رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس های هوایی

بایگانی برچسب: تفسیر عکس های هوایی

گزارش تفسیر عکس های هوایی

گزارش تفسیر عکس های هوایی

گزارش تفسیر عکس های هوایی به منظور ارائه به دادگاه یا تعیین نتیجه بررسی ها بر روی عکس های هوایی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و این عکس های هوایی امروزه یکی از مدارک مهم برای حل اختلافات ملکی است زیرا …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی

انجام تفسیر عکس های هوایی

انجام تفسیر عکس های هوایی به منظور بررسی تغییرات زمین از گذشته تا به حال است که این بررسی در زمینه مرزهای ملک و یا تعیین سابقه احیای یک زمین یا تعیین وجود بنا در یک زمان مشخص انجام می شود که اینکار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »

نحوه تفسیر عکس های هوایی

نحوه تفسیر عکس های هوایی

نحوه تفسیر عکس های هوایی که از این عکس ها برای بررسی تغییرات عوارض زمین در طی سالیان مختلف استفاده می شود و امروزه یکی از منابع مهم در بحث اختلافات ملکی است که با بررسی این عکس ها می توان برای حل اختلافات ملکی اقدام کرده و با تفسیر …

توضیحات بیشتر »

هزینه تفسیر عکس های هوایی

هزینه تفسیر عکس های هوایی

هزینه تفسیر عکس های هوایی بر اساس سال عکس برداری تعیین می شود که از تفسیر عکس های هوایی در ارائه تامین دلیل به دادگاه و یا تهیه گزارش جانمایی ملک نیز استفاده می شود که عمده استفاده از این عکس ها امروزه در تعیین سابقه احیای یک زمین و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه از عکس های هوایی

تهیه نقشه از عکس های هوایی

تهیه نقشه از عکس های هوایی منظور تهیه نقشه جانمایی ملک است که در قدیم مرزهای ملک از طریق دیوار کشی مشخص بوده است اما در حال حاضر تخریب شده و یا اینکه بهم ریخته و جا به جا شده است از طریق تفسیر عکس های هوایی قابل انجام است …

توضیحات بیشتر »

کاربرد تفسیر عکس هوایی در بررسی تغییرات گستره جنگل ها

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر عکس هوایی شرکت رادین مپ انجام میشود. مناطق جنگلی از مهمترین منابع کشور هاست ودردوره های اقلیمی و انسانی  برای برنامه ریزی آینده  مهم است . با تفسیرعکس هوایی یک منطقه از جنگل میتوان تغییرات سطح و تراکم تاج پوشش منطقه درشیب ها و ارتفاع های مختلف را بررسی کرد.

توضیحات بیشتر »

تیپ بندی مراتع با استفاده از عکس هوایی

تیپ بندی مراتع

تفسیر عکس های هوایی تیپ بندی مراتع منظور  از  تیپ بندی مراتع تقسیم بندی مراتع منطقه به قطعات همگن از لحاظ پوشش گیاهی و یا فرم زمین است که برای این منظور مطابق ذیل عمل میگردد. الف-عکس های هوایی منطقه با استفاده از نقشه و فتواندکس انتخاب و تهیه می …

توضیحات بیشتر »

کاربرد عکس های هوایی در مراتع

کاربرد عکس های هوایی در مراتع

عکس های هوایی کاربرد عکس های هوایی در مراتع به طور کلی عکس های هوایی در مرتع داری میتوانند در جهت شناسائی منطقه،آمار برداری مراتع ومدیریت برنامه ریزی واداره مراتع به کار گرفته شودکه در ذیل به شرح این موارد پرداخته میشود. شناسایی منطقه جهت  تهیه یک طرح مرتع داری …

توضیحات بیشتر »

کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پوشش گیاهی

کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پوشش گیاهی

تفسیر عکس های هوایی کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پوشش گیاهی یکی از کاربردهای مهم عکس های هوایی تحقیق در مورد پوشش گیاهی است، دراین باره متخصصان جنگل وجغرافیای گیاهی در سطح وسیعی از این عکس ها استفاده میکنندزیرا ازاین طریق جنگل ها و تشکیلات مختلف گیاهی مورد مطالعه …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام