انجام جانمایی پارکینگ مسکونی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی زمانی انجام می شود که پارکینگ های تعیین شده در نقشه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

معماری با وضع موجود هم خوانی نداشته باشد که در این صورت باید نسبت به تعیین پارکینگ

های مسکونی اقدام کرد و برای اینکار باید با حضور یک کارشناس در محل و انجام نقشه برداری

و برداشت اندازه ها و ترسیم نقشه مربوط به طبقه مورد نظر بر اساس اندازه استاندارد پارکینگ

ها کار جانمایی را انجام دهد.

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی

پارکینگ های مسکونی که به طور معمول در طبقات منفی و یا همکف قرار دارند و اندازه استاندارد

برای هر پارکینگ مسکونی به طول 5 متر و عرض 2.5 متر است و با توجه به حق عبور و مرور برای

هر پارکینگ تعیین می شود و به این منظور باید تعدا دپارکینگ در نقشه های معماری تعیین شده

باشد که در این صورت نیز اجرا میشود اما در حالتی وجود دارد که به دلیل طرح ها و نماهای اجرا

شده وضع موجود ملک با نقشه های معماری همخوانی ندارد و برای این باید نقشه پارکینگ ها

دوباره توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تعیین شود که برای انجام باید اندازه

ها به صورت دقیق برداشت شود و درنهایت با توجه به اندازه های برداشت شده و ترسیم نقشه

تفکیک تعداد پارکینگ ها با توجه به اندازه های استاندارد تعیین شود و این نقشه به همراه مهر

و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی به دست متقاضی می رسد

پارکینگ های مسکونی در حالت استاندارد به طول 5 متر و به عرض 2.5 متر است که در صورت

وجود دو پارکینگ در کنار هم یا بیشتر به طول 5 و عرض 2.25 متر نیز اجرا می شود و باید برای

تعیین پارکینگ ها حق عبور و مرور آن ها نسبت به خروج از پارکینگ نیز دقت کرد که در صورت

قرار گرفتن پارکینگ در مسیر عبور پارکینگ ها به پارکینگ مسکونی مزاحم تبدیل می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.