رادین مپ
خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی

نقشه یو تی ام زمین مسکونی

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی که منظور از ملک تجمیعی چند ملک دارای پلاک ثبتی در کنار هم هستند که قصد تجمیع و ساخت و ساز در ملک خود را دارند باید اول جانمایی پلاک ثبتی این املاک انجام و نقشه یو تی ام از آن تهیه شود تا با …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند به منظور تعیین موقعیت ملک و تعیین مرز های ملک بر اساس اطلاعات مندرج در سند است که این اطلاعات در سندهای قدیمی و یا بنچاق و … یافت می شود و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک های قدیمی

انجام جانمایی ملک های قدیمی

انجام جانمایی ملک های قدیمی که مرز ها و موقعیت مشخصی ندارند از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک مانند سند های قدیمی انجام میشود که با بررسی این اسناد و مدارک و با توجه به اطلاعاتی همچون پلاک ثبتی و حدود اربعه کار تعیین موقعیت و تعیین …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین به منظور تعیین موقعیت و تعیین مرز های یک قطعه زمین انجام می شود که اینکار با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک انجام میشود و این کار با تکمیل مدارک که شامل نقشه ثبتی می شود و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »

نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین

نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین

نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین منظور نقشه ای است که با تعیین موقعیت و تعیین مرزهای یک ملک تهیه شده است و در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی نیز یک نقشه یو تی ام زا ملک تهیه میشود که به همراه مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی ملک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی ملک قدیمی به منظور تعیین موقعیت این املاک گمشده بر روی کره زمین و تعیین مرزهای این املاک است که با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک مانند سند های قدیمی و بنچاق و … که حاوی اطلاعاتی مانند پلاک ثبتی ملک و حدود اربعه …

توضیحات بیشتر »

هزینه جانمایی پلاک ثبتی سند

هزینه جانمایی پلاک ثبتی سند

هزینه جانمایی پلاک ثبتی سند به منظور تعیین مرزها و موقعیت ملک بر روی کره زمین انجام می شود و می توان بر این اساس موقعیت املاک گمشده را بر روی زمین مشخص کرد و با تعیین مرزهای دقیق ملک و تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند تک …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام