تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق ملک برای خرید و فروش مطمئن

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ملک های در حال ساخت و یا برای صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی انجام می

شود که این کار یکی از مراحل صدور سند به شمار می رود و میتوان از این روش برای تعیین

مساحت ملک هایی که در حال ساخت است و مالک قضد پیش فروش ملک را دارد انجام

می شود و برای انجام این کار باید در مرحله ای که دیوار کشی های هر واحد انجام شده

است با حضور در محل هر واحد و با انجام متر کشی  و ترسیم نقشه ها مساحت دقیق

هر واحد را به دست آورد که در صورت نیاز متقاضی با  چاپ  نقشه ها  توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تکیک آپارتمان به منظور تعیین مساخت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه در حد

سانتی متر انجام یمش ود که برای صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی و با ثبت

درخواست تفکیک آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر

می شود تا با انجام متر کشی و ترسیم نقشه های هر واحد و ثبت اندازه ها و مساحت

در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ با درج مساحت دقیق هر واحد به نام مالک

صادر شود.

اما از این روش برای پیش خرید  و پیش فروش ملک های در حال ساخت نیز استفاده

میشود و در مرحله ای که دیوار کشی ها انجام شده است با حضور در محل هر واحد

و با استفاده از متر لیزری مترکشی انجام می شود و بعد از انجام متر کشی ترسیم

نقشه ملک انجام یم شود که در نهایت مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر به

دست می آید و می توان با توجه به مساحت تعیین شده خرید و فروش مطمئنی را

انجام داد که در صورت نیاز متقاضی  با چاپ نقشه ههای مد نظر توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.