نقشه هوایی برای منابع طبیعی

نقشه هوایی برای منابع طبیعی به منظور تعیین سابقه زمین از نظر موات یا غیر موات بودن زمین بررسی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می شود و این کار برای تعیین مالک زمین انجام می شود تا در صورت وجود سابقه احیا برای زمین سند

مالکیت به نام مالک اصلی صادر شود که تمامی این امور در تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی است و باید با بررسی و تفسیر عکسهای هوایی یا همان نقشه هوایی گزارش زمین

مد نظر را تهیه کند تا مشخص شود که زمین جزء اموال دولت است یا این که دارای مالکیت است.

نقشه هوایی برای منابع طبیعی

منابع طبیعی منظور زمین هایی است که دست نخورده هستند و سابقه کشاورزی و یا وجود بنا را ندارند

و این زمین ها تحت تصرف دولت هستن و در این بین زمینهایی نیز جزء منابع طبیعی قرار گرفته که مالک

از سابقه کشاورزی در این زمینها مطلع است و در حال حاضر قصد پس گرفتن زمین خود را از منابع طبیعی

دارد که برای این موضوع در ابتدا باید مالکیت زمین را برای خود اثبات کند و برای این موضوع باید تفسیر

عکس هوایی انجام شود

برای اینکار باید در ابتدا عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح

تهیه شود تا با توجه به این نقشه هوایی یا همان عکس هوایی تفسیر و بررسی بر روی زمین مد نظر

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا با توجه به بررسی های

انجام شده و نتیجه گیری نهایی گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل تهیه و بعد از چاپ

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود و با توجه به این گزارش برای

انجام امور قضایی ملک اقدام می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه هوایی

نقشه هوایی برای منابع طبیعی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.