انجام بررسی نقشه های هوایی

انجام بررسی نقشه های هوایی به منظور تعیین سابقه زمین از لحاظ علائم کشاورزی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و یا وجود بنا و یا تعیین مرز های ملک و انجام جانمایی ملک توسط کارشناسان رسمی

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و در نهایت با بررسی های انجام

شده و نتیجه نهایی گزارش برای ارائه به دادگاه یا سازمان های مرتبط انجام می شود.

انجام بررسی نقشه های هوایی

نقشه های هوایی یا منظور عکس های هوایی تغییرات زمین را در طی بازه های زمانی

مختلف ثبت می کنند و ار طریق این عکس های هوایی امروزه میتوان اثبات مالکیت یک

ملک را از لحاظ مرز بندی و یا سابقه زمین که جزء اراضی ملی قرار گرفته است انجام

داد و برای این امر باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

مراجعه کرده تا کارشناس با توجه به این عکس های هوایی کار تفسیر عکس هوایی

را انجام دهد.

در ابتدا باید عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو

های مسلح با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر تهیه شود و با توجه به این عکس

های هوایی کار تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

انجام شود و با انجام تفسیر عکس هوایی و نتیجه گیری نهایی گزارش تفسیر عکس و

یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و این تامین دلیل بعد از چاپ توسط کار

شناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود و این گزارش و مدارک و

نقشه های حاصل تنها با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری است که دارای اعتبار

می شود و می توان با ساتفاده از این تامین دلیل و مدارک برای ارائه به دادگاه یا ارگان

های مرتبط اقدام کرد و اثبات مالکیت ملک را انجام داد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفسیر عکس هوایی

انجام بررسی نقشه های هوایی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.