رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه جانمایی ثبتی

تهیه نقشه جانمایی ثبتی

تهیه نقشه جانمایی ثبتی به منظور تعیین موقعیت و تعیین مرز های املاکی است که دارای سند های قدیمی منگوله دار هستند اما از آدرس دقیق این املاک اطلاع دقیقی در دست نیست و نیاز است که با توجه به اطلاعات مندرج در سند کار تعیین موقعیت این املاک انجام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی

تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی

تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی  منگوله دار که موقعیت ملک بر روی کره زمین و همچنین مرز بندیهای ملک را نمایش میدهد و برای انجام جانمایی ملک باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده تا با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک کار تعیین موقعیت …

توضیحات بیشتر »

نقشه جانمایی پلاک ثبتی املاک

نقشه جانمایی پلاک ثبتی املاک

نقشه جانمایی پلاک ثبتی املاک به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین مرز بندی های دقیق ملک انجام می شود که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود و این نقشه یو تی ام تعیین کننده موقعیت و …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و اخذ پروانه

جانمایی پلاک ثبتی و اخذ پروانه

جانمایی پلاک ثبتی و اخذ پروانه ساخت و ساز که در شهرداری انجام می شود و شهرداری برای صدور این پروانه دستور به تهیه نقشه یو تی ام جانمایی میدهد که این نقشه باید علاوه بر وضع موجود ملک ابعاد سند و کد های ارتفاعی نیز داشته باشد و همچنین …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و تعیین مرز های دقیق ملک انجام میشود و این کار به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم میشود که در این نقشه موقعیت دقیق ملک به همراه مرز های آن تعیین شده …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی

نقشه یو تی ام زمین مسکونی

جانمایی پلاک ثبتی ملک تجمیعی که منظور از ملک تجمیعی چند ملک دارای پلاک ثبتی در کنار هم هستند که قصد تجمیع و ساخت و ساز در ملک خود را دارند باید اول جانمایی پلاک ثبتی این املاک انجام و نقشه یو تی ام از آن تهیه شود تا با …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند به منظور تعیین موقعیت ملک و تعیین مرز های ملک بر اساس اطلاعات مندرج در سند است که این اطلاعات در سندهای قدیمی و یا بنچاق و … یافت می شود و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی ملک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی ملک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی ملک قدیمی به منظور تعیین موقعیت این املاک گمشده بر روی کره زمین و تعیین مرزهای این املاک است که با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک مانند سند های قدیمی و بنچاق و … که حاوی اطلاعاتی مانند پلاک ثبتی ملک و حدود اربعه …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و همچنین تعیین مرزهای دقیق ملک انجام می شود و در نهایت بعد از تعیین موقعیت و هم چنین تعیین مرزهای ملک به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود تا مرزها و موقعیت …

توضیحات بیشتر »

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند که منظور نقشه یو تی ام است که برای املاک گمشده و یا بررسی مرزهای املاکی که نیاز به بررسی و یا تغییر دارند انجام شده است که این نقشه یو تی ام تعیین کننده مرزها و موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام