تعیین هزینه تفکیک آپارتمان

تعیین هزینه تفکیک آپارتمان که منظور از تفکیک آپارتمان تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمان به

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

صورت جداگانه است که از این کار برای تعیین مساحت دقیق برای انجام معاملات ملکی نیز استفاده

می شود که در واقع یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز به شمار میرود که در این مرحله سند تک

برگ برای هر واحد جداگانه صادر می شود.

تعیین هزینه تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای هر واحد است که در این مرحله با اتمام

ساخت و ساز به منظور اخذ پایان کار و سند تک برگ برای هر واح به صورت جداگانه درخواست

تفکیک آپارتمان داده می شود و با انتخاب مهندس از طرف نظام مهندسی و حضور بر سر ملک

کار متر کشی و ترسیم نقشه ها انجام و در نهایت مساحت دقیق از هر واحد تعیین می شود

که با انجام مراحل اداری سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه صادر می شود.

از این روش میتوان برای انجام امور معاملات ملکی فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت نیز

استفاده کرد که در اینصورت با درخواست تفکیک آپارتمان به یک کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری و یا امور ثبتی و با حضور کارشناس در محل هر واحد و مترکشی دقیق و ترسیم

نقشه مربوط به هر واحد مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر واحد نیز تعیین می شود و

این نقشه با درج مساحت دقیق و اندازه ها و با درج بالکن و تراس در نقشه چاپ و در صورت

نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می

شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور خرید و یا فروش ملک اقدام کندتا این

کار با اطمینان خاطر انجام شود..

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تعیین هزینه تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.