تهیه نقشه یو تی ام (UTM) ملک

تهیه نقشه یو تی ام (UTM) ملک به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین تهیه می شود

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

که این نقشه یو تی ام یکی از مدارک مهم برای ملک به شمار میرود که برای اخذ سند تک برگ

و یا انجام امور اداری در ادارات ثبت یا شهرداری ها و یا ارگان های مربوطه انجام میشود که برای

تهیه این نقشه یو تی ام باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه

شود تا با توجه به فرمت و دقت مد نظر سازمان این نقشه تهیه شود.

تهیه نقشه یو تی ام (UTM) ملک

این نقشه یو تی ام به دلیل سیستمی شدن روند کاری اکثر ادارات و ارگان ها باید حتما تهیه

شود تا با توجه به نقشه یو تی ام تهیه شده موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین مشخص

شود تا با توجه به این نقشه یو تی ام روند اداری مربوط به ملک طی شود که برای تهیه این

نقشه باید با توجه به فرمت و دقت مد نظر سازمان برای تهیه این نقشه اقدام شود

برای تهیه نقشه یو تی ام از ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری باید در محل ملک

مختصات یو تی ام گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود تا با توجه به مختصاتهای

برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود و این نقشه تهیه شده موقعیت دقیق قرارگیری

ملک بر روی کره زمین با رعایت حدود و مرز های ملک مشخص می شود و این نقشه بعد از

نهایی شدن چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و

امضا می شود و به دست متقاضی یا وکیل متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک

اقدام کند و روند اداری ملک را طی کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام (UTM) ملک

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.