رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی نقشه برداری / مغایرت سند با وضع موجود ملک

مغایرت سند با وضع موجود ملک

تطبیق مشخصات ثبتی با وضع موجود 

مغایرت سند با وضع موجود ملک

سه حالت در مغایرت سند با وضع موجود ملک وجود دارد.

-متفاوت بودن ابعاد نقشه وضع موجود ملک با ابعاد مشخصات ثبتی  سند مالکیت

-متفاوت بودن مساحت وضع موجود ملک با مساحت ثبتی سند مالکیت

-متفاوت بودن  ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با ابعاد و مساحت ثبتی سند مالکیت

در این شرایط باید نقشه های ثبتی قدیمی  ملک استخراج شود و سابقه ثبتی ملک

بررسی شود. با  این  عمل  مشخص  میشود  که خطا از مشخصات ثبتی سند اولیه

میباشدیابه دلیل عدم رعایت حقوق مرزی املاک مجاوراست که باعث به هم خوردن

مرزها و مجاورت ها شده است .

در این صورت علاوه برتهیه  نقشه یو تی ام ازملک بایدنقشه ازملک های مجاورتهیه

شود تا اختلاف کارشناسی شود.

عملیات  فوق توسط  کارشناسان رسمی امور ثبتی دادگستری نظام مهندسی انجام

میپذیرد.ونتیجه کارشناسی به صورت نقشه یو تی ام ممهور به مهرکارشناس رسمی

امور ثبتی  توسط مالک به اداره ثبت تحویل داده میشود.

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام