رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان در تهران

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان در تهران به منظور تعیین مساحت هر واح آپارتمانی انجام می شود که تفکیک آپارتمان راه حل خرید و فروش امن برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت است و با تعیین مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر می توان قیمت واقعی و …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان در استان تهران

تفکیک آپارتمان در استان تهران

تفکیک آپارتمان در استان تهران به منظور تعیین مساحت دقیق ملک برای انجام معاملات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود زیرا از این کار برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد نیز استفاده می شود که در این موضوع مهندس از طرف …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام میشود که برای انجام معاملات ملکی برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت لازم است و انجام پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با بالاترین دقت …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان برای معاملات

تفکیک آپارتمان برای معاملات

تفکیک آپارتمان برای معاملات ملکی که مالک قصد خرید یک واحد آپارتمانی مسکونی یا تجاری دارد که این ملک فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت میباشد که مساحت دقیق از آن مشخص نیست و مالک و یا خریدار قصد انجام معامله ای مطمئن را دارد و اینکار …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان های مسکونی

تفکیک آپارتمان های مسکونی

تفکیک آپارتمان های مسکونی به منظور تعیین مساحت ملک برای انجام معاملات ملکی انجام می شود که این کار یکی از مراحل صدور سند تک برگ به شمار می رود و در این مرحله با انجام متر کشی دقیق هر واحد و تعیین مساحت سند تک برگ برای هر واحد …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری

تفکیک آپارتمان برای واحد تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد انجام می شود که این مساحت دقیق در حد سانتی متر در اسناد تک برگ درج شدهن است و اینکار برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت که جدا سازی فضا های هر واحد …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان معاملات ملکی

تفکیک آپارتمان معاملات ملکی

تفکیک آپارتمان معاملات ملکی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که این مساحت امروزه یکی از مشخصه های اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار میرود که تعیین قیمت ملک نیز با توجه به این مساحت تعیین میشود که در این صورت نیاز …

توضیحات بیشتر »

تعیین هزینه تفکیک آپارتمان

تعیین هزینه تفکیک آپارتمان

تعیین هزینه تفکیک آپارتمان که منظور از تفکیک آپارتمان تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمان به صورت جداگانه است که از این کار برای تعیین مساحت دقیق برای انجام معاملات ملکی نیز استفاده می شود که در واقع یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز به شمار میرود …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه

تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه برای هر واحد که در آن مساحت دقیق و اندازه ها درج شده است و کار تفکیک آپارتمان که یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست به منظور تعیین مساحت هر واحد انجام می شود و مساحت هر واحد امروزه یکی از مشخصه های …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان واحد مسکونی که به منظور تعیین مساحت هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود و از آن جا که امروزه قیمت گذاری یک ملک با توجه به مساحت هر واحد انجام می شود و کار تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام