انبوه سازی – تفکیک آپارتمان

انبوه سازی – تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی برای درج

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

در سند و یا انجام معاملات ملکی تعیین می شود و برای ساخت و ساز هایی مانند مسکن

مهر و تعاونی ها که در طبقات بالا و تعداد زیاد ساخته می شود و انجام معاملات این املاک

به صورت پیش فروش و پیش خرید انجام می شود در حین ساخت و در مرحله ای که دیوار

کشی های هر واحد انجام شده با استفاده از متر لیزری و تعیین مساحت خرید و فروش

مطمئنی از هر واحد انجام می شود.

انبوه سازی – تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان منظور تعیین مساحت از هر واحد آپارتمانی بصورت جداگانه است که برای

انجام این کار در دو مرحله یکی برای پیش فروش املاک در مرحله ای از ساخت که دیوار

کشی ها انجام شده است با حضور کارشناس در محل هر واحد با استفاده از متر لیزری

کار برداشت اندازه های دقیق از هر واحد انجام می شود و بعد از آن ترسیم نقشه های

هر واحد با توجه به اندازه های برداشت شده انجام میشود و در نهایت مساحت دقیق

از هر واحد تعیین میشود و با توجه به این مساحت تعیین شده خرید و فروش مطمئنی

از ملک انجام می شود و با چاپ این نقشه ها در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا می شود.

اما در مرحله نهایی و برای صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی بصورت جداگانه

نیز از تفکیک آپارتمان استفاده می شود که در این مرحله با درخواست تفکیک آپارتمان

مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود و با انجام متر

کشی و ترسیم و درنهایت تعیین مساحت از هر واحد و ثبت این اندازه ها در سیستم

کاداستر کشور سند تک برگ برای هر واحد جداگانه صادر می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

انبوه سازی - تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.