نقشه ی یو تی ام برای پیاده سازی زمین

نقشه ی یو تی ام برای پیاده سازی زمین

نقشه ی یو تی ام برای پیاده سازی زمین با نظارت کارشناس رسمی دادگستری توسط رادین مپ برای املاک تهیه میشود. برای پیاده سازی زمین نیاز به نقشه تفکیکی زمین به همراه قطعه اصلی است تا طبق مختصات مندرج شده در نقشه توسط مهندس نقشه بردار این نقاط پیاده شوند و چهار چوب زمین مشخص شود. ... ادامه مطلب