رادین مپ
خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

انجام جانمایی ثبتی ملک با سند

انجام جانمایی ثبتی ملک با سند

انجام جانمایی ثبتی ملک با سند های قدیمی منگوله دار به منظور تعیین موقعیت این املاک که از آدرس آنها اطلاع درستی در دسترس نیست و همچنین تعیین حدود دقیق ملک انجام می شود که در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه و بر اساس این نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک در شهر تهران

جانمایی ثبتی ملک در شهر تهران

جانمایی ثبتی ملک در شهر تهران به منظور تعیین حدود و مرز های ملک و تعیین موقعیت دقیق ملک برای املاک گمشده توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و یا نقشه برداری با توجه به اسناد ثبتی انجام میشود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه می …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی سند قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با تعیین مرز های ملک انجام می شود که این کار با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و با تهیه نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی سند برای ملک

جانمایی ثبتی سند برای ملک

جانمایی ثبتی سند برای ملک های قدیمی که دارای سند های دفترچه ای قدیمی منگوله دار هستند باید از طریق جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود که این جانمایی پلاک ثبتی ملک مستلزم بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک است که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی املاک با سند

جانمایی ثبتی املاک با سند

جانمایی ثبتی املاک با سند های قدیمی منگوله دار که موقعیت دقیقی از آن ها در دسترس نیست و برای تعیین موقعیت این املاک نیاز است که جانمایی پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک انجام شود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک با سند

جانمایی ثبتی ملک با سند

جانمایی ثبتی ملک با سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و تعیین و یا بررسی مرزهای ملک انجام می شود که این کار برای سند های قدیمی منگوله دار برای املاکی که موقعیت آنها در دسترس نیست مورد استفاده قرار می گیرد و باید توسط …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک در تهران

جانمایی ثبتی ملک در تهران

جانمایی ثبتی ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و بررسی و تعیین مرزهای ملک انجام می شود زیرا در سندهای قدیمی منگوله دار موقعیت ملک تنها براساس پلاک ثبتی نمایش داده شده است و امروزه تشخیص آدرس از طریق پلاک ثبتی کار راحتی نیست و نیاز به …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی در شهر تهران

جانمایی ثبتی در شهر تهران

جانمایی ثبتی در شهر تهران با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین و تعیین و یا بررسی مرز های ملک انجام می شود که در نهایت نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی در تهران

انجام جانمایی ثبتی در تهران

انجام جانمایی ثبتی در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین مرز های ملک و یا بررسی آن ها از لحاظ موقعیت دقیق بررسی می شود که انجام جانمایی پلاک ثبتی یک ملک مستلزم بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک است که …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی سند منگوله دار

جانمایی ثبتی سند منگوله دار

جانمایی ثبتی سند منگوله دار قدیمی به منظور تعیین موقعیت و تعیین مرز های ملک و یا بررسی مرز ها از لحاظ موقعیت دقیق قرارگیری مرز ها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود که در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه می …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام