رادین مپ
خانه / تفکیک اراضی / تفکیک زمین در روستا با دوربین

تفکیک زمین در روستا با دوربین

تفکیک زمین در روستا با دوربین

تفکیک زمین در روستا با دوربین نقشه برداری با استفاده از مهندسین متخصص نقشه برداری انجام میشود.

در صورتی که شما قصد تقسیم بندی زمین کشاورزی خود را داشته باشید باید به مهندس نقشه بردارمراجعه

فرمایید.

مهندس نقشه بردار ابتدا یک نقشه از زمین را تهیه سپس طرح تفکیک مدنظر شما را طراحی می کند و بعد

از  تایید  شما  زمین  را  طبق  طراحی انجام شده تقسیم بندی ومرز های هر قطعه را با گچ ریزی مشخص

میکند.

برای  تفکیک اراضی  به مهندس نقشه بردار  با تجربه و تخصص مکفی در نقشه برداری مراجعه کنید.

مطلب پیشنهادی

تهیه پلان اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه پلان اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه پلان اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه پلان اراضی کشاورزی توسط …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام