رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی

انجام تفسیر عکس هوایی

انجام تفسیر عکس هوایی

انجام تفسیر عکس هوایی به منظور بررسی و تشخیص عوارض و حل اختلافات دارد که از این روش برای اثبات ادعای مالکیت یک ملک و یا مرز بندیها بر روی کره زمین استفاده می شود و یکی از روش های معتبر در  دادگاه های اختلافات ملکی به شمار میرود که …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی اداره ثبت

سفارش عکس هوایی اداره ثبت

سفارش عکس هوایی اداره ثبت به منظور اثبات مرز بندی های ملک در این سازمان و اثبات اشتباه در سند تهیه میشود که این کار با ارائه موقعیت از ملک و تعیین سال مد نظر انجام میشود و یا از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی ادارات دولتی

تفسیر عکس هوایی ادارات دولتی

تفسیر عکس هوایی ادارات دولتی به منظور اثبات ادعای مالکیت برای یک ملک و یا اثبات جای درست مرز بندی های ملک در سازمان ثبت و یا شهرداری انجام می شود که از جمله استفاده های عکس های هوایی است و باید دقت داشت که تفسیر عکسهای هوایی باید حتما …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی اداره ثبت

تفسیر عکس هوایی اداره ثبت

تفسیر عکس هوایی اداره ثبت برای املاکی که برای صدور سند تک برگ مراجعه می کنند اما نقشه یو تی ام تهیه شده با ابعاد سند همخوانی ندارد و مالک معتقد است که این مرز بندی ها جا به جا نشده و از سالیان قبل از طریق دیوار کشی مشخص …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی دادگاه اختلافات ملکی که بر سر مرزها و یا سابقه زمین به وجود می آید یکی از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری است تا با انجام تفسیر و بررسی بر روی عکس های هوایی نسبت به حل اختلافات ملکی و روشن شدن موضوع اختلاف ملکی …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد کشاورزی به منظور تعیین سابقه زراعت در زمین مذکور انجام میشود تا زمین جزء منابع ملی قرار نگیرد و ثابت شود که از زمانهای گذشته در زمین کشاورزی انجام می شده که این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می …

توضیحات بیشتر »

سفارش عکس هوایی

سفارش عکس هوایی

سفارش عکس هوایی که به منظور بررسی تغییرات زمین در دوره های خاص و یا حل اختلافات ملکی استفاده می شود یکی از مدارک اصلی برای دادگاه ها و ارگان های مرتبط به شمار میرود و باید از دو سازمان نقشه برداری کل کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به منظور حل اختلافات ملکی که ممکن است بر سر مرز های دو ملک و یا منابع ملی اعلام شدن یک ملک پیش بیاید و این کار با تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی ملک به منظور حل اختلافات ملکی بر سر مرز های ملک و یا منابع طبیعی اعلام شدن یک زمین است که در دادگاه برای اتبات ادعا میتوان با تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل اقدام کرده و ملک به مالک اصلی برگردانده شود و این …

توضیحات بیشتر »

هزینه برای تفسیر عکس هوایی

هزینه برای تفسیر عکس هوایی

هزینه برای تفسیر عکس هوایی که به منظور بررسی تغییرات زمین در طی سالیان مختلف انجام می شود و از طریق این عکی های هوایی می توان برای حل اختلافات ملکی ناشی از تجاوز به مرز های یک ملک و یا سابقه احیا یک زمین اشاره کرد و در نهایت …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام