رادین مپ
خانه / وکالت امور ملکی

وکالت امور ملکی

انجام وکالت در امور ملکی

انجام وکالت در امور ملکی

انجام وکالت در امور ملکی به منظور اثبات ادعای مالکیت ملک و یا طی کردن روند اداری ملک توسط وکیل پایه ۱ دادگستری و یا کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و از آن جا که امور اداری ملک روند پیچیده ای دارد با آشنایی …

توضیحات بیشتر »

انجام وکالت امور ملکی در تهران

انجام وکالت امور ملکی در تهران

انجام وکالت امور ملکی در تهران به منظور انجام امور اداری ملک در ادارات ثبت و یا شهرداری ها و یا انجام وکالت قضایی ملک در دادگاه ها برای اثبات مالکیت ملک است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا وکلای پایه ۱ دادگستری انجام …

توضیحات بیشتر »

وکالت امور ملکی در تهران

وکالت امور ملکی در تهران

وکالت امور ملکی در تهران توسط کارشناس حقوقی مجرب انجام می شود که این امور منظور تعیین تکلیف مالکیت زمین و یا انجام جانمایی املاک بر روی عکسهای هوایی و تعیین مرزبندی دقیق ملک است که نیاز به اثبات در دادگاه دارد و برای انجام این امور نیاز به کارشناسان …

توضیحات بیشتر »

وکالت کاری اخذ سند

وکالت کاری اخذ سند

وکالت کاری اخذ سند تک برگ توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود و از ابتدای وکالت کاری تا پایان صدور سند تک برگ برای ملک به کارشناسان رسمی سپرده می شود تا روند اداری ملک با سرعت و بدون حضور مالک یا متقاضی در …

توضیحات بیشتر »

انجام وکالت کاری اخذ سند

انجام وکالت کاری اخذ سند

انجام وکالت کاری اخذ سند تک برگ که روند اداری خاص خود و تهیه نقشه های یو تی ام را دارد با انجام یک وکالت کاری به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی سپرده تا تمامی روند اداری و فنی ملک از ابتدای کار تا انتهای صدور سند …

توضیحات بیشتر »

اخذ جواز ساخت و ساز

اخذ جواز ساخت و ساز

اخذ جواز ساخت و ساز برای ملک که از طرف شهرداری صادر می شود و با توجه به روند اداری ملک و تهیه نقشه ها می توان این کار را با انجام یک وکالت اداری به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی سپرده تا جواز ساخت برای یک …

توضیحات بیشتر »

انجام وکالت کاری ملک

انجام وکالت کاری ملک

انجام وکالت کاری ملک مربوط به اخذ سند تک برگ یا صدور جواز ساخت و یا حتی صدور پایان کار مربوط به ملک و یا امور قضایی ملک از طریق وکالت کاری به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است و کارشناس رسمی مربوطه از ابتدای …

توضیحات بیشتر »

انجام امور وکالتی اداری ملک

انجام امور وکالتی اداری ملک

انجام امور وکالتی اداری ملک از شروع گرفتن جواز ساخت تا گرفتن سند تک برگ برای هر واحد مسکونی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه بردار و یا امور ثبتی انجام می شود و این کار تنها با یک وکالت اداری مربوط به ملک به کارشناسان مربوطه انجام می شود و …

توضیحات بیشتر »

تنظیم وکالت امور ملکی

تنظیم وکالت امور ملکی

تنظیم وکالت امور ملکی به منظور اخذ پایان کار و جواز ساخت و یا صدور سند تک برگ برای ملک انجام می شود که این کار توسط کارشناسان رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و براساس این وکالت تمامی امور مربوط به ملک تا موضوع وکالت …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام