نقشه برداری وضع موجود ملک

نقشه برداری وضع موجود ملک

نقشه برداری وضع موجود ملک با استفاده از مهندس نقشه بردار نظام مهندسی و دادگستری انجام میشود  شهرداری برای صدور جواز ساخت نقشه وضع موجود ملک را از مالک درخواست میدهد و بعد از تهیه این نقشه را با مشخصات ثبتی سند تطبیق میدهد در صورتی که مشابه هم باشند مشکلی به وجود نیامده و تایید میشود اما درصورت مغایرت باید اضافه ابعاد مشخص و اصلاح سند انجام شود. ... ادامه مطلب