پیدا کردن پلاک ثبتی

پیدا کردن پلاک ثبتی

پیدا کردن پلاک ثبتی و مشخص کردن موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با استفاده از پلاک ثبتی املاک مجاور،مراجعه به سازمان آب،مراجعه به شهرداری  امکان پذیر است. با استفاده از پلاک ثبتی املاک مجاور ملک و همکاری همسایه ها می توان. پلاک ثبتی نشانی مورد نظر را به دست آورد. و با استفاده از استعلام دادگاه می توان. از سازمان آب پلاک ثبتی نشانی مورد نظر را درخواست کرد.

پلاک ثبتی چیست؟

پلاک ثبتی چیست؟ و امروزه از این پلاک ثبتی چه استفاده ای می شود؟ را در ادامه به طور کامل به این موضوع می پردازیم. زیرا این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. و در سند های مالکیت نیز درج شده است. و منظور از پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است. که امروزه با استفاده از این پلاک ثبتی قید شده در سند برای جانمایی ملک استفاده می شود و با توجه به این پلاک ثبتی مرزهای ملک تعیین می شود.

پلاک ثبتی ملک منظور پلاک اصلی و فرعی سند مالکیت است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفت. و با توجه به این پلاک ثبتی مرزها و حدود اربعه ملک نیز تعیین می شود. و امروزه با استفاده از این پلاک ثبتی کار جانمایی ملک انجام می شود.

جانمایی ملک منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین است. که در بحث جانمایی ملک باید مرزهای ملک نیز تعیین و یا بررسی شود. این امر با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام می شود. که برای انجام این کار باید با استفاده از پلاک ثبتی ملک استعلام نقشه ثبتی آن گرفته شود. و با تهیه این نقشه ثبتی که در آن املاک یک منطقه بر اساس پلاک ثبتی هایشان نمایش داده می شوند. در کل می توان گفت که پلاک ثبتی ملک منظور همان پلاک اصلی و فرعی در سند های منگوله دار و سند های تک برگ هستند. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک یک پلاک اصلی ای همان شماره قطعه مادر و حداقل یک پلاک فرعی یا شماره قطعه تقسیمی از قطعه مادر تعلق گرفت. و این پلاک ثبتی تعریف کننده مرزها و حدود اربعه ملک است.

محل پلاک ثبتی در سند

مهم‌ترین مشخصه هر ملک پلاک ثبتی است که در سند نیز درج شده است و این پلاک ثبتی به‌عنوان شناسنامه هر ملک شناخته می‌شود و برای شناسایی ملک در اداره ثبت باید حتماً پلاک ثبتی ملک را ارائه داد. تا بتوان به اطلاعات فنی ملک دست پیدا کرد. برای همین این پلاک ثبتی در سندهای قدیمی و سندهای تک‌برگ درج شده است که شامل دو بخش پلاک اصلی و فرعی می‌شود.

موقعیت پلاک ثبتی در سند های قدیمی و تک برگ

پلاک ثبتی هم در سند های قدیمی و هم در سند های تک برگ درج شده است. و این پلاک ثبتی در سند های قدیمی در صفحه نخست بالا سمت راست به صورت عددی و در صفحه دوم در قسمت توضیحات ملک به صورت حروف با کلیه مشخصات شامل بخض ثبتی و در صورت مفروز و مجزی درج گردیده. در سند های تک برگ نیز در روی صفحه در قسمت مشخصات ملک به صورت عددی است. و در پشت صفحه در قسمت توضیحات ملک در سطر اول به صورت حروف است.

طریقه بدست آوردن پلاک ثبتی

سند مالکیت ملک

سند های مالکیت برای هر قطعه زمین از جمله مهم ترین مدارک به شمار می رود. که تعیین کننده مالکیت هر فرد است. و از زمان های قدیم به صورت توافق نامه ها و بنچاق ها تا سند های قدیمی شاهنشاهی و منگوله دار وجود داشته است. و در حال حاضر نیز سند تک برگ به عنوان سند رسمی ملک مورد استفاده است.

انواع سند مالکیت ملکی

 • سند قدیمی منگوله دار و شاهنشاهی

این نوع از سند همان سند دفترچه ای ملک است. که حاوی چند برگ است. و با یک منگوله سربی بهم متصل است. و هر برگ آن حاوی اطلاعاتی از ملک است. که در صفحه نخست در بالا سمت راست پلاک ثبتی سند دفترچه ای به صورت عددی است. و در صفحه دوم در قسمت ملک و محل و آن پلاک ثبتی سند دفترچه ای به صورت حروف نوشته شده است. و در باقی صفحات حدود اربعه ملک و مالکین ملک درج گردیده است.

 • سند تک برگ

با گذشت زمان و به وجود آمدن اختلافات بر سر سند های قدیمی و در راستای حل این مشکلات با توجه به تکنولوژی پیشرفته سند تک برگ به جای سند قدیمی بر روی کار آمد. که یک سند سیستمی است. و بر اساس این سند مالکیت تمامی اطلاعات فنی و حقوقی ملک در سیستم کاداستر کشور ثبت می گردد. و روند کار دفتری برای ملک و املاک به صورت سیستمی درآمده. تا از اختلافات و مشکلات سند های قدیمی جلوگیری شود.

معایب سند های قدیمی

 1. گمشدن ملک به دلیل عدم تعیین موقعیت سیستمی و تنها بر اساس پلاک ثبتی
 2. مغایرت مساحت واقعی ملک با مساحت در سند به دلیل عدم در نظر گرفتن زوایای ملک و تعیین مساحت ملک تنها با انجام متر کشی
 3. عدم خوانایی به دلیل دست نوشته بودن سند قدیمی
 4. امنیت پایین برای جعل سند به دلیل نوع سند

تاریخچه پلاک ثبتی

در زمان اصلاحات اراضی (دهه 40 هجری شمسی) زمین‌های اربابی که در مساحت‌های بالابود. به قطعات کوچک‌تر تقسیم شد و برای هر قطعه سند منگوله‌دار صادر گردید. بر همین اساس علاوه بر اندازه‌گیری از هر قطعه زمین برای هر قطعه یک پلاک ثبتی نیز تعیین شد که هر زمین اربابی یک پلاک اصلی و برای هر قطعه تقسیم شده از زمین اربابی یک پلاک فرعی تعیین گردید و در سند آن زمان نیز درج شد.

پلاک ثبتی در سندهای قدیمی و تک‌برگ

همان‌طور که گفته شد. پلاک ثبتی در زمان صدور سندهای قدیمی بر روی کار آمد که این پلاک ثبتی در سندهای قدیمی در صفحه نخست به‌صورت عددی درج شده است و در صفحه دوم در قسمت مشخصات ملک به‌صورت حروف نوشته شده است که به‌صورت عددی سمت چپ ممیز پلاک اصلی و در سمت راست ممیز پلاک فرعی درج گردید.

جانمایی پلاک ثبتی سندهای قدیمی منگوله‌دار

یکی از مشکلاتی که سندهای قدیمی داشت. گم‌شدن ملک و عدم پیداکردن آدرس مشخص بر اساس سند است. زیرا در سندهای قدیمی موقعیت ملک تنها بر اساس پلاک ثبتی درج شده است. که با تقسیم مجدد پلاک‌ها امکان تشخیص آدرس ملک تنها باتوجه‌به پلاک ثبتی وجود ندارد. که در این صورت باید از جانمایی پلاک ثبتی ملک استفاده کرد. تا بر اساس سند به موقعیت ملک دسترسی پیدا شود.

برای همین باید به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود. تا باتوجه‌به بررسی سند و مدارک ملک تهیه نقشه ثبتی ملک انجام شود. با تهیه نقشه ثبتی و جانمایی آن در سیستم مختصات یو تی ام به موقعیت ملک بر روی زمین دسترسی پیدا می‌شود که با تهیه نقشه یو تی ام با نقشه ثبتی موقعیت قرارگیری دقیق ملک بر اساس سند بر روی زمین مشخص می‌شود و این نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند را برای تعیین موقعیت ملک مورد قبول واقع می‌شود.

تعیین موقعیت ملک گمشده با سند تک‌برگ

در سندهای تک‌برگ با ثبت نقشه جانمایی پلاک ثبتی که در زمان اخذ سند تهیه شده است. دیگر نیاز به مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نیست و با درج کد جام در سندهای تک‌برگ که در پایین صفحه نخست است. موقعیت ملک مشخص می‌شود. ولی برای اطلاع از پلاک ثبتی در سندهای تک‌برگ باید عنوان کرد. که محل پلاک ثبتی در سندهای تک‌برگ به‌صورت پلاک اصلی و فرعی در صفحه اول در قسمت مشخصات ملک درج شده است.

کد جام حاصل مختصات یو تی ام مرکز ملک است که به‌صورت پشت‌سرهم  است که شش رقم اول X  و هفت رقم بعدی آن Y  و رقم بعد از Y زون قرارگیری ملک است.

با وارد کردن این اعداد در نرم‌افزارهایی مانند google earth  موقعیت ملک مشخص است.

دریافت پلاک ثبتی ملک

به دست آوردن پلاک ثبتی عرصه

به دست آوردن پلاک ثبتی عرصه ملک که منظور زمین اصلی ملک است. که دور تا دور آن از طریق دیوار کشی مشخص شده است. هر قطعه زمین دارای مرز های مشخص و همچنین پلاک ثبتی مشخص است. در بعضی از موارد مالک از جای دقیق ملک مطلع است. اما اسناد و مدارک ملک را ندارد. که برای تهیه رونوشت سند باید پلاک ثبتی ملک تعیین شود. و برای تعیین پلاک ثبتی باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند.

پلاک ثبتی هر ملک یکی از مشخصه های اصلی برای ملک است. که تعیین کننده موقعیت و مرز های یک ملک می باشد. و در قدیم از طریق این پلاک ثبتی به موقعیت ملک دسترسی پیدا میشد. اما در حال حاضر به دلیل بهم ریختگی پلاک ها و تقسیم های مجدد هر پلاک نیاز به جانمایی پلاک ثبتی است. تا بتوان از طریق پلاک ثبتی به موقعیت ملک دسترسی پیدا کرد. در این بین املاکی هستند. که موقعیت دقیق آن ها در دسترس است. اما به دلایل مختلف اسناد و مدارک موجود از ملک در دسترس نیست. و مالک با مراجعه به ادارت ثبت متوجه می شود.

تعیین پلاک ثبتی برای املاک فاقد سند

در مواقعی که به هر دلیلی سند ملک گمشده یا مفقود شده باشد. باید مالک یا وکیل قانونی مالک به اداره ثبت‌اسناد و املاک مراجعه کنند و درخواست رونوشت سند بدهند که در این صورت اداره ثبت از شما درخواست پلاک ثبتی ملک را می‌کند که در صورت عدم اطلاع از پلاک ثبتی ملک از یکی از روش‌های زیر پلاک ثبتی ملک تعیین می‌شود.

 • تعیین پلاک ثبتی از طریق شهرداری

با مراجعه به شهرداری و باتوجه‌به پروانه نوسازی ملک پلاک ثبتی ملک تعیین می‌شود. اما باید توجه داشت. که شهرداری وظیفه ای در قبال ارائه پلاک ثبتی به شما ندارد. و بدون حکم امکان عدم همکاری وجود دارد. و همچنین برای تعیین پلاک ثبتی باید نقشه یو تی ام ملک را به این ارگان ارائه داد.

 • مراجعه به اداره آب

اداره آب نیز یکی از ارگان‌هایی است که اطلاع از مشخصات ملک دارد. اما این سازمان نیز وظیفه‌ای برای انجام این خدمات ندارد و امکان عدم همکاری وجود دارد. این ارگان نیز در صورت همکاری از شما درخواست نقشه یو تی ام می‌کند.

 • از طریق پلاک ثبتی املاک مجاور

اگر ملک شما یا همسایگان تفکیک یا تجمیع نشده باشد. دارای پلاک ثبتی مرتبی است که با مراجعه به همسایگان هم‌جوار ملک و اطلاع از پلاک ثبتی آن‌ها می‌توان پلاک ثبتی ملک خود را تشخیص داد.

 • مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی با دسترسی به نقشه‌ها و اطلاعات ثبتی املاک می‌توانند باتوجه‌به موقعیت ملک شما بر اساس نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را مشخص می‌کند.

محل پلاک ثبتی در سند

منظور از جانمایی معکوس پلاک ثبتی چیست؟

برای مفهموم بهتر جانمایی معکوس پلاک ثبتی بهتر است در ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توضیح داده شود.

منظور از جانمایی پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق عرصه ملک بر اساس سند ان است. که با توجه به دسترسی به اطلاعات و نقشه های ثبتی انجام می گیرد. و برای انجام آن نیاز به تخصص لازم در زمینه امور ملکی دارد. که کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی تخصص لازم در این زمینه را دارند.

کارشناس رسمی مد نظر با توجه به نقشه ثبتی ان و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک را تعیین می کند. و نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. این نقشه یو تی ام که بر اساس سند و اطلاعات آن است. برای پیدا کردن ملک و پیاده سازی آن استفاده می شود.

در صورتی جانمایی پلاک ثبتی مورد نیاز است. که موقعیت ملک مشخص نباشد. اما سند ملک در دسترس باشد. اما در موقعیتی که موقعیت ملک مشخص و سند ملک در دست نباشد باید با توجه به نقشه ثبتی پلاک ثبتی ملک را تعیین کرد.

روش های تعیین پلاک ثبتی

روش دیگر با ارائه استعلام دادگاه از شهرداری در صورتی که ملک دارای سابقه بازسازی یا نوسازی باشد. می توان نشانی پلاک ثبتی مورد نظر را درخواست نمود. در خصوص املاک که در اداره ثبت اسناد و املاک، ثبت شده باشند. می توان با ارائه استعلام از دادگاه در خواست مشخصات ملک از جمله پلاک ثبتی نمود.

پلاک ثبتی که منظور پلاک اصلی و فرعی درج شده در سند است. یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که در سند های قدیمی منگوله دار درج شده است. و این پلاک ثبتی تعیین کننده موقعیت و مرز های ملک است. که امروزه برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک از این پلاک ثبتی استفاده می شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده. تا با توجه به پلاک ثبتی و اسناد و مدارک موجود از ملک و بررسی بر روی آنها کار جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. و در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت ملک بر روی کره زمین مشخص شود. و اما در این بین املاکی وجود دارند. که موقعیت ملک برای مالک مشخص است. اما از اسناد و مدارک ملک اطلاعی ندارد. که برای تهیه این اسناد و مدارک باید در ابتدا پلاک ثبتی ملک مشخص شود.

به دست آوردن پلاک ثبتی ملک

به دست آوردن پلاک ثبتی ملک با توجه به موقعیت ملک بر روی زمین قابل انجام است. که اینکار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است. و برای انجام نیاز به نقشه ثبتی ملک است. که باید با توجه به موقعیت ملک بر روی زمین استعلام گرفته و تهیه می شود.

پلاک ثبتی ملک یکی از مشخصه های اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار می رود. که در تقسیم بندی اراضی به هر ملکی تعلق گرفته است. و هر قطعه زمین دارای یک پلاک اصلی و حداقل یک پلاک فرعی می باشد. که با توجه به این پلاک ثبتی می توان به موقعیت و مرز های ملک دسترسی پیدا کرد. اما در مقابل بعضی از املاک هستند که دارای مرز و موقعیت مشخصی می باشند. ولی اسناد و مدارک آن ها مشخص نیست.

گردش پلاک ثبتی

گردش پلاک ثبتی با انجام استعلامات لازم در ادارات ثبت مشخص می شود. که برای انجام معاملات ملکی با انجام این کار تمامی اطلاعات ملک استخراج و از کلاهبرداری جلوگیری می شود. که برای انجام این گردش باید به ادارت ثبت مراجعه کرد. یا کار را به کارشناسان متخصص در این امر سپرد.

هر ملک دارای حداقل یک پلاک اصلی و یک پلاک فرعی است. که مشخصه اصلی آن به شمار می رود. و تعیین کننده تمامی اطلاعات فنی ملک است. و در ادارات ثبت نیز ملک بر اساس پلاک ثبتی شناخته می شود. امروزه برای انجام خرید ملک و اطمینان از اینکه مالک ملک کیست؟ و آیا موقعیت ملک نشان داده شده با سند هم خوانی دارد یا خیر؟ و نوع کاربری زمین تماما از طریق گردش پلاک ثبتی تعیین می شود. تا با انجام این کار با اطلاع و آگاهی کامل اقدام به خرید ملک کرد.

 • اطلاعات کامل مالکین از نخست تا به حال
 • نوع کاربری سند
 • جای ملک از طریق جانمایی ملک و اطلاع از اینکه موقعیت نشان داده شده با سند همخوانی دارد.

استعلام پلاک ثبتی املاک

استعلام پلاک ثبتی املاک که مالک از موقعیت آن ها با خبر است. اما اسناد و مدارک ملک گمشده و یا این که در دسترس نیست. و نیاز است که برای تهیه رونوشت سند ابتدا پلاک ثبتی ملک مشخص شود. و برای تهیه پلاک ثبتی ملک با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی و با ارائه موقعیت ملک بصورت مختصات یو تی ام یا لوکیشن می توان به پلاک ثبتی ملک دسترسی پیدا کرد.

تا کارشناس رسمی مربوطه با توجه به موقعیت ملک استعلام نقشه ثبتی را گرفته و بر اساس این نقشه ثبتی و موقعیت تعیین شده است. پلاک ثبتی ملک مشخص شود و با ارائه پلاک ثبتی ملک به متقاضی روند اداری ملک طی شود. و در ادامه بعد از تهیه رونوشت سند در صورت درخواست متقاضی مبنی بر صدور سند تک برگ برای ملک نقشه یو تی ام نیز تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

استعلام وضعیت ثبتی در تهران

استعلام وضعیت ثبتی در تهران برای املاک بر اساس پلاک ثبتی و اطلاعات موجود از ملک انجام می شود. تا سوابق ملک مشخص و در پی این استعلام خرید ملک با اطمینان کامل انجام شود. و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. که نتیجه استعلام اطلاعات درست و دقیق از ملک به دست می آید.

وضعیت ثبتی ملک یکی از مشخصه های مهم برای هر ملکی به شمار می رود. که باید قبل از انجام معامله مشخص شود. تا معامله ای مطمن برای ملک انجام شود. و بیشتر این مشکلات بر سر سند های قدیمی منگوله دار به وجود می آید. زیرا این سند اطلاعات ثبتی دقیق و مشخصی ندارد. و تنها پلاک ثبتی است که در این سند تعیین کننده موقعیت ملک است.

برای این امر باید حتما با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک و با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند استعلام وضعیت ثبتی ملک از سازمان ثبت اسناد و املاک گرفته شود. تا بر اساس این استعلام وضعیت مالکیت ملک و موقعیت دقیق از ملک مشخص می شود. تا بر اساس این وضعیت ثبتی خریدار از اطلاعت دقیق ملک با خبر شود. و بر اساس آن خرید ملک با اطمینان انجام شود. امروزه به دلیل افزایش قیمت ملک و نوسانات بازار ملک متاسفانه کلاهبرداری در این زمینه زیاد شده است. و برای این موضوع باید حتما اطلاعات ملک را از طریق یک شخص معتبر انجام دهید.

استعلام آخرین وضعیت پلاک ثبتی ملک

استعلام پلاک ثبتی زمین

استعلام پلاک ثبتی زمین که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است. و مشخصه اصلی برای هر ملکی است و در سند های مالکیت نیز درج شده است. و این پلاک ثبتی ملک است. که تعیین کننده مرز ها و حدود اربعه ملک است. و با استفاده از این پلاک ثبتی است ملک را جانمایی می کنند. که امروزه از مهم ترین امور مربوط به ملک است. و حاصل کار که یک نقشه یو تی ام است. یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است. به طوری که پایه و اساس کار سند تک برگ بر پایه این نقشه یو تی ام است.

از دیر باز تا زمان حال پلاک ثبتی ملک یک از مشخصه های اصلی برای هر ملکی بوده است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک یک پلاک اصلی و یک پلاک فرعی تعلق گرفته است. و امروزه نیز این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای ملکی است. به طوری که با کمک این پلاک ثبتی ملک است. که مرزهای ملک تعیین می شود. و در نهایت جانمایی ملک انجام می شود.

استعلام آخرین وضعیت پلاک ثبتی ملک

از آن جایی که ملک یکی از ارزشمند ترین دارایی های هر فرد است. و به دلیل ارزش مالی بالای آن باید با داشتن اطلاعات کافی اقدام به انجام این کار کرد. بهترین راه استعلام آخرین وضعیت پلاک ثبتی ملک است. که بر اساس این استعلام پلاک ثبتی اطلاعات فنی و حقوقی ملک تعیین می شود. و بر اساس این استعلام که قبل از نقل و انتقالات ملکی انجام می گیرد. می توان معامله ای مطمئن را انجام داد.

استعلام پلاک ثبتی با سند

برای استعلام پلاک ثبتی یکی ملک باید قبل از هر گونه معامله و قولنامه ای این کار انجام گیرد. که برای آن باید یک کپی از سند از مالک درخواست کرده. و با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند از طریق اداره ثبت یا از طرف کارشناسان رسمی دادگستری درخواست استعلام آخرین وضعیت پلاک ثبتی ملک را داده.

بر اساس این استعلام اطلاعات کامل حقوقی و فنی ملک تعیین می شود. که اطلاعات حقوقی ملک شامل:

که با داشتن این اطلاعات از سواستفاده های مالی و کلاهبرداری های ملکی نیز جلوگیری می شود. متقاضی نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید کرده. و امکان این که ملکی که اراضی ملی است فروخته شود. یا ملکی که در بازداشت است به اسم ملک آزاد فروخته شود از بین می رود. مالک قبل از نقل و انتقالات از این موضوعات مطلع می شود. و در صورت مشکل دار بودن زمین با ملک از خرید آن جلوگیری می شود.

تداخل در حدود املاک

تداخل در حدود املاک به معنای این است. که یک ملک در محدوده سند مالکیت خود قرار نگیرد. و از آن خارج شده باشد. ملکی که باعث تداخل در حدود املاک مجاور شده است. باید مالک آن  مقدار تداخل را برطرف کند. و یا در صورت رضایت مالکین املاک مجاور مقدار تداخل در حدود را خریداری کند. و طبق قوانین و مقررات ثبت آن را به ملک خود اضافه کند. گاهی اوقات مساحت و حدود اربعه و مختصات رئوس در تداخل حدود تاثیر ندارد. و جابجایی در موقعیت ملک باعث تداخل شده باشد.

به فرض مثال یک ملک دارای 500 متر مساحت در سند و روی زمین  است. و هیچ مغایرتی بین مساحت و ابعاد سند و زمین نیست. اما 20 متر از غرب به شرق جا به جا شده است. و در مکان واقعی خودش پیاده نشد. و باعث تداخل در حدود یا جا به جایی شده است.

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و هم چنین تعیین مرزهای دقیق ملک است. که از طریق این نقشه های ثبتی می توان انجام داد. و همچنین با توجه به این نقشه های ثبتی میتوان به آدرس املاکی که تنها سند و مدارک آن در دست است دسترسی پیدا کرد. و اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است.

نقشه های ثبتی منظور نقشه هایی است که در آن املاک یک محدوده را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد. و با استفاده از این نقشه ها می توان موقعیت ملک و هم چنین مرزهای یک ملک را نیز بر اساس این نقشه های ثبتی و اطلاعات مندرج در سند تعیین کرد. و این کار در صورتی امکان پذیر است. که این نقشه های ثبتی به سیستم مختصات یو تی ام تبدیل شود.

نقشه با مقیاس لفظی توسط نقشه بردار دادگستری

زمین با سند شاهنشاهی یا قدیمی به چه صورت تعیین موقعیت می شوند ؟

برای جانمایی زمین ابتدا باید برای پیدا کردن. حدود تقریبی زمین با توجه به پلاک آن در میان دیگر  قطعات تفکیک شده. از زمین اصلی، نقشه پلاک ثبتی زمین، در خواست گردد. به این شکل که مالک و یا کسی که وکالت رسمی دارد. با داشتن اصل سند، به موسسات مربوطه مراجعه نموده. و درخواست خود را با پر کردن فرم درخواست نقشه پلاک ثبتی ارائه می دهد. خدمات نقشه ثبتی و جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی در این وب سایت ارائه می گردد.برای جانمایی زمین باید به اطلاعات و نقشه های ثبتی ملک دسترسی داشته. تا با توجه به این اسناد و مدارک کار تعیین موقعیت و تعیین حدود ملک انجام شود. و موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام تعیین شود.

در ادامه با تهیه نقشه ثبتی کار جانمایی پلاک ثبتی با تبدیل نقشه به سیستم مختصات یو تی ام انجام می گیرد. به این صورت که هر قطعه با پلاک ثبتی در نقشه درج شده است. و زمانی که به سیستم مختصات یو تی ام تبدیل شود.

اگر موقعیت ملک مشخص باشد نیاز به انجام جانمایی پلاک ثبتی است ؟

زمانی که ملک دارای حدود مشخص باشد. و از طریق دیوار کشی مشخص باشد. دیگر نیاز به انجام جانمایی پلاک ثبتی نیست. و در این صورت با استفاده از تجهیزات نقشه برداری برداشت و تهیه نقشه یو تی ام انجام می گیرد. اما در حالتی نیز سازمان از شما تقاضا می کند. که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. و در آن پلاک ثبتی نیز درج شود. در این صورت کارشناس برای انجام کار قانونی و دقیق و اینکه مطمئن شود. موقعیت ملک معرفی شده با سند همخوانی دارد. باید جانمایی پلاک ثبتی و همچنین نقشه برداری از ملک را انجام دهد. و این دو را با هم منطبق کند.

در حالت دیگری که با وجود مشخص بودن موقعیت زمین نیاز است. که جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. زمانی است که زمین کشاورزی است. و حدود آن از طریق دیوار کشی مشخص نشده است. در این صورت نیز برای زمین کشاورزی باید جانمایی پلاک ثبتی انجام گیرد. تا به دلیل شخم زن زمین و بهم ریختگی مرز ها اختلاف به وجود نیاید.

دریافت آدرس با پلاک ثبتی

دریافت آدرس با پلاک ثبتی با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. برای دریافت آدرس پلاک ثبتی می توان به شهرداری مراجعه کرد. و با ارائه استعلام از دادگاه درخواست خود را مطرح کنید. یا می توان به اداره ثبت هم برای دریافت آدرس مراجعه کرد. با ارائه استعلام از دادگاه درخواست خود را مطرح کنید. بهترین روش مراجعه به این دو اداره می باشد. به این  علت که به مشخصات ثبتی و اسناد مالکیت ملک دسترسی دارند.

پلاک ثبتی ملک که منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده است. در اسناد مالکیت است تعیین کننده موقعیت و مرز های ملک است. که در اسناد مالکیت منگوله دار قدیمی تنها مشخصه موقعیت ملک است. و برای همین امر باید مقعیت ملک بر اساس پلاک ثبتی تعیین شود. برای این موضوع باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. و کارشناس با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک و با توجه به پلاک ثبتی درج در سند استعلام نقشه ثبتی ملک را گرفته است.

تعیین هزینه جانمایی ملک

تعیین هزینه جانمایی ملک که منظور جانمایی ملک تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین تعیین مرزهای دقیق یک ملک است. که در حالت کلی بعد از بررسی های انجام شده است. و تعیین مدارک کار جانمایی ملک انجام می شود. و در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود. که بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک و مرزهای آن بر روی زمین مشخص می شود.

جانمایی ملک منظور تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده است است. که مالک از آدرس آن اطلاعی ندارد. و برای تعیین موقعیت دقیق این املاک باید با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک و پلاک ثبتی درج شده در آن استعلام نقشه ثبتی ملک  گرفته شود. و بعد از آن با توجه به این نقشه ثبتی و تبدیل این نقشه به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک تعیین می شود. میتوان بر اساس این نقشه تهیه شده موقعیت ملک تعیین شود.

با توجه به اطلاعات مندرج در سند و این نقشه ثبتی مرزهای ملک تعیین و نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود. که در نهایت بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت و مرزهای ملک بر روی کره زمین مشخص می شود. و می توان بر اساس این نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگ اقدام کرد. و در ادامه برای دیوار کشی هاای ملک نیز اقدام کرد.

نقشه برداری اراضی باغی توسط کارشناس نقشه بردار

نقشه برداری اراضی باغی توسط کارشناس نقشه بردار

اراضی باغی که در هکتار های فوق العاده زیاد هستند نیاز به نقشه برداری با ادوات خاص نقشه برداری دارند. این عملیات می توان توسط کارشناس نقشه برداری یا مهندسین مربوطه انجام شود.

اراضی کشاوری و باغی به دلیل اهمیت بالایی که برای هر کشوری دارند. باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا  باشیم. در نگاهی دیگر این اراضی جز منابع طبیعی مردم کشور می باشند. با نگاهی مشخص تر باید گفت. که این اراضی باید تفکیک شده باشد. و سند صاحب برای هر باغ صادر گردد. نقشه بردرای این اراضی با توجه به موقعیت و شرایط به صورت های مختلف انجام می شود. این که کدام روش انتخاب شود.

نقشه برداری از زمین های زراعی به چه صورت انجام می گیرد؟

معمولا زمین های زراعی فاقد حدود و مرز مشخص هستند. که از طریق دیوار کشی مشخص شده باشد. و همین موضوع باعث می شود. هنگان شخم زمین مرز های بین زمین ها جا به جا شوند. و در صورتی که زمین شما فاقد دیوار کشی و حدود مشخص باشد. باید از طریق جانمایی پلاک ثبتی موقعیت ملک را تثبیت کنید. تا از بروز اختلاف جلوگیری شود. در غیر این صورت می توان نقشه برداری زمین را با استفاده از تجهیزات نقشه برداری انجام داد. و با برداشت در زمین و ترسیم نقشه ملک نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری کیست ؟

وظایف کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری کدامند؟

ایا  می دانید وظایف کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری کدامند؟

ایا می دانید قضات در چه مواقعی از کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری نظر خواهی می کنند؟

وظایف کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری عبارتند از حل اختلاف در زمینه های مساحت (مساحی)  زمینها وتقسیم زمین بین وارثان متوفی و رفع اختلاف مرز مشترک بین همسایگان و همچنین رفع اختلاف در مسائل مربوط به ساخت و ساز و در مواقعی نیز شرح عرصه و اعیان در مسائل حقوقی مالک و مستاجر.

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

مواقعی وجود دارد که افراد شاغل در ادارات دولتی یا کلا افرادی که وقتشان در طول روز بیشتر اختصاص به مسائل کاری دارد. وقت ازاد ندارند. از طرف دیگر نیز تصمیم به ساخت خانه جدید می گیرند. این افراد معمولا کار ساخت و ساز منزل جدید را به پیمانکار واگذار می نمایند. و قرارداد اجرا را به صورت متری منعقد می کنند. در صورتی که این افراد در پایان کار از لحاظ متراژ کار به اختلاف برسند. با توجه به اینکه قاضی معمولا تخصص چنین کارهایی را ندارد. از نظر کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری بهره جسته و براساس نظر کارشناس رسمی نقشه برداری رای صادر می نماید.

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

دیدگاه ها غیر فعالند