رادین مپ
خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین مرزهای دقیق ملک انجام می شود و در نهایت بعد از تعیین موقعیت و هم چنین تعیین مرزهای ملک به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود تا مرزها و موقعیت …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس

جانمایی پلاک ثبتی - کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص انجام جانمایی پلاک ثبتی هستند و این کار به منظور تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده بر روی کره زمین و تعیین مرزهای ملک انجام می شود و در نهایت موقعیت دقیق ملک و مرزها بر اساس …

توضیحات بیشتر »

تهیه آدرس دقیق پلاک ثبتی

تهیه آدرس دقیق پلاک ثبتی

تهیه آدرس دقیق پلاک ثبتی که منظور جانمایی پلاک ثبتی ملک است و با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند و بررسی های انجام شده بر روی مدارک موجود توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و استعلام نقشه ها و مدارک می توان آدرس دقیق …

توضیحات بیشتر »

تعرفه جانمایی پلاک ثبتی سند

تعرفه جانمایی پلاک ثبتی سند

تعرفه جانمایی پلاک ثبتی سند که منظور تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده و تعیین مرز های این املاک با توجه به اطلاعات سند است و در نهایت موقعیت دقیق ملک و مرزها بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش داده می شود که منظور تهیه …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی سند مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی سند مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی سند مشاعی به منظور تعیین موقعیت دقیق یک قطعه زمین بر روی کره زمین است به همراه رعایت مرزهای ملک است که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود که بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک بر روی کره …

توضیحات بیشتر »

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند که منظور نقشه یو تی ام است که برای املاک گمشده و یا بررسی مرزهای املاکی که نیاز به بررسی و یا تغییر دارند انجام شده است که این نقشه یو تی ام تعیین کننده مرزها و موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی که منظور همان جانمایی پلاک ثبتی است که در این مورد با توجه به پلاک ثبتی ملک و اطلاعات سندی موقعیت املاک گمشده تعیین و مرزها تعیین و یا از لحاظ جای دقیق بررسی می شود که در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی نیاز است …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ برای ملک که نقشه یو تی ام حاصل از کار جانمایی پایه و اساس کار سند تک برگ است و باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تا با توجه به این نقشه سند …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام