نقشه یو تی ام UTM در تهران

نقشه یو تی ام UTM در تهران که هدف از این نقشه تعیین موقعیت دقیق ملک بر

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

روی کره زمین به همراه رعایت مرزهای ملک است و امروزه یکی از مدارک اصلی

برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به هر سازمانی تهیه و مهر و امضا شده

باشد تا بتوان امور ادرای ملک از جمله ثبت و یا شهرداری را انجام داد و در این جا

دو نکته حائز اهمیت است و یکی این که باید حتما نقشه یو تی ام تهیه شده با

فرمت و دقت سازمان همخوانی داشته باشد و هم این که نقشه یو تی ام تهیه

شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد.

نقشه یو تی ام UTM در تهران

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که از یک ملک یا زمین تهیه شده و در آن

مختصات یو تی ام گوشه های ملک درج شده است و به همراه مساحت دقیق

ملک چاپ شده است  و برای استفاده  این نقشه  در سازمان ها و ارگان های

دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود

و به دست مالک می رسد.

برای تهیه این نقشه باید مرزهای ملک مشخص و به صورت کاملا دقیق رعایت

شده باشد تا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه

ها و شکستگی های ملک برداشت می شود و با توجه به مختصات های برداشت

شده ترسیم نقشه ملک انجام می شود و در نهایت نقشه ای از ملک تهیه می

شود که مختصات یو تی ام گوشه های ملک در آن درج شده است و به همراه

مساحت دقیق ملک چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

مهر و امضا می شود و به دست مکتقاضی می رسد تا برای امور اداری ملک

اقدام کند.

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه یو تی ام UTM در تهران

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.