رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / تفکیک آپارتمان-واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان-واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان-واحد مسکونی که امروزه برای انجام معاملات ملکی نیاز به مساحت

دقیق از هر واحد است که باید برای تعیین قیمت مد نظر گرفته شود و این مساحت

دقیق در حد سانتی متر با انجام تفکیک آپارتمان قابل انجام است و برای انجام تفکیک

اپارتمان برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت باید توسط کارشناسان

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی یا مهندسان عضو نظام مهندسی

انجام شود.

تفکیک آپارتمان-واحد مسکونی

امروزه برای انجام معاملات ملکی واحد های آپارتمان نیاز به مساحت دقیق از واحد

است که این مساحت در حد سانتی متر در سند های تک برگ درج شده است و

برای انجام برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت باید به کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی مراجعه

شود تا با توجه به حضور در محل هر واحد و انجام تفکیک آپارتمان کار تعیین مساحت

دقیق انجام شود.

برای انجام تفکیک اپارتمان برای هر واحد باید با استفاده از متر لیزری در محل هر واحد

و با انجام اندازه گیری دقیق از واحد و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان از هر واحد با توجه

به اندازه گیری های انجام شده و قوانین و ضوابط مربوط به ساحتمان مساحت دقیق

در حد سانتی متر از واحد تعیین میشود که این مساحت دقیق یکی از مشخصه های

اصلی برای انجام معاملات ملکی است که برای هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه

انجام می شود.

اما برای انجام تفکیک آپارتمان برای سند باید درخواست تفکیک آپارتمان داده شود و در

این حالت مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر میشود و با انجام

کلیه مراحل و تهیه نقشه ها پایانکار برای ملک صادر و بعد از آن سند تک برگ برای هر

واحد با درج مساحت دقیق در حد سانتی متر صادر می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان-واحد مسکونی

مطلب پیشنهادی

تفکیک واحد آپارتمان در تهران

تفکیک واحد آپارتمان در تهران

تفکیک واحد آپارتمان در تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی برای …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام