رادین مپ
خانه / نقشه برداری UTM

نقشه برداری UTM

نقشه برداری UTM برای عرصه

نقشه برداری UTM برای عرصه

نقشه برداری UTM برای عرصه به منظور تعیین موقعیت و حدود ملک بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام انجام میشود که حاصل نقشه یو تی ام از ملک تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود که …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری UTM عرصه

نقشه برداری UTM عرصه

نقشه برداری UTM عرصه به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک و یا اخذ جواز ساخت انجام می شود که برای تهیه این نقشه یو تی ام نیاز به نقشه برداری از عرصه ملک است که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری UTM تهران

نقشه برداری UTM تهران

نقشه برداری UTM تهران که حاصل نقشه یو تی ام است که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش می دهد که این نقشه یو تی ام امروزه جزء مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار می رود که …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری UTM زراعی

نقشه برداری UTM زراعی

نقشه برداری UTM زراعی به منظور تعیین موقعیت گوشه های ملک انجام می شود که این نقشه یو تی ام امروزه جزء مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار می رود که باید برای اخذ سند تک برگ برای ملک و یا اخذ جواز ساخت و ساز از …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام