رادین مپ
خانه / نقشه برداری زمینی و ساختمان

نقشه برداری زمینی و ساختمان

نقشه برداری ساختمان کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

نقشه برداری ساختمان

نقشه برداری ساختمان کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری نقشه برداری ساختمان با استفاده ازمهندس نقشه برداری انجام میشود و به منظور تهیه نقشه وضع موجود ساختمان انجام میشود. با استفاده از این نقشه مساحت و حدود  اربعه  ملک  مشخص  میشود  که  برای خرید و فروش ملک و ساخت و ساز …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری ملک توسط کارشناس رسمی نقشه برداری

نقشه یو تی ام با مهر تایید کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری ملک نقشه برداری ملک با استفاده از مهندس نقشه بردار کارشناس دادگستری انجام میشود. نقشه برداری ملک به منظور تعیین مساحت ، سند تک برگ ، ماده ۱۴۷ ، اصلاح سند و… انجام میشود. به دلیل ارزش حقوقی این نقشه ها برای تهیه آن ها از کارشناس رسمی …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری ملک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه برداری ملک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه برداری ملک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری نقشه برداری ملک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با استفاده ازتجهیزات پیشرفته نقشه برداری انجام میشود. برای تهیه نقشه های ثبتی نیاز به مهر کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری میباشد زیرا این نقشه ها ارزش حقوقی دارند و باید در تهیه آن …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری لیزری با دوربین

نقشه برداری لیزری با دوربین

نقشه برداری لیزری با دوربین نقشه برداری لیزری با دوربین با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود. برای این که برداشت عوارض با دقت بیشتری با دوربین انجام شود از  لیزر  استفاده  میشود به این دلیل که گوشه های یک ملک به صورت دقیق برداشت شود بهتر است …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری معماری توسط نقشه بردار

نقشه برداری معماری توسط نقشه بردار

نقشه برداری معماری توسط نقشه بردار نقشه برداری معماری توسط نقشه بردار با تجربه نظام مهندسی انجام میشود. معماری یک سبک طراحی است که درساخت ساختمان و دیگرسازه های فیزیکی کاربرد دارد . برای ساخت بنا ، فضای شهری و… نیاز به طراحی است و  برای این نیاز از معمار …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری زمینی توسط نقشه بردار

نقشه برداری زمینی توسط نقشه بردار

نقشه برداری زمینی توسط نقشه بردار نقشه برداری زمینی توسط نقشه بردار با تجربه انجام میشود. نقشه برداری زمینی شامل نقشه های تپوگرافی ، کاداستر، پیاده کردن نقشه ، نقشه های ثبتی، پروفیل های طولی و عرضی ،نقشه برداری تونل ، معدن ،سد ، مسیر ، خطوط انتقال نیرو ،ترازیابی …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری املاک با دوربین

نقشه برداری املاک با دوربین

نقشه برداری املاک با دوربین نقشه برداری املاک با دوربین با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری انجام میشود. برای تهیه نقشه های ثبتی ملک هایی که کنار هم هستند و نیاز است که برای اداره ثبت یا شهرداری نقشه آن ها تهیه و به عنوان مشخصات ثبتی در پرونده آن  …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری در صنعت ساختمان

نقشه برداری ساختمان با نظارت مهندس

نقشه برداری ساختمان نقشه برداری ساختمان با نظارت مهندس نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود. ساختمان سازی یک صنعت مهم اقتصادی به شمارمی آید و باید توجه ویژه ای به روند ساخت و اجرای آن داشته باشیم. در برخی از موارد با توجه به طراحی و برنامه ریزی روند …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری در صنعت ساختمان

نقشه برداری ساختمان با نظارت مهندس

نقشه برداری ساختمان نقشه برداری ساختمان با نظارت مهندس نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود. ساختمان سازی یک صنعت مهم اقتصادی به شمارمی آید و باید توجه ویژه ای به روند ساخت و اجرای آن داشته باشیم. در برخی از موارد با توجه به طراحی و برنامه ریزی روند …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری ساختمان با دوربین

نقشه برداری ساختمان با دوربین نقشه برداری ساختمان با  دوربین  نقشه برداری  با  نظارت  کارشناس   رسمی نقشه برداری دادگستری انجام میشود. برای انجام خدمات ثبتی مربوط به ساختمان به  کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری برای تهیه نقشه ثبتی نیاز است . نقشه ای که مساحت و حدود اربعه و موقعیت …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام