تعیین مساحت واحد آپارتمانی

تعیین مساحت واحد آپارتمانی به منظور انجام معاملات ملکی با اطمینان خاطر است که از طریق

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

تفکیک آپارتمان انجام می شود و اینکار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی میباشد و در قالب یک نقشه که در آن مساحت و اندازه های دقیق درج شده است

ارائه می شود و این نقشه در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام معاملات

ملکی فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت ساز با اطمینان خاطر انجام شود.

تعیین مساحت واحد آپارتمانی

امروزه خرید و یا فروش واحد های آپارتمانی با توجه به مساحت دقیق هر واحد انجام میشود

که این مساحت دقیق در سندهای تک برگ از طریق تفکیک آپارتمان و انجام متر کشی دقیق

هر واحد به صورت جداگانه و ترسیم نقشه مربوط به هر واحد با توجه به اندازه های برداشت

شده و قوانین موجود انجام می شود که در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید که در

آن اندازه ها و مساحت دقیق از هر واحد درج شده است و این نقشه بعد از چاپ و مهر و

امضا برای صدور سند تک برگ اقدام می شود که از این روش میتوان برای انجام امور ملکی

همچون انجام معاملات ملکی برای املاک فاقد سند تک برگ و یا درحال ساخت نیز استفاده

کرد که در این حالت باید با درخواست داوطلبانه کارشناس بر سر ملک حاضر شده و با انجام

کلیه مراحل و ترسیم نقشه مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر واحد تعیین شود که در

نهایت نقشه به دست آمده در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای

انجام امور معاملاتی ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تعیین مساحت واحد آپارتمانی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.