام مساحت زمین به همراه حدود اربعه مشخص شده و موقعیت زمین با دقت مناسب تثبیت می شود. عملیات جانمایی و تهیه نقشه یو تی ام توسط مهندس نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. استعلام ثبتی ملک با استفاده از پلاک ثبتی ملک امکان پذیر می باشد. و در صورتی که ملک پلاک ثبتی نداشته باشد. عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود.

یک نقشه از ملک تهیه می شود. و در نقشه UTM 2000 با مختصات یو تی ام جانمایی می شود. با استفاده از این نقشه موقعیت دقیق ملک مشخص می شود. و محل دقیق ملک تثبیت می شود. پس از این عملیات وارائه نقشه جانمایی پلاک ثبتی به شهرداری یک پلاک ثبتی به ملک اختصاص داده می شود. که شامل یک پلاک اصلی و یک پلاک فرعی می باشد. برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

جانمایی ملک در حداقل زمان با استفاده از مهندسین نقشه بردار با تجربه در کار های امور ثبتی و نقشه برداری انجام می شود. چنانچه شما قصد جانمایی ملک در حداقل زمان را داشته باشید. برای ارائه به شهرداری و یا ثبت رادین مپ آماده ارائه خدمات به شما می باشد.

ممکن است شما به علت کمبود زمان درخواست جانمایی ملک خود را در کوتاه ترین زمان مطرح کنید. که این امر امکان پذیر است. و در کوتاه ترین زمان هم می توان نقشه جانمایی پلاک ثبتی را با دقت مناسب تهیه کرد. البته  لازم  به ذکر است که یادآور باشیم. که نقشه های ثبتی کاربرد حقوقی دارند. و برای تهیه آن ها باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کرد.

جانمایی ملک تهران

جانمایی ملک تهران توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام می شود. برای جانمایی ملک در تهران باید به کارشناس رسمی دادگستری تهران مراجعه کنید. و درخواست جانمایی ملک بدهید. جانمایی ملک به معنی این است. که موقعیت و نشانی یک ملک با استفاده از پلاک ثبتی مشخص شود.

برای این کار یک نقشه وضع موجود از ملک تهیه می شود. و در نقشه UTM 2000  جانمایی می شود. با این روش موقعیت و نشانی دقیق ملک مشخص می شود. و  یک پلاک ثبتی به ملک اختصاص داده می شود. باید توجه داشت که به هنگام برداشت با دوربین گوشه های دقیق ملک مشخص شود. و نقشه به  صورت دقیق تهیه شود.

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی که به منظور تعیین موقعیت و مرزهای یک ملک بر روی کره زمین انجام می شود. و برای املاکی که آدرس و مرزهای آن مشخص نیست. باید ابتدا با توجه به پلاک ثبتی ملک استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود. و با توجه به این نقشه که املاک را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد. مرزهای ملک تعیین می شود. و در نهایت با تعیین مرزها موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین نمایش داده می شود.

یا در واقع یک نقشه یو تی ام از ملک یا قطعه زمین تهیه می شود. که گوشه های ملک دارای مختصات یو تی ام است. و در نقشه نیز درج شده است. به همراه مساحت دقیق ملک چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود. این مهر و امضا است که به نقشه تهیه شده در سازمان ها و ارگان های دولتی اعتبار می دهد.

جانمایی پلاک ثبتی منظور تعیین موقعیت و تعیین مرزهای ملکی است. که آدرس دقیقی از ان ها در دسترس نیست. و باید برای این املاک ابتدا مرزهای ملک تعیین شود. و این کار باید با توجه به پلاک ثبتی ملک انجام شود. زیرا این پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند منگوله دار است. تعیین کننده مرزها و موقعیت ملک است. که امروزه با توجه به نقشه ثبتی و با توجه به پلاک ثبتی ملک مرزهای ملک تعیین می شود. و با توجه به این مرزهای تعیین شده یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود. که در این نقشه مختصات یو تی ام گوشه های ملک درج شده است. که این مختصات ها نمایش دهنده موقعیت ملک بر روی زمین است.

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی که منظور از ملک تجمیعی چند ملک دارای پلاک ثبتی در کنار هم هستند. که قصد تجمیع و ساخت و ساز در ملک خود را دارند. باید اول جانمایی پلاک ثبتی این املاک انجام و نقشه یو تی ام از آن تهیه شود. تا با توجه به قطعه زمین مشخص شده جدید و صدور سند تک برگ و پلاک ثبتی جدید برای قطعه زمین نسبت به انجام ساخت و ساز در زمین مشخص شده اقدام شود.

هر ملک جاری دارای سند و پلاک ثبتی مشخص است. و مرز های ان نیز مشخص است که از طریق این اسناد و مدارک می توان مرز ها و موقعیت املاک را بررسی کرد. که در اصل به این کار جانمایی پلاک ثبتی گفته می شود. که در بعضی از مواقع موقعیت ملک نیز در دسترس نیست. و از طریق پلاک ثبتی درج شده در سند و بررسی آن می توان این کار را انجام داد.

از جمله مواردی که نیاز به جانمایی پلاک ثبتی دارند. املاک تجمیعی هستند. که قصد انجام ساخت و ساز را دارند. و به این منظور چند ملک در کنار هم که دارای پلاک ثبتی نیز هستند. قصد تجمیع یا همان یکی کردن زمین را دارند. و در این حال باید اول هر ملک از لحاظ پلاک ثبتی جای دقیق مرز ها بررسی شود. و در ادامه مرز های مشترک بین آن ها حذف شود تا قطعه زمین جدید حاصل از تجمیع مشخص شود.

روش اخذ سند املاک تجمیعی

تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت شامل مراحل زیر می باشد:

 • تقاضای متقاضی همراه با اصل اسناد مالکیت قبول واقع گردد.
 • دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور ثبت شود.
 • جهت رسیدگی و اظهار نظر به نماینده ارجاع داده شود.
 • در خصوص تجمیع اعم از بازداشتی و رهن و… بررسی و اظهار نظر شود.
 • مدارک به بایگانی برای ضبط در پرونده تا روز معاینه محلی ارسال شود.
 • تعیین نماینده و نقشه بردار
 • تهیه نقشه توسط نقشه بردار
 • بررسی و تطبیق حدود املاک و برداشت عوارض جهت تهیه نقشه توسط نقشه بردار
 • نقشه تجمیعی توسط نقشه بردار ترسیم شود و پیش نویس سند مالکیت توسط نماینده تهیه شود. و صورت جلسه را به همراه مالک امضاء کنند.
 • به صورت جلسه تجمیعی رسیدگی شود. و سند مالکیت تجمیعی صادر شود.
 • گواهی دفتر املاک بازداشتی از نظر عدم بازداشتی بررسی شود.
 • پیش نویس سند مالکیت امضاء و بررسی شود.
 • ثبت حدود تجمیعی در دفتر املاک و تحریر سند مالکیت جدید انجام شود.
 • پرونده به بایگانی ارسال شود.
 • پرونده به حسابداری جهت پرداخت بها ارسال شود.
 • پرداخت بهاء دفترچه مالکیت به وسیله متقاضی صورت پذیرد.
 • پرونده به بایگانی جهت ارائه به متقاضی ارسال شود.

نکته

-در صورتی که چند نفر به طور مشترک مالک ملک مشاعی می باشند. میتوانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.

جانمایی برای پلاک ثبتی ملک

نحوه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک تجمیعی

همان طور که گفته شد. برای صدور سند برای این املاک نیز نیاز به انجام نقشه برداری از زمین است. که برای این کار باید نقشه یو تی ام هر قطعه برداشت شود. و در محیط نرم افزاری در کنار هم چیده شوند. تا حریم و مر ها دقیق مشخص گردد. و دو سری نقشه برای این املاک آماده شود.

اولی نقشه یو تی ام از هر قطعه به صورت جداگانه است. که موقعیت هر قطعه بر روی زمین را نمایش می دهد.

دومی نقشه یو تی ام است. که به صورت تجمیع شده املاک را نمایش می دهد. و بر اساس تجمیع املاک مختصات های یو تی ام درج شده است.

شرایط تجمیع ملک

 • سهم مساوی از هر قطعه در صورت وجود بیش از یک مالک
 • املاک مورد تجمیع باید سند رسمی مالکیت داشته باشند.
 • کاربری املاک باید یکسان باشد.
 • املاک مورد نظر برای تجمیع باید در مجاورت هم باشند. به گونه‌ای که پس از تجمیع به کوچه یا معبر تجاوز نشود.
 • تجمیع املاک نباید منجر به تضییع حقوق دیگران شود.
 • املاک مورد نظر نباید در رهن بانک، وثیقه و… باشند.
 • مشخص بودن مساحت و ابعاد ملک و یکسان بودن ابعاد با اطلاعات سند
 • اگر املاک مورد نظر مجاور کوه، اراضی ملی و… باشند، باید طبق نظر اداره کل ثبت استان عمل شود

مزایای تجمیع املاک

در قسمت هایی از شهر که متراژ و مساحت عرصه املاک کوچک است. و مالک قصد تخریب و نوسازی ملک را داشته باشد. بهترین راه خرید ملک همجوار و تجمیع دو عرصه است. و اگر مالک ملک همجوار حاضر به فروش ملک خود نشود. می توان به صورت شراکتی این کار را انجام داد. و با تجمیع دو عرصه واحد های بهتری ساخته می شود.

مزایای انجام تجمیع عرصه املاک برای دولت

 • استاندارد و به‌روز شدن ساخت‌وساز مخصوصا در بافت‌های فرسوده
 • مقاوم‌ سازی در برابر زلزله
 • اصلاح عرض گذر و تسهیل امدادرسانی در سوانح و حوادث
 • افزایش میزان دریافت مالیات به واسطه افزایش تعداد واحدها
 • افزایش زیبایی شهر
 • کاهش هزینه‌های دولت و شهرداری‌ها

با انجام تجمیع املاک ساخت واحد های بهتر و فضای بهتری در محل ایجاد می گردد. و با توجه به تسهیلاتی که برای املاک با توجه به مساحت عرصه تعیین می شود. تجمیع قبل از هر گونه ساخت و ساز بهترین راه حل است.

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک روی زمین

استعلام ثبتی ملک با استفاده از پلاک ثبتی ملک امکان پذیر می باشد. و در صورتی که ملک پلاک ثبتی نداشته باشد. عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود.

یک نقشه از ملک تهیه می شود. و در نقشه UTM 2000 با مختصات یو تی ام جانمایی می شود. با استفاده از این نقشه موقعیت دقیق ملک مشخص می شود. و محل دقیق ملک تثبیت می شود. پس از این عملیات وارائه نقشه جانمایی پلاک ثبتی به شهرداری یک پلاک ثبتی به ملک اختصاص داده می شود. که شامل یک پلاک اصلی و یک پلاک فرعی می باشد. برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *