انجام تفکیک آپارتمان و هزینه

انجام تفکیک آپارتمان و هزینه انجام این کار که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

یا امور ثبتی تعیین می شود و هدف از انجام کار تفکیک آپارتمان تعیین مساحت دقیق از هر واحد

آپارتمانی به صورت جداگانه است که در قالب نقشه که در آن اندازه ها و مساحت دقیق درج شده

است ارائه میشود و این نقشه توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

تهیه و در صورت نیاز متقاضی مهر و امضا می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

انجام تفکیک آپارتمان و هزینه

تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این مرحله سند تک برگ برای هر

واحد به صورت جداگانه و با درج مساحت دقیق صادر می شود و از این روش می توان برای اخذ

سند برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت نیز استفاده کرد و با انجام متر کشی دقیق

هر واحد و ترسیم نقشه های مربوطه با توجه به انداه های برداشت شده و قوانین موجود کار

تفکیک آپارتمان را به صورت داوطلبانه و با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه بر

داری یا امور ثبتی انجام داد و این کار به منظور انجام معاملات ملکی استفاده می شود و یکی

از راه های مطمئن برای انجام کار است زیرا تعیین قیمت ملک با توجه به مساحت تعیین شده

برای هر واحد انجام می شود.

همانطورکه گفته شد تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که با درخواست

تفکیک آپارتمان و صدور سند تک برگ برای هر واحد مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و

بر سر ملک حاضر میشود تا با انجام کلیه مراحل گفته شده و ثبت در سیستم کاداستر کشور

سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه صادر شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمان و هزینه

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.