تهیه نقشه یو تی ام تبدیل سند

تهیه نقشه یو تی ام تبدیل سند به سند تک برگ که یک نوع از سند

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

سیستمی است و نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی برای تهیه

این سند تک برگ است که باید حتما تهیه شود و این نقشه توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود و در

تشکیل پرونده برای صدور سند قرار گیرد تا با ثبت این نقشه یو تی

ام در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ برای قطعه زمین صادر

شود و هدف اصلی نقشه یو تی ام همین است که موقعیت دقیق

ملک بر روی کره زمین مشخص شود.

تهیه نقشه یو تی ام تبدیل سند

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق ملک را به

همراه رعایت مرزهای ملک بر روی کره زمین بر اساس مختصات یو

تی ام نمایش می دهد و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک

اصلی و مهم برای ملک است که باید حتما تهیه و مهر و امضا شده

باشد تا مراحل اداری ملکطی شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری

در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت

شود تا با توجه به مختصات های یو تی ام برداشت شده ترسیم

نقشه ملک انجام شود و در نهایت نقشه ای از ملک تهیه می شود

که مختصات یو تی ام گوشه ها در نقشه درج شده و با توجه به این

نقشه میتوان به مساحت دقیق ملک دسترسی پیدا کرد و در نقشه

نیز درج میشود و این نقشه به همراه اطلاعات تکمیلی چاپ و توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود و

به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک از جمله

صدور سند تک برگ اقدام شود.

با توجه به این نقشه یو تی ام تهیه شده و مدارک تکمیلی تشکیل

پرونده برای صدور سند انجام میشود و در نهایت سند تک برگ برای

عرصه ملک صادر می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام تبدیل سند

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.