رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک

جانمایی پلاک های سند قدیمی

جانمایی پلاک های سند قدیمی

جانمایی پلاک های سند قدیمی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود که در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی نقشه یو تی ام ملک تهیه و …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک های ثبتی

جانمایی پلاک های ثبتی

جانمایی پلاک های ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر اساس اسناد و مدارک قدیمی موجود از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه میشود که بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت ملک …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی نقشه یو تی ام از ملک تهیه و موقعیت ملک بصورت دقیق با رعایت مرزها وحدود …

توضیحات بیشتر »

جانمایی دقیق پلاک ثبتی

جانمایی دقیق پلاک ثبتی

جانمایی دقیق پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود که در نهایت بعد از انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک نقشه یو تی ام از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی ثبتی

تهیه نقشه جانمایی ثبتی

تهیه نقشه جانمایی ثبتی به منظور تعیین موقعیت و تعیین مرز های املاکی است که دارای سند های قدیمی منگوله دار هستند اما از آدرس دقیق این املاک اطلاع دقیقی در دست نیست و نیاز است که با توجه به اطلاعات مندرج در سند کار تعیین موقعیت این املاک انجام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی

تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی

تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی  منگوله دار که موقعیت ملک بر روی کره زمین و همچنین مرز بندیهای ملک را نمایش میدهد و برای انجام جانمایی ملک باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده تا با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک کار تعیین موقعیت …

توضیحات بیشتر »

نقشه جانمایی پلاک ثبتی املاک

نقشه جانمایی پلاک ثبتی املاک

نقشه جانمایی پلاک ثبتی املاک به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین مرز بندی های دقیق ملک انجام می شود که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود و این نقشه یو تی ام تعیین کننده موقعیت و …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و اخذ پروانه

جانمایی پلاک ثبتی و اخذ پروانه

جانمایی پلاک ثبتی و اخذ پروانه ساخت و ساز که در شهرداری انجام می شود و شهرداری برای صدور این پروانه دستور به تهیه نقشه یو تی ام جانمایی میدهد که این نقشه باید علاوه بر وضع موجود ملک ابعاد سند و کد های ارتفاعی نیز داشته باشد و همچنین …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و تعیین مرز های دقیق ملک انجام میشود و این کار به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم میشود که در این نقشه موقعیت دقیق ملک به همراه مرز های آن تعیین شده …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی

نقشه یو تی ام زمین مسکونی

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی که منظور از ملک تجمیعی چند ملک دارای پلاک ثبتی در کنار هم هستند که قصد تجمیع و ساخت و ساز در ملک خود را دارند باید اول جانمایی پلاک ثبتی این املاک انجام و نقشه یو تی ام از آن تهیه شود تا با …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام