تفسیر و بررسی نقشه هوایی

تفسیر و بررسی نقشه هوایی به منظور تعیین سابقه احیا زمین هایی که جزء اراضی ملی اعلام

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

شده است و یا انجام جانمایی ملک از طریق دیوار کشی های قدیمی ملک و حل اختلافاتی که بر

سر مرز بندی دو ملک اتفاق می افتد انجام می شود و با تفسیر عکسهای هوایی گزارش یا همان

تامین دلیل برای ارائه به دادگاه یا ارگان های مرتبط تهیه و مهر و امضا می شود.

تفسیر و بررسی نقشه هوایی

نقشه هوایی که منظور همان عکس هوایی است منظور عکس هایی است که از ارتفاع از سطح

زمین عکسبرداری می شوند و این عکس ها تغییرات زمین را در طی بازه های زمانی مختلف ثبت

کرده و با توجه به این عکسهای هوایی میتوان برای اثبات مالکیت ملک اقدام کرده که امروزه گزارش

تفسیر عکس هوایی یکی از مدارک اصلی و مهم برای ارائه به دادگاه می باشد.

برای این منظور باید عکس های هوایی با توجه به موقعیت دقیق ملک و سال مد نظر از طریق

سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود تا با توجه به این

عکس های هوایی تهیه شده تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی انجام شود و با توجه به تفسیر و بررسی این عکسهای هوایی و نتیجه گیری

نهایی گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه و بعد زا چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود و به دست متقاضی برسد تا برای انجام امور قضایی ملک در

دادگاه یا ارگان های مرتبط اقدام کند و مالکیت ملک را برای خود اثبات کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

تفسیر و بررسی نقشه هوایی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.