رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس های هوایی

بایگانی برچسب: تفسیر عکس های هوایی

کاربرد تفسیر عکس هوایی در بررسی تغییرات گستره جنگل ها

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر

تفسیر عکس هوایی با استفاده از کارشناس تفسیر عکس هوایی شرکت رادین مپ انجام میشود. مناطق جنگلی از مهمترین منابع کشور هاست ودردوره های اقلیمی و انسانی  برای برنامه ریزی آینده  مهم است . با تفسیرعکس هوایی یک منطقه از جنگل میتوان تغییرات سطح و تراکم تاج پوشش منطقه درشیب ها و ارتفاع های مختلف را بررسی کرد.

توضیحات بیشتر »

تیپ بندی مراتع با استفاده از عکس هوایی

تیپ بندی مراتع

تفسیر عکس های هوایی تیپ بندی مراتع منظور  از  تیپ بندی مراتع تقسیم بندی مراتع منطقه به قطعات همگن از لحاظ پوشش گیاهی و یا فرم زمین است که برای این منظور مطابق ذیل عمل میگردد. الف-عکس های هوایی منطقه با استفاده از نقشه و فتواندکس انتخاب و تهیه می …

توضیحات بیشتر »

کاربرد عکس های هوایی در مراتع

کاربرد عکس های هوایی در مراتع

عکس های هوایی کاربرد عکس های هوایی در مراتع به طور کلی عکس های هوایی در مرتع داری میتوانند در جهت شناسائی منطقه،آمار برداری مراتع ومدیریت برنامه ریزی واداره مراتع به کار گرفته شودکه در ذیل به شرح این موارد پرداخته میشود. شناسایی منطقه جهت  تهیه یک طرح مرتع داری …

توضیحات بیشتر »

کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پوشش گیاهی

کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پوشش گیاهی

تفسیر عکس های هوایی کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پوشش گیاهی یکی از کاربردهای مهم عکس های هوایی تحقیق در مورد پوشش گیاهی است، دراین باره متخصصان جنگل وجغرافیای گیاهی در سطح وسیعی از این عکس ها استفاده میکنندزیرا ازاین طریق جنگل ها و تشکیلات مختلف گیاهی مورد مطالعه …

توضیحات بیشتر »

عکس برداری تابستانی

عکس برداری تابستانی

تفسیر عکس های هوایی  عکس برداری تابستانی در تابستان به لحاظ بهبود شرائط جوی و ضمیمه شدن انتهای بهار و ابتدای پاییز به آن فصل عکس برداری کمی طولانی تر میشود و بنابراین اکثر عکس های هوایی در این  فصل برداشته میشود .رستنی ها نیز در این فصل به رنگ …

توضیحات بیشتر »

عکس برداری بهاری

عکس برداری بهاری

تفسیر عکس های هوایی عکس برداری بهاری در این فصل از سال ،برگ درختان خزان کننده (پهن برگ ها) به رنگ سبز زرد کمرنگ است ولی  درختان  همیشه سبز (سوزنی برگ ها) طبق معمول دارای رنگ سبز تیره اند .بنابراین اگر  هدف،تشخیص سوزنی برگ ها از پهن برگ ها باشد،عکس …

توضیحات بیشتر »

نقش یا الگو در تفسیر عکس های هوایی

نقش یا الگو

تفسیر عکس های هوایی نقش یا الگو به  معنی  طرز  قرار گرفتن اجسام و عوامل جزئی آن ها در کنار یکدیگر میباشد . برای  افرادی  که  با  علوم  زمین سروکار دارند ،اصولا نقش میتواند عامل بسیار مهمی در کشف عوارض و یا وظایف اجسام باشد.جغرافیدانان وباستان شناسان که  مسائل  الگوهای …

توضیحات بیشتر »

تن عکسی و رنگ در تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی تن عکسی عبارت است از سفیدی یا سیاهی نسبی که حاصل انعکاسات نور به وسیله اجسام است. برای عکس های سفید و سیاه ،تن یک عامل اساسی است که ترکیب آن با سایر عوامل شناخت ،عوامل اولیه شناسایی عوارض و انجام تفسیر را تشکیل میدهد. تن …

توضیحات بیشتر »

عوامل اصلی شناخت و تشخیص در تفسیر عکس های هوایی

عوامل اصلی شناخت و تشخیص

عوامل اصلی شناخت و تشخیص  در تفسیر عکس های هوایی عوامل مهمی که انسان را قادر به دستیابی به کشف، مرزبندی و شناسایی و در نتیجه  برآورد موضوع می نماید عبارتند از:شکل،اندازه،تن،رنگ،نقش،سایه،موقعیت،بافت وعوارض با شرائط جانبی که ذیلا به شرح آن ها می پردازیم. کاربرد عکس های هوایی و ماهواره …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی تفسیر  عکس های هوایی ،مفسرمعمولا هفت کار را انجام میدهد که شامل موارد ذیر است . -آشکار سازی :در این عملیات،پدیده هایی که به طورمستقیم مرئی هستند ،مثل صفحه های سنگی  و همچنین منطقه هایی که به طور غیر مستقیم مرئی هستند مثل منطقه های دارای …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام