نقشه یو تی ام اصلاح سند

نقشه یو تی ام اصلاح سند تک برگ در اسنادی که مساحت و اندازه ها با اندازه های

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

واقعی ملک همخوانی ندارد و این ابعاد و اندازه ها نیاز به بررسی دارد که در اینصورت

با تهیه نقشه یو تی ام از ملک و تطبیق آن با ابعاد و اندازه های مندرج در سند اختلاف

مشخص می شود و مالک میتواند برای اصلاح سند تک برگ خود و صدور مجدد سند

با ابعاد و اندازه ها و مساحت درست اقدام کند.

نقشه یو تی ام اصلاح سند

سند تک برگ یک نوع سند سیستمی است و برای صدور این سند باید حتما نقشه

یو تی ام از ملک تهیه شود تا با ثبت این نقشه در سیستم کاداستر کشور سند تک

برگ برای ملک صادر شود و دفاتر خدمات با عدم در نظر گرفتن زوایای ملک اقدام به

برداشت فقط اندازه های ملک کرده که در این صورت مشکل در مساحت ملک پیش

می آید و مساحت واقعی ملک تایید نمی شود و در این صورت مالک باید نسبت به

اصلاح سند تک برگ خود اقدام کند.

برای اینکار و تهیه نقشه یو تی ام از ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری

در محل ملک مختصات های گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت می شود

و بعد از برداشت دقیق ترسیم نقشه وضع موجود ملک انجام و با اندازه های سند

تطبیق داده می شود که در نهایت یک نقشه یو تی ام دو خطی از ملک به دست

می آید که تفاوت در اندازه ها و مساحت را نمایش می دهد و با چاپ این نقشه

و مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می توان

برای درخواست اصلاح سند تک برگ برای ملک خود اقدام کرده و سند تک برگ

با اندازه ها و مساحت دقیق را تهیه کنید.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام اصلاح سند

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.