کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

تعارض ثبتی در املاک

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری رادین مپ شما را در خدمات امور ثبتی با توجه به تجربه ای که در این زمینه دارد یاری میکند یاری میدهد. تعارض به معنای معترض بودن دو شی ء نسبت به یکدیگر است و بین دو چیز امکان پذیر است و در اصطلاح لازمه آن دوگانگی است. ... ادامه مطلب
وظایف کارشناس امور ثبتی دادگستری

وظایف کارشناس امور ثبتی دادگستری

وظایف کارشناس امور ثبتی دادگستری عبارت است از: ارزیابی قیمت املاک املاک متعلق به سازمان ها ، نهاد ها ، شرکت های دولتی و خصوصی ، سازمان ها ،  نهاد ها ، بانک ها و شرکت های زیر مجموعه کارشناسی و ارزش گذاری قیمت روز املاک متقاضی و خانواده جهت مهاجرت ارزیابی قیمت روز املاک برای دریافت وام ، وثیقه و... ... ادامه مطلب