رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / تهیه نقشه UTM تهران

تهیه نقشه UTM تهران

تهیه نقشه UTM تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می

شود و این نقشه برای امور اداری ملک در سازمان ثبت و یا شهرداری تهیه می شود و

پایه و اساس کار سند تک برگ به شمار میرود که این نقشه باید حتما با فرمت و دقت

سازمان همخوانی داشته باشد و هم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد.

تهیه نقشه UTM تهران

نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار میرود

به صورتی که پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ به شمار می رود و برای

صدور سند باید حتما تهیه شده باشد تا با ثبت در سیستم کاداستر کشور برای

قطعه زمین مشخص شده سند تک برگ صادر می شود.

برای تهیه این نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل

ملک مختصات های گوشه ها و شکستگیهای ملک برداشت شود و بعد از انجام

برداشت ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصات های برداشت شده انجام می

شود و در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید که مختصات های یو تی ام

گوشه های ملک در آن درج شده است و بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت

ملک بر ریو زمین نمایش داده می شود و این نقشه بعد از انجام کارتوگرافی چاپ

و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

می شود وب ه دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام

کند .

از طرفی دیگر برای انجام امور اداری در شهرداری نیز نیاز به تهیه نقشه یو تی

ام از ملک است که برای این ارگان نیز باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود

که با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد و هم اینکه توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM تهران

مطلب پیشنهادی

تهیه نقشه یو تی ام جواز ساخت

تهیه نقشه یو تی ام جواز ساخت

تهیه نقشه یو تی ام جواز ساخت که یکی از مدارک مهم در شهرداری به …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام