رادین مپ
خانه / نقشه برداری وضع موجود

نقشه برداری وضع موجود

نقشه برداری وضع موجود ملک

نقشه برداری وضع موجود ملک

نقشه برداری وضع موجود ملک با استفاده از مهندس نقشه بردار نظام مهندسی و دادگستری انجام میشود  شهرداری برای صدور جواز ساخت نقشه وضع موجود ملک را از مالک درخواست میدهد و بعد از تهیه این نقشه را با مشخصات ثبتی سند تطبیق میدهد در صورتی که مشابه هم باشند مشکلی به وجود نیامده و تایید میشود اما درصورت مغایرت باید اضافه ابعاد مشخص و اصلاح سند انجام شود.

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری از املاک با دوربین نقشه برداری

نقشه برداری از املاک با دوربین نقشه برداری

نقشه برداری از املاک با دوربین نقشه برداری نقشه برداری از املاک با دوربین نقشه برداری  با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری  انجام میشود. برای مشخص شدن وضعیت موجودزمین ، تعیین مساحت و حدوداربعه نیاز به نقشه برداری است که یک نقشه با دقت سانتی متر تهیه شود. برداشت عوارض …

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری وضع موجودملک

نقشه برداری ثبتی با دوربین

نقشه برداری وضع موجود نقشه برداری وضع موجود برای به دست آوردن مشخصات مساحت و حدود و گذر یک  ساختمان انجام میشود. چنانچه  شما قصد خرید یک ملک را داشته باشید بهتر است که قبل از معامله مساحت ملک را به صورت دقیق بدانید که برای این کار باید نقشه …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام